Analiza ryzyka

Dzięki danym, analizom i technologii kadra kierownicza może przyjąć całościowe, antycypacyjne podejście do ryzyka, które pomaga podejmować świadome decyzje strategiczne oraz jest zgodne z celami korporacyjnymi.

Na organizacje na całym świecie coraz bardziej wpływają pojawiające się, złożone wyzwania, które mogą mieć istotny wpływ na ich zdolność do osiągania celów. W tym szybko zmieniającym się środowisku liderzy biznesowi do zarządzania ryzykiem potrzebują czegoś więcej niż tylko historycznych danych, skomplikowanych modeli i ogólnych wskaźników porównawczych.

Potrzebują stale aktualnych, praktycznych informacji dostosowanych do potrzeb firmy, aby móc obserwować najbliższe otoczenie i planować przyszłe działania. 

Nasze rozwiązania analityczne zapewniają wiedzę, doświadczenie i analizy, które umożliwiają poruszanie się w dzisiejszym środowisku, śledzenie i przewidywanie pojawiających się zagrożeń, podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych oraz prowadzenie działalności w sposób pewny.

Korzystając z najlepszych danych, analiz i technologii firmy Marsh, otrzymujesz informacje o ryzyku, które pomogą lepiej planować, finansować i realizować strategie zarządzania ryzykiem zgodne z celami zespołu kierowniczego.

Często zadawane pytania

Zarządzanie ryzykiem może być złożonym zadaniem. Posiadanie narzędzi analitycznych do oceny narażenia na ryzyko i jego wpływu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania firmą i ciągłej poprawy wyników finansowych.

Analizy i technologia mogą ułatwić zarządzanie ryzykiem. Analiza danych i ryzyka, wsparta narzędziami i solidną strategią, może zapewnić firmie podstawowe narzędzia do monitorowania, ograniczania i zarządzania ryzykiem. Wykorzystanie analizy umożliwia:

 • Identyfikację ryzyka: korzystaj z określonych punktów danych, aby zrozumieć, skąd pochodzi ryzyko. 
 • Ocenę ryzyka: określ profil każdego ryzyka i wyznacz jego wpływ.
 • Ograniczanie ryzyka: wykorzystaj dane w celu reagowania na pewne zagrożenia oparte na zachowaniach. 
 • Monitorowanie ryzyka: dokonuj pomiaru poprawy ryzyka i zagrożeń w czasie. 
 • Raportowanie ryzyka: dokonuj ponownej oceny ryzyka w celu określenia cyklu życia oraz nauki na bazie dotychczasowych wniosków.

Rygorystyczne stosowanie analizy ryzyka zapewnia lepsze możliwości reagowania na zmieniające się procesy, przepisy i warunki ekonomiczne. Oznacza to, że masz więcej narzędzi do wdrażania strategii, które koncentrują się na osiąganiu celów biznesowych.

Żyjemy w nowoczesnym i coraz szybciej ewoluującym środowisku ryzyka. Posiadanie narzędzi analitycznych jest niezbędne do ograniczania ryzyka w sposób, który pozwala skupić się na punktach programu biznesowego. Niektóre z potencjalnych korzyści płynących z analizy ryzyka to:

 • Poprawa analizy biznesowej: dzięki analizom możesz dogłębnie zapoznać się z potencjalnymi problemami, które mogą wystąpić w organizacji, a tym samym uzyskać lepszą kontrolę nad nimi.
 • Monitorowanie ogólnych wyników biznesowych: daje to jasny obraz tego, co się dobrze sprawdza w firmie, a co nie. 
 • Prognozowanie danych w celu podejmowania trafnych decyzji: wczesne zrozumienie problemów może ułatwić ich uniknięcie w przyszłości. 
 • Zapobieganie stratom w czasie: wczesne wykrywanie sygnałów ostrzegawczych w celu poprawy bezpieczeństwa i skuteczności w całej firmie. 

Mówiąc krótko, analiza ryzyka może przygotować firmę na przyszłość i nie tylko. 

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i technologii predykcyjnej znacznie zwiększyły możliwości analizy ryzyka, przyspieszając tempo wdrażania w różnych organizacjach. W miarę rozwoju możliwości przetwarzania i oprogramowania, pojawiły się nowe trendy:

 • Strategia organizacyjna: zamiast wykorzystywania jej jako drugorzędne narzędzie planowania, analiza ryzyka jest coraz częściej umieszczana w centrum strategicznych dyskusji, stymulując podejmowanie decyzji opartych na danych w czasie rzeczywistym.
 • Porządkowanie danych: kiedy organizacje zaczynają zdawać sobie sprawę z potęgi analizy ryzyka, liderzy zaczynają również nadawać priorytet inicjatywom związanym z danymi w celu porządkowania firmowych baz danych, co pozwala im korzystać z analizy ryzyka i uzyskiwać wyniki o jeszcze wyższym stopniu dokładności. 
 • Automatyzacja i sztuczna inteligencja: dzięki ogromnemu wzrostowi ilości dostępnych informacji oraz pojawieniu się zaawansowanych algorytmów opartych na sztucznej inteligencji, analizy ryzyka są coraz częściej wykorzystywane do pomocy decydentom poprzez dostarczanie danych i rekomendowanie potencjalnych rozwiązań.

W związku z coraz bardziej wyrafinowanymi i przystępnymi analizami ryzyka, organizacje powinny rozważyć inwestycje w te możliwości i włączenie ich do swoich inicjatyw i strategii zarządzania ryzykiem, aby osiągnąć większą dokładność planowania, podejmować aktywne działania i ograniczać ryzyko. 

Analiza ryzyka daje liderom biznesowym możliwość obniżenia całkowitych kosztów ryzyka dzięki takim możliwościom, jak:

 • Zarządzanie danymi: analiza ryzyka może pomóc organizacjom zintegrować przechowywane dane w formie pojedynczej, całościowej platformy, tworząc bardziej ujednoliconą perspektywę i generując cenne informacje.
 • Aktywne planowanie ryzyka: analiza ryzyka może pomóc liderom poprzez dostarczanie praktycznych informacji, które aktywnie podejmują branżowe problemy i minimalizują potencjalne zagrożenia, skracając czas reakcji i zmniejszając straty w przypadku rzeczywistego kryzysu.
 • Współpraca w skali całego przedsiębiorstwa: ze względu na rozległy charakter przerw w działalności analizy ryzyka pomagają ujednolicić podejście organizacji, zapewniając zespołom zrozumienie ich słabych punktów oraz klarowny plan zarządzania nimi.

W dzisiejszym złożonym środowisku ryzyka analizy dają liderom możliwość monitorowania, oceny i rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem z większą pewnością. 

Analiza ryzyka jest kluczowym elementem tworzenia kompleksowego i skutecznego planu zarządzania ryzykiem. Analiza ryzyka eliminuje niepewność i subiektywność z procesu planowania, zamiast polegać wyłącznie na opiniach i ograniczonych danych historycznych do określania przyszłych trendów. 

W przypadku decydentów i interesariuszy zastosowanie analizy ryzyka zwykle prowadzi do bardziej zdecydowanego i dokładnego podejścia do planowania zarządzania ryzykiem. 

Duże zbiory danych (big data) to kluczowe narzędzie zarządzania ryzykiem, ponieważ pomaga ono organizacjom w ocenie rozproszonych danych pochodzących z wielu źródeł. Dzięki wykorzystaniu większej puli danych analizy ryzyka są bardziej dokładne ze względu na wielkość populacji będącej podstawą do ekstrapolacji.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie ryzyka liderzy biznesowi potrzebują więcej niż tylko historycznych opinii, aby zarządzać ryzykiem, alokować kapitał i osiągać wyniki. Analiza ryzyka powinna być centralnym punktem podejmowania decyzji i planowania. 

Nasz Zespół

Image placeholder

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics

 • Poland