Skip to main content

Bezpieczna sprzedaż w czasach niepewności. Limity kredytowe, płynność, zapobieganie stratom

Konferencja organizowana wspólnie z Credendo–Guarantees & Speciality Risks oraz Kancelarią EULEO M. Burczyńska-Radym, D.Olszewski Radcowie Prawni s.k.a.

Data i miejsce:

VANTA Business Center, ul. Józefa Piłsudskiego 77, Skawina

26.10.2023 godz.: 9:30

 

Agenda spotkania

9:00 - 9:30 Rejestracja

9:30 - 9:40 Otwarcie, przywitanie gości

9:40 - 10:30 Rynek ubezpieczeniowy – obecna sytuacja i wyzwania dla biznesu

Marcin Olczak, Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych, Marsh Polska

Tomasz Rychlewski, Dyrektor Zespołu - Biuro w Krakowie, Marsh Polska

10:30 - 11:30 Ubezpieczenie nadwyżkowe TopUp – narzędzie wspierające sprzedaż w niepewnych czasach

Zbigniew Narajewski, Dyrektor Polskiego Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Credendo – Guarantees & Speciality Risks SA

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 12:40 Rynek faktoringowy – trendy, nowe rozwiązania

Krzysztof Janek, Starszy Broker Specjalista, Zespół Finansowania Handlu, Marsh Polska

12:40 - 14:10 Niezapłacone faktury – walka o płynność, czyli jak zabezpieczyć sprzedaż, by odzyskać środki. Prewencja i strategie działania w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych – jak dział finansowy może pomóc sam sobie? Nowy model kosztowy dla postępowań zabezpieczających – hit czy kit?

Jak zarządzać należnościami w przedsiębiorstwie w pandemii postępowań restrukturyzacyjnych? Jak ograniczyć koszty dochodzenia roszczeń? „Za czy przeciw?” – motywy i przesłanki strategicznych decyzji wierzyciela podejmowanych w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Dawid Olszewski, Radca Prawny, Wspólnik w Kancelarii EULEO M. Burczyńska-Radym, D. Olszewski Radcowie Prawni s.k.a. – Dyrektor Operacyjny

14:10 Q&A, Networking, Lunch

 

Wydarzenie dedykujemy w szczególności dyrektorom finansowym, kontrolerom oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie należnościami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.