Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

NALEŻNOŚCI HANDLOWE

W relacjach z kontrahentami istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy odpowiednim ubezpieczeniem należności handlowych oraz bieżącą kondycją finansową firmy.

Marsh zatrudnia ponad 300 specjalistów ds. należności handlowych w 50 krajach - globalnie nasi brokerzy aranżują umowy ubezpieczenia na kwotę 650 mln USD.

Ostatni okres dla części przedsiębiorców oznaczał  nowe szanse biznesowe, ale pojawiły się również nowe zagrożenia.

Dedykowany Zespół Marsh oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego, które chronią zyski naszych Klientów, wspierają rozwój ich działalności, a także zapewniają najkorzystniejsze warunki finansowe.

Kadra kierownicza oraz dyrektorzy przedsiębiorstw odpowiedzialni są za nadzór nad procesami związanymi z kontrolą i zarządzaniem ryzykami, które wpływają na zrównoważony rozwój firmy. Często pomijane ryzyka kredytowe mogą mieć fatalne skutki dla prowadzonego biznesu.

Do największych korzyści z ubezpieczenia kredytu kupieckiego, obok fundamentalnego zabezpieczenia kondycji finansowej firmy, należy zaliczyć lepsze przepływy pieniężne i obniżony koszt oraz zwiększenie poziomu dostępnego finansowania w bankach. Ten rodzaj ubezpieczenia stanowi stabilną platformę rozwoju relacji handlowych z nowymi partnerami biznesowymi lub rozwoju nowych produktów, a także wspiera działalność na nowych rynkach.

Globalne relacje Marsh z towarzystwami ubezpieczeniowymi pozwalają na uzyskanie najlepszych warunków ochrony dla naszych Klientów. Zespół ekspertów dedykowanych obsłudze ubezpieczeń należności handlowych, posiada szczegółową wiedzę w zakresie zarządzania tego typu ryzykami, rynków ubezpieczeń oraz dostępnych rozwiązań. Lista zadowolonych ze współpracy z Marsh Klientów stale rośnie. Przykładem jest europejska firma farmaceutyczna, której składkę ubezpieczeniową obniżono w ostatnim czasie o połowę (2,3 mln USD oszczędności), a warunki ochrony zostały znacznie poprawione dzięki współpracy z naszym wyspecjalizowanym Zespołem ekspertów.

Dedykowany Zespół Marsh oferuje usługi związane z zarządzaniem szkodami oraz adwokaturą szkodową. Nadrzędnym celem naszych działań jest skrócenie czasu likwidacji szkody, usprawnienie wypłaty, a także ograniczenie ryzyka odrzucenia szkody przez ubezpieczyciela oraz powiązanych z tym czynników mających wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.

Praktyka Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh wspiera Klientów w zarządzaniu ryzykiem należności handlowych. Global Clients Group to nasz unikalny, koordynowany na szczeblu międzynarodowym, Zespół pracujący nad aranżacją ubezpieczeń kredytu kupieckiego w ponad 50 krajach na świecie. Lender Solutions Group to specjaliści, których celem jest ograniczanie ryzyk finansowych i zwiększanie zdolności kredytowych za pomocą dostępnych na rynku rozwiązań.