Skip to main content

Analiza ryzyka

Dostarczamy wartościową, opartą o dane analizę pozwalającą na podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.

Organizacje na całym świecie są pod coraz większym wpływem skomplikowanych wyzwań, które mogą istotnie oddziaływać na realizację ich celów biznesowych. W tym szybko zmieniającym się środowisku, liderzy potrzebują czegoś więcej niż archiwalnych informacji, skomplikowanych modeli i ogólnych benchmarków brokerskich do zarządzania ryzykiem. Potrzebują bieżących, praktycznych informacji dostosowanych do prowadzonej działalności, aby działać perspektywicznie i planować nadchodzące działania.

Nasze rozwiązania analityczne dają Ci wiedzę, ekspertyzę i przenikliwy wgląd, abyś mógł poruszać się w dzisiejszym niepewnym środowisku, obserwować i przewidywać pojawiające się ryzyka, podejmować lepsze decyzje biznesowe i pewnie kierować swoją organizacją.

Dzięki wiodącym danym, analityce i rozwiązaniom technologicznym Marsh możesz poprawić swoje podejście do ryzyka i lepiej planować, finansować i realizować strategie zarządzania ryzykiem, które są zgodnie z celami Twojej organizacji. Jako integralna część zespołu Marsh Advisory, nasi specjaliści od analizy ryzyka:

 • Dostarczają dopasowane do Twoich wymagań analizy, aby pomóc Ci w precyzyjnym określaniu strategii zarządzania ryzykiem.
 • Łączą nasze doświadczenie w zakresie analityki, zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń aby dostarczać wnikliwe informacje biznesowe i analizy ryzyka.
 • Wykorzystują dane, modele i zaawansowane technologie cyfrowe w naszym pakiecie rozwiązań cyfrowych Blue[i] w celu dostarczenia praktycznych informacji, które pozwolą Ci pewnie podejmować decyzje i zapewnią lepsze wyniki w czasie rzeczywistym.

Nasze innowacyjne rozwiązania mogą pomóc w obniżeniu kosztów i zapewnić solidną ochronę przed ryzykiem. Stosujemy trzyetapowe podejście aby pomóc Ci zbudować odpowiedni program:

1. Ustalenie: Przede wszystkim, współpracujemy z Tobą nad określeniem Twoich ekspozycji na ryzyko i obszarów wymagających pop

 • Jakie są czynniki strategiczne lub finansowe, które wpływają na Twoje podejście do ryzyka i ubezpieczeń?
 • Gdzie obecnie występują kluczowe zagrożenia lub straty, a gdzie występowały one w przeszłości?
 • Jaka jest potencjalna zmienność wysokości szkód poza już doświadczonymi?

2. Kwantyfikacja: Następnie pomożemy Ci określić ilościowo Twoje ryzyko.

 • Jakie były skutki doświadczonych strat?
 • Jaka jest potencjalna zmienność wysokości szkód poza już doświadczonymi? 
 • Czy Twoje obecne strategie finansowania i zarządzania ryzykiem są odpowiednio dopasowane do Twoich potencjalnych ekspozycji?

3. Zarządzanie: Współpracujemy z Tobą nad określeniem metod kierowania strategiami zarządzania ryzykiem.

 • Jak w przyszłości możesz zapewnić sobie jaśniejszy obraz profilu ryzyka i strat? 
 • Czy obecne struktury programów ubezpieczeniowych i alokacja kapitału są efektywne finansowo?
 • Czy możesz uzyskać dodatkowe korzyści w ramach Twojego portfela ryzyka?

Twój doradca Marsh pomoże Ci przejść przez każdy z trzech etapów powyższego procesu lub zagłębić się w dowolny obszar, w którym Twoja organizacja może potrzebować wsparcia.

Często zadawane pytania

Analiza ryzyka ma na celu znalezienie, skorelowanie i zmierzenie skali zagrożeń i niepewności, na które jesteś narażony. Jest ona niezbędna w zarządzaniu ryzykiem, ponieważ pomaga organizacji w planowaniu i dostosowywaniu się do zagrożeń, budując realistyczny obraz tego, co ją może czekać. Niezależnie od tego, czy poszukujesz potencjalnych zagrożeń związanych z oszustwami, wyciekami danych, problemami środowiskowymi, niestabilnością polityczną, nowymi technologie, czy czymkolwiek innym, co może zakłócić i powstrzymać realizację Twoich celów biznesowych, zaawansowana analityka może obnażyć je wszystkie, dzięki czemu może służyć za podstawę do proaktywnych, trwałych zmian.

Analiza ryzyka wykorzystuje coraz większe ilości danych, aby zrozumieć z czym Twoja organizacja sobie radzi, a co można poprawić. Dane publiczne, prywatne i wewnętrzna dokumentacja firmy stanowi podstawę naszych modeli analitycznych. Do analizy są również włączane dane regionalne i specyficzne dla lokalnych rynków. Analizy mogą nie tyko prześledzić wpływ danego wydarzenia lub decyzji na Twoją organizację, ale także opisać, w jakim stopniu ograniczały one lub wspierały Twój postęp. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, gdzie w przyszłości, jak również obecnie, może pojawić się więcej zagrożeń.

Po przeprowadzeniu solidnej oceny można rozpocząć tworzenie biblioteki ryzyka, która przekazuje te spostrzeżenia z powrotem do modelu analitycznego przy każdej nowej ocenie. Potencjalne ryzyka zmieniają się wraz z wynikami poprzednich analiz. Z czasem dane z analizy ryzyka stają się bardziej wiarygodne; uczenie maszynowe pozwala narzędziom ocenić prawdziwe priorytety firmy na podstawie tego, co zagrażało jej w przeszłości i jak poważne były to zagrożenia. Równie ważna jest dokładna kwantyfikacja ryzyka, z którym firma wcześniej nie miała do czynienia. Powyższe elementy tworzą bogatą i praktyczną wizualizację potencjalnie prawdopodobnych przyczyn i skutków.

Niemal niemożliwe jest kierowanie organizacją, która nie bierze pod uwagę złożonych ryzyk. Bardziej niż kiedykolwiek Twoja firma jest uzależniona od ciągle zmieniającej się sytuacji globalnej – od zagrożeń przestępczych i środowiskowych, do zmieniających się upodobań klientów, łańcuchów dostaw, odpowiedzialności za ochronę danych i zarządzania finansami. Nawet jeden z tych czynników lub ich kombinacja w dowolnym momencie może zagrozić Twoim celom biznesowym i codziennym działaniom. Firmy próbujące ograniczać ryzyko bez wnikliwej i dokładnej analityki nie powinny mieć żadnego zaufania do swojej strategii zarządzania ryzykiem.

Kluczowi interesariusze mogą nie zawsze zgadzać się co do najlepszego sposobu ograniczenia ryzyka, jeśli nie zobaczą pełnej, skwantyfikowanej oceny. Wiarygodna analityka daje więc więcej dowodów i podstaw do bycia pewnym, co z kolei pomaga osiągnąć wszechstronną zgodę na przyjęcie planu zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja mogą dotrzymać kroku szybkiemu tempu, w jakim pojawiają się nowe zagrożenia. Nie masz już więc tylko widoku tego, co zagraża Ci dzisiaj, ale ciągły model analityki danych w całej organizacji.

Dzięki analityce wspomagającej Twoje decyzje, firma może drastycznie zmniejszyć koszty oszustw, kradzieży danych, zakłóceń w dostawach, kryzysów geopolitycznych lub nagłych zmian pracowników i klientów. Ponadto, pozwoli to na wczesną identyfikację zagrożeń, aby zapobiec stratom na czas.

Zarządzanie ryzykiem może być złożonym zadaniem. Posiadanie narzędzi analitycznych do oceny narażenia na ryzyko i jego wpływu jest niezbędne do zarządzania firmą i podejmowania działań mających na celu ciągłą poprawę wyniku finansowego.

Analityka i technologia mogą pomóc w uproszczeniu zarządzania ryzykiem. Dane i analiza ryzyka, wsparte narzędziami i solidną strategią, mogą dać Twojej firmie podstawy do monitorowania, ograniczania i zarządzania ryzykiem. Wykorzystanie analityki umożliwia:

·         Identyfikację ryzyka: Wykorzystaj konkretne zbiory danych, aby zrozumieć, skąd pochodzi ryzyko.

·         Ocenę ryzyka: Sprofiluj każde ryzyko i określ jego wpływ na Twoją organizację.

·         Łagodzenie ryzyka: Wykorzystaj dane do reagowania na określone ryzyka.

·         Monitorowanie ryzyka: Zmierz poprawę ryzyka i zagrożenia na przestrzeni czasu.

·         Raportowanie ryzyka: Ponownie oceń ryzyka, aby określić cykle ryzyk i wyciągnąć wnioski.

Kiedy analityka ryzyka jest stosowana rygorystycznie, Twoja organizacja jest lepiej przygotowana do radzenia sobie z ciągle zmieniającymi się procesami, ewoluującymi przepisami i warunkami ekonomicznymi. Oznacza to, że posiadasz więcej narzędzi do wykorzystania podczas realizowania Twoich celów finansowych.

Pakiet rozwiązań Blue[i] to cyfrowy pakiet analityczny nowej generacji Marsh, który dostarcza wiodące w branży dane i użyteczne spostrzeżenia za pośrednictwem intuicyjnej, interaktywnej i angażującej platformy, umożliwiając podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych ze stuprocentową pewnością.

Pakiet Blue[i] zapewnia wgląd w identyfikację ryzyka, kwantyfikację i projektowanie programów, które mogą łagodzić i finansować ryzyko, aby stworzyć wartość ekonomiczną w jego całym spektrum. Rozwiązania Blue[i] zapewniają przejrzystość w zakresie ryzyka w organizacji oraz dostarczają w czasie rzeczywistym dostosowany do potrzeb klienta wgląd w opcje finansowania ryzyka.

Nasz pakiet rozwiązań Blue[i]:

·         Umożliwia wykorzystanie wiodących w branży danych w intuicyjny, interaktywny i angażujący sposób.

·         Pozbawia cię problemów związanych ze skomplikowanym raportowaniem, analizami i modelowaniem.

·         Pomaga lepiej zrozumieć ryzyko i strategicznie nim zarządzać.

·         Pozwala podejmować pewne decyzje dotyczące ryzyka i przejrzystego informowania o nich.

Niektóre potencjalne ryzyka pozostają niezmienne, podczas gdy wiele innych zyskuje pierwszeństwo, wymagając unikalnych danych z różnych źródeł i archiwów. Obecnie ewoluujące trendy w analityce ryzyka obejmują:

·         Cyberprzestępczość, taką jak ransomware, phishing, ataki DDoS i sponsorowane przez państwa działania hakerskie

·         Skutki zmian klimatycznych i katastrof naturalnych, takich jak powodzie, burze, pożary i śnieżyce

·         Rosnąca niestabilność pomiędzy krajami wschodnimi i zachodnimi, wraz z odpowiednimi sankcjami

·         Ryzyko związane z COVID-19 wśród siły roboczej

·         Wzajemnie powiązane zagrożenia związane z urządzeniami typu big data, sztuczną inteligencją i nanotechnologią

·         Ryzyko utraty reputacji w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

·         Automatyzacja powodująca zastępowanie miejsc pracy w nowych branżach

·         Fluktuujące zasoby, takie jak węgiel, gaz ziemny, energia elektryczna i zielona energia

·         Ostra konkurencja ze strony międzynarodowych konglomeratów lub dynamicznych startupów

Nawet jeśli Twoja firma nie jest globalna, to i tak dotykają Cię globalne zagrożenia. Pomiar ich zakresu jest istotnym elementem analityki dla Twojej organizacji. Z tego wynika potrzeba powstania strategii opartej na danych, utrzymującej Cię na drodze do rozwoju i rentowności. 

Specjaliści ds. analityki Marsh udostępniają Państwu jedną platformę do wizualizacji istotnych ryzyk i uwzględniania nowych zagrożeń, gdy tylko zostaną one zauważone. Dzięki sieci ponad 800 ekspertów ds. ryzyka i szkód z różnych branż w ponad 40 krajach na świecie, dysponujemy narzędziami i doświadczeniem, które pozwalają nam dostrzec najbardziej kompleksowe zagrożenia pojawiające się na Twoim rynku, dlatego wiemy, czego szukać, co mogą oznaczać potencjalne ryzyka i jak wpływają one na Twoją działalność.

Ta wiedza stanowi podstawę naszej platformy analizy ryzyka. Wykorzystując big data i bieżący wgląd w Twoją organizację, oferuje ona indywidualną perspektywę ekspozycji na ryzyko. Nasze zespoły mogą współpracować w celu dostarczania właściwych informacji do oceny danych dla Ciebie, Twoich klientów, dostawców, dystrybutorów i wszystkich innych, którzy powinni być brani pod uwagę.

W miarę postępu analizy doradzimy, jakie ostateczne działania można podjąć w celu zapewnienia odporności przedsiębiorstwu. Mogą one obejmować zmianę istniejących procesów w celu sprostania nowym wymaganiom, dostosowanie hierarchii zarządzania, przegląd procedur compliance lub restrukturyzację aktywów, aby przetrwać niestabilność i dodatkową presję finansową. Nasza pomoc w planowaniu będzie stała lub doraźna, w zależności czego potrzebujesz.

W Marsh nieustannie analizujemy, co zmiany na świecie oznaczają dla określonych regionów i firm. Globalne indeksy ubezpieczeniowe, monitorowanie instytucji finansowych, przeglądy rynków lokalnych, dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych oraz ciągłe rozmowy z liderami biznesu pomagają nam zrozumieć, z jakimi rodzajami ryzyka możesz się spotkać oraz wskazać te, które dopiero zaczynają być zauważalne.

W tym celu wykorzystujemy najnowsze narzędzia oceny ryzyka. Obejmują one macierze wpływu, analizę przyczyn źródłowych, audyty polityki firmy, dokumentację finansową i dane użytkowników urządzeń, aby ocenić, gdzie mogą znajdować się problemy. Marsh stosuje inteligentną analizę danych, aby dostrzec anomalie w obecnych trendach, które mogą wskazywać na pojawiające się zagrożenia. W Marsh jesteśmy na bieżąco z trendami i zmianami i informujemy o nich na bieżąco.

Big data to kluczowe narzędzie w zarządzaniu ryzykiem. Pomaga organizacjom w ocenie rozbieżnych danych pochodzących z wielu źródeł. Czerpiąc z większej puli danych, spostrzeżenia analityczne są bardziej dokładne ze względu na wielkość populacji, z której zostały wyciągnięte.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie ryzyka, liderzy organizacji potrzebują czegoś więcej niż archiwalnych informacji, aby zarządzać ryzykiem, alokować kapitał i osiągać zamierzone wyniki. Analityka ryzyka powinna znaleźć się w centrum procesu podejmowania decyzji i planowania dalszych działań.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics

 • Poland