Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Ryzyka terrorystyczne

Oferowane przez Marsh usługi doradcze, innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe oraz bogate doświadczenie, zapewnią odpowiednią ochronę majątku firmy.

Globalny Zespół ekspertów Marsh aranżuje ubezpieczenia o wielkości składki przekraczającej 100 mln USD w skali światowej.

Wydarzenia, które miały miejsce na świecie w ostatnich latach, potwierdzają ogromną skalę aktów terrorystycznych. Wszechobecna niestabilność i niepewność społeczna na wszystkich kontynentach przyczynia się do wzmocnienia istniejących oraz powstawania nowych organizacji terrorystycznych.

Transfer ryzyka terrorystycznego i politycznego staje się niezbędnym narzędziem do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przedsiębiorstw przez aktami terroru oraz podobnymi zagrożeniami.

Eksperci Marsh specjalizujący się w zarządzaniu ryzykami terrorystycznymi dostarczają najnowsze raporty i informacje rynkowe oraz zapewniają wsparcie w zakresie modelowania profilu ryzyka i potencjalnych scenariuszy szkodowych w przedsiębiorstwie.

Dedykowany Zespół Marsh analizuje wszystkie możliwości transferu ryzyk terrorystycznych i politycznych. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w zakresie aranżacji różnych form ochrony - od lokalnych i globalnych, po międzynarodowe ubezpieczenia od: terroryzmu, sabotażu, ryzyk politycznych, jądrowych, biologicznych, chemicznych i radiologicznych. Zapewniamy również wsparcie w zakresie: odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia powstałe wskutek aktów terrorystycznych, reasekuracji ubezpieczycieli w zakresie indywidualnych umów od zagrożeń terrorystycznych, czy też dla grup ryzyk określonych gałęzi gospodarki. Dzięki ścisłej współpracy z Klientem, brokerami ds. ryzyk majątkowych i politycznych oraz menadżerami captive’ów, czy lokalnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych - zapewniamy dostęp do wszystkich konkurencyjnych kosztowo rozwiązań rynkowych dla transferu ryzyk terrorystycznych i innych zagrożeń o podłożu politycznym.

Marsh oferuje indywidualnie opracowane programy ubezpieczeniowe, dostosowane do lokalizacji geograficznej Klienta - zapewniają one ochronę przed ryzykami przemocy politycznej, takimi jak: wojna, wojna domowa, rewolucje czy inne wrogie działania w krajach rozwijających się.

Naszym głównym celem jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa, które umożliwi im rozwój działalności gospodarczej za granicą, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony akcjonariuszom i aktywom na całym świecie.