Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiednich zabezpieczeń dla zawieranych umów i innych zobowiązań finansowych.

230 specjalistów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych obsługuje ponad 6000 Klientów, aranżując ubezpieczenia o łącznej składce 700 mln USD.

Praktyka Marsh dedykowana gwarancjom ubezpieczeniowym zapewnia kompleksowe usługi doradcze, w tym opiniowanie umów oraz negocjowanie najlepszych gwarancji od firm poręczających.

Firmy budowlane i inżynieryjne są często zobligowane do zapewnienia swoim Klientom gwarancji wykonania zobowiązań kontraktowych oraz innych gwarancji udzielanych przez osoby trzecie w celu poręczenia należytej realizacji umowy.

Marsh posiada w swoim portfelu także firmy IT oraz projektowe – wszystkim zapewnia właściwe zabezpieczenie w postaci gwarancji kontraktowych.

Ponadto, oferujemy gwarancje celne dla podmiotów z branży TSL, a także gwarancje paliwowe - wymagane w związku ze zmianą polskich regulacji prawnych.

Możliwość zapewnienia tego typu gwarancji jest często decydującym czynnikiem w czasie wyboru zwycięzcy w postępowaniu przetargowym na wybór brokera ubezpieczeniowego.

Proponowane przez Marsh usługi to kompleksowe i innowacyjne rozwiązania - bezcenne podczas aranżacji umów, ustalania zakresu gwarancji oraz negocjacji warunków kontraktu i wysokości odszkodowań - zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Nasze wieloletnie relacje z firmami udzielającymi gwarancji, umożliwiają dostarczanie rozwiązań na bardzo konkurencyjnych warunkach. Dzięki połączeniu międzynarodowych systemów informatycznych, bogatego doświadczenia - m.in. w zakresie współpracy z Agencjami Kredytów Eksportowych oraz szerokich możliwości w zakresie reasekuracji fakultatywnej, gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość usług.