Ryzyka terrorystyczne

Terroryzm stanowi stałe zagrożenie. Może być trudny do przewidzenia i określenia. Nasi doradcy i specjaliści ds. transferu ryzyka pomagają chronić interesy klientów, a także ich pracowników przebywających w kraju i za granicą.

Akty przemocy politycznej i terroryzmu stały się w ostatnich latach stałymi elementami przekazów informacyjnych. Działając w globalnym środowisku biznesowym, wiele firm poszukuje sposobów ochrony swoich pracowników i interesów korporacyjnych przed takimi zagrożeniami na całym świecie.

W tej zdominowanej przez niepewność sytuacji służymy pomocą przy opracowywaniu profili firm w kontekście ryzyka związanego z terroryzmem, wykorzystując wskaźniki branżowe do określania stopnia zagrożenia i potencjalnych strat. 

Nasi wyspecjalizowani i dostępni na całym świecie agenci ubezpieczeniowi ds. terroryzmu mają doświadczenie w obsłudze wielu rodzajów ochrony ubezpieczeniowej, w tym w zakresie krajowego oraz globalnego terroryzmu i sabotażu, ataków nuklearnych, biologicznych, chemicznych i radiologicznych (NBCR) oraz ogólnej odpowiedzialności związanej z atakami terrorystycznymi.

Współpraca z nami może zapewnić firmie klienta większą odporność na stale zmieniające się zagrożenia związane z terroryzmem – niezależnie od miejsca funkcjonowania firmy.

Często zadawane pytania

W kontekście ubezpieczeń akt terroryzmu jest często definiowany jako: aktywność, obejmująca m.in. użycie siły lub przemocy, jakichkolwiek osób lub grup osób działających samodzielnie, w imieniu jakichkolwiek organizacji zaangażowanych w działalność polityczną, religijną lub ideologiczną – mającą np. wpłynąć na jakikolwiek rząd i/lub wywołać atmosferę strachu – lub we współpracy z takimi organizacjami.

Należy pamiętać, że definicja może różnić się w zależności od regionu i że przed wypłatą odszkodowania oraz rozpoczęciem eliminacji skutków konieczne może być uznanie danego incydentu za akt terroryzmu przez przedstawiciela władz.

Typowe akty terroryzmu obejmują zamachy samobójcze lub samochodowe, masowe strzelaniny, ataki nożowników na grupy ludzi i inne działania mające wywołać atmosferę strachu. 

Ubezpieczenie od ryzyka związanego z terroryzmem zazwyczaj zapewnia ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia – w tym budynków i zasobów, takich jak zapasy magazynowe i sprzęt – oraz wynikających z tego zakłóceń w prowadzeniu działalności. Ochrona może zostać rozszerzona o roszczenia dotyczące odpowiedzialności firm w związku z aktami terroryzmu skutkującymi utratą życia i obrażeniami.

Zarządzanie ryzykiem związanym z terroryzmem obejmuje ocenę i uważne monitorowanie szeregu parametrów. 

Modelowanie probabilistyczne może pomóc brokerom ubezpieczeniowym i kierownictwom firm, które chcą uzyskać ochronę przed skutkami aktów terroryzmu, zrozumieć zakres ryzyka i stopień zagrożenia. Ułatwia ono przeprowadzenie kompleksowej oceny na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia ataków i z uwzględnieniem ich ciężaru gatunkowego. 

Takie modelowanie może pomóc w zrozumieniu stopnia zagrożenia i opracowaniu programów pod kątem określonych podmiotów. Może to obejmować następujące kwestie:

  • świadomość akumulacji/agregacji różnych rodzajów ryzyka;
  • świadomość bliskości ubezpieczonych aktywów względem potencjalnych celów ataku;
  • rodzaj ochrony wymagany w przypadku danego regionu; 
  • limit wysokości odszkodowania.

Z kolei modelowanie probabilistyczne z unikaniem ryzyka lub wykorzystaniem środków prewencyjnych może zmniejszyć ogólne ryzyko wystąpienia strat lub szkód, które mogą skutkować roszczeniami ubezpieczeniowymi.

Nasz Zespół

Image placeholder

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

  • Poland