Gwarancje ubezpieczeniowe

Dzisiejszy konkurencyjny rynek wymaga pewności co do zobowiązań umownych, stałego skupiania się na redukcji kosztów i zwiększonego kapitału obrotowego. Nasi specjaliści oferują organizacjom innowacyjne usługi doradcze w zakresie poręczeń, które wesprą ich cele związane z odpornością na ryzyko biznesowe i wzrostem.

Aby prowadzić działalność, firmy potrzebują gwarancji na kontrakty i inne zobowiązania finansowe. Gwarancje poręczenia, w tym rozwiązania bankowe, powalają na uwolnienie kapitału lub zachowanie zdolności banku i mogą zapewnić znaczne oszczędności w porównaniu z akredytywami bankowymi. 

W firmie Marsh dedykowany, międzynarodowy zespół specjalistów ds. poręczeń pomaga firmom we wdrażaniu strategii i rozwiązań umożliwiających uwolnienie zdolności kredytowej i ograniczenie ryzyka finansowego.

Wykorzystujemy wiedzę branżową, a także nasze doświadczenie, aby opracowywać unikatowe rozwiązania poręczeniowe dla różnych branż i regionów. Wspieramy także rentowny wzrost Twojej firmy, wykraczając poza standardowy bilans, aby odkryć rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb w oparciu o Twoje aktywa.

Często zadawane pytania

Poręczenia są rodzajem gwarancji wydawanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe w imieniu przedsiębiorstwa na rzecz beneficjenta. Służą one do zagwarantowania realizacji projektu lub dostarczenia towaru lub usługi. 

Najczęstszymi beneficjentami poręczeń są podmioty rządowe, na przykład przy inwestycjach drogowych finansowanych przez rząd ze środków publicznych. Mogą to być także organy podatkowe, organy celne, sądy i agencje ochrony środowiska. 

W sektorze prywatnym beneficjentem jest strona, która jest zamawiającym, właścicielem projektu lub nabywcą projektów budowlanych lub artykułów przemysłowych. 

 

Poręczenia mogą być również wykorzystywane jako (dopuszczalna) gwarancja zapłaty i mają charakter regulacyjny lub handlowy/umowny.

Poręczenia regulacyjne obejmują: 

 • Obligacje wymagane przez rząd w związku z realizacją inwestycji budowlanych, a więc dróg, lotnisk, przystani lub infrastruktury kolejowej.
 • Obligacje wymagane od importerów na rzecz organu celnego w celu zagwarantowania zapłaty podatków i ceł.
 • Obligacje wymagane do właściwego nadzoru nad gruntami publicznymi podczas wydobywania lub eksploatowania zasobów naturalnych.
 • Gwarancje zapłaty związane ze sporami prawnymi z rządem o ustalenie wymiaru podatku.
 • Obligacje związane z kosztami procesu sądowego obejmujące odwołanie od grzywien, kar lub odszkodowań, które wynikają ze sporów prawnych dotyczących nieuczciwej konkurencji rynkowej.

Obligacje pozaregulacyjne są emitowane jako zabezpieczenie umowne lub płatnicze, aby zagwarantować wywiązanie się ze zobowiązań umownych lub płatniczych. Poręczenie stanowi gwarancję strony trzeciej. 

Poręczenie jest odpowiednikiem gwarancji bankowej (tj. akredytywy) w sektorze ubezpieczeniowym. Poręczenie może jednak pomóc w zwiększeniu płynności finansowej – zarówno banków i spółek, jak i rynku jako całości. Odgrywa ono ważną rolę z w ulgach kapitałowych i zachowaniu cennych zasobów płynności finansowej, zwłaszcza w czasie wahań koniunktury.

Poręczenie pozwala firmie uczestniczyć w umowach wymagających zabezpieczenia warunkowego od strony trzeciej. Może również przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ poręczenia nie figurują w bilansach, a zatem nie zużywają kapitału z operacji kredytowych. Kolejną zaletą poręczeń w tym aspekcie jest fakt, że mogą być księgowane zamiast płatności kapitałowych.

Wiele rożnych firm korzysta z poręczenia, w tym na przykład przedsiębiorstwa z branży:

 • Budowlanej
 • Energetycznej
 • Żywności i napoi 
 • Handlu detalicznego
 • Produkcyjnej
 • Komunikacyjnej, medialnej i technologicznej
 • Finansowej
 • Górniczej

Nasz Zespół

Image placeholder

Agata Rembalska

Starszy Broker Specjalista, Specjalista ds. gwarancji ubezpieczeniowych

 • Poland