Skip to main content

Terroryzm

Ryzyka terrorystyczne ciągle występujące we współczesnym świecie mogą być trudne do przewidzenia i oszacowania. Nasi doradcy i specjaliści w zakresie transferu ryzyka pomagają chronić interesy Klientów, a także ich pracowników przebywających w kraju i za granicą.

Akty przemocy politycznej i terroryzmu stały się w ostatnich latach stałymi elementami przekazów informacyjnych. Działając w globalnym środowisku biznesowym, wiele firm poszukuje sposobów ochrony swoich pracowników i interesów korporacyjnych przed tymi zagrożeniami na całym świecie.

W coraz bardziej niepewnym świecie, pomożemy Państwu w określeniu profilu ryzyka terroryzmu w organizacji, wykorzystując wskaźniki branżowe do oceny stopnia zagrożenia i określenia potencjalnych strat. 

Nasi eksperci specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem terroryzmu posiadają doświadczenie w zakresie aranżacji różnych form ochrony ubezpieczeniowej, w tym: ubezpieczeń od krajowego oraz globalnego terroryzmu i sabotażu, ataków jądrowych, biologicznych, chemicznych i radiologicznych (NBCR) oraz ogólnej odpowiedzialności związanej z atakami terrorystycznymi.

Współpraca z Marsh może pomóc Państwa firmie w zwiększeniu odporności na stale zmieniające się zagrożenia związane z terroryzmem – niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Często zadawane pytania

W kontekście ubezpieczeń akt terroryzmu jest często definiowany jako: działanie, obejmujące m.in. użycie siły lub przemocy, jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, działających samodzielnie, w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją (organizacjami), popełnione w celach politycznych, religijnych lub ideologicznych, w tym mających np. wpłynąć na jakikolwiek rząd i/lub wywołać atmosferę strachu w społeczeństwie.

Należy pamiętać, że definicja może różnić się w zależności od regionu, a także może istnieć konieczność uznania danego zdarzenia za akt terroryzmu przez urzędnika państwowego, zanim będzie możliwe uzyskanie jakichkolwiek odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Typowe akty terroryzmu obejmują zamachy samobójcze lub samochodowe, masowe strzelaniny, ataki nożowników na grupy ludzi i inne działania mające wywołać atmosferę strachu. 

Ubezpieczenie od ryzyka związanego z terroryzmem zazwyczaj zapewnia ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia – w tym budynków i zasobów, takich jak zapasy magazynowe i sprzęt – oraz wynikających z tego zakłóceń w prowadzeniu działalności. Ochrona może zostać rozszerzona o związane z terroryzmem szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec firm, wynikające z utraty życia i obrażeń.

Zarządzanie ryzykiem związanym z terroryzmem obejmuje ocenę i uważne monitorowanie wielu parametrów. 

Modelowanie probabilistyczne może pomóc brokerom ubezpieczeniowym i firmom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami aktów terroryzmu, zrozumieć zakres ryzyka i stopień zagrożenia. Ułatwia ono przeprowadzenie kompleksowej oceny na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia ataków, z dodatkowym uwzględnieniem poziomu ich intensywności. 

Takie modelowanie może pomóc w zrozumieniu stopnia zagrożenia i opracowaniu programów pod kątem określonych podmiotów. Może to obejmować następujące kwestie:

  • świadomość akumulacji/agregacji różnych rodzajów ryzyka w portfelu;
  • świadomość odległosći ubezpieczonych aktywów od potencjalnych celów ataku;
  • rodzaj ochrony wymagany w przypadku danego regionu; 
  • limit wysokości odszkodowania.

Z kolei modelowanie probabilistyczne wraz z unikaniem ryzyka lub wykorzystaniem środków prewencyjnych może zmniejszyć ogólne ryzyko wystąpienia strat lub uszkodzeń, które mogą powodować szkody ubezpieczeniowe.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

  • Poland