Skip to main content

Gwarancje ubezpieczeniowe

Dzisiejszy, konkurencyjny rynek wymaga pewności co do zobowiązań umownych, ciągłego koncentrowania się na redukcji kosztów i zwiększonego kapitału obrotowego. Eksperci Marsh oferują organizacjom innowacyjne usługi doradcze w zakresie gwarancji, wspierając w ten sposób ich odporność biznesową i rozwój firmy.

Aby prowadzić działalność gospodarczą, firmy potrzebują gwarancji wykonania zobowiązań kontraktowych oraz innych zobowiązań finansowych. Gwarancje, w tym rozwiązania bankowe, pozwalają na uwolnienie kapitału lub zachowanie zdolności kredytowej, a także mogą przynieść istotne oszczędności w porównaniu z akredytywami bankowymi. 

Międzynarodowa Praktyka Marsh dedykowana gwarancjom ubezpieczeniowym wspiera firmy we wdrażaniu strategii i rozwiązań mających na celu zwiększenie zdolności kredytowej i ograniczenie ryzyka finansowego.

Wykorzystujemy naszą wiedzę branżową i doświadczenie, aby opracowywać unikatowe rozwiązania w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych dla różnych branż i regionów. Wspieramy także rentowny wzrost Państwa firmy, wykraczając poza standardowy bilans, aby móc dostarczać rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o aktywa firmy.

Często zadawane pytania

Gwarancje ubezpieczeniowe są rodzajem poręczenia wydawanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w imieniu firmy na rzecz beneficjenta. Służą one zagwarantowaniu realizacji projektu lub dostawy towarów oraz usług. 

Najczęstszymi beneficjentami gwarancji są podmioty rządowe, np. w przypadku realizacji inwestycji drogowych finansowanych przez rząd ze środków publicznych. Takimi podmiotami mogą być również urzędy skarbowe, urzędy celne, sądy, agencje ochrony środowiska. 

W sektorze prywatnym beneficjentem jest strona, która jest zamawiającym, właścicielem lub nabywcą projektów budowlanych lub artykułów przemysłowych. 

Gwarancje mogą być również wykorzystywane jako (dopuszczalne) zapewnienie zapłaty i mają charakter regulacyjny lub handlowy/umowny.

Gwarancje o charakterze regulacyjnym obejmują: 

 • Gwarancje wymagane przez rząd w związku z realizacją inwestycji budowlanych, tj. dróg, lotnisk, portów lub infrastruktury kolejowej.
 • Gwarancje wymagane od importerów na rzecz organu celnego w celu zagwarantowania zapłaty podatków i ceł.
 • Gwarancje wymagane w celu właściwego nadzoru nad gruntami publicznymi podczas wydobywania lub eksploatacji zasobów naturalnych.
 • Gwarancje zapłaty związane ze sporami prawnymi z rządem o ustalenie wymiaru podatku.
 • Gwarancje związane z kosztami procesu sądowego obejmujące odwołanie się od kary grzywny lub innych kar, i odszkodowań wynikających ze sporów prawnych dotyczących nieuczciwej konkurencji rynkowej.

Gwarancje pozaregulacyjne są wydawane jako zabezpieczenie umowy lub zapłaty dla zagwarantowania wywiązania się ze zobowiązań umownych lub płatniczych. Gwarancja stanowi zabezpieczenie strony trzeciej. 

Gwarancja jest odpowiednikiem pisemnego zobowiązania (tj. akredytywy) w sektorze ubezpieczeniowym. Gwarancja może pomóc wygenerować dodatkową płynność zarówno dla banków i przedsiębiorstw, jak i całego rynku. Odgrywa ona ważną rolę w uwolnieniu kapitału i zachowaniu płynności finansowej, szczególnie w czasie wahań koniunktury.

Gwarancje pozwalają na uczestnictwo w kontraktach wymagających warunkowego zabezpieczenia ze strony osób trzecich. Może również przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ gwarancje nie są wykazywane w bilansie, a zatem nie korzystają z instrumentów kredytowych. Kolejną zaletą gwarancji w tym aspekcie jest fakt, że mogą być księgowane zamiast płatności kapitałowych.

Wiele firm korzysta z gwarancji ubezpieczeniowych, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży:

 • Budowlanej
 • Energetycznej
 • Spożywczej
 • Handlu detalicznego
 • Produkcyjnej
 • Komunikacji, Mediów i Technologii
 • Instytucje Finansowe
 • Górniczej

Nasz Zespół

Placeholder Image

Agata Rembalska

Starszy Broker Specjalista, Specjalista ds. gwarancji ubezpieczeniowych

 • Poland