Sajnáljuk, de böngészőjét nem támogatja a marsh.com oldal.

A legjobb felhasználói élmény érdekében frissítsen egy támogatott böngészőre:

X

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Marsh vállalat mélyen elkötelezett az Ön magánéletének védelme és személyes adatai bizalmas voltának megóvása iránt. Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot azért dolgoztuk ki, hogy kifejtsük, hogyan gyűjti, használja fel és védelmezi a Marsh a személyes adatokat. Személyes adatnak minősül bármely kombinációja azoknak az adatoknak, melyek a Marsh birtokába kerülnek, vagy valószínű, hogy a Marsh birtokába kerülnek, és felhasználhatók egy adott személy azonosítására, tartózkodási helyének megállapítására, illetve a vele való kapcsolatfelvételre („személyes adatok”), és ezért kezelésük jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint fog történni.  Ebbe beletartozik az érintett személyre nézve kifejezett vélemény is. Nem minősül személyes adatnak semmilyen olyan adat, amely nem használható fel egy adott személy azonosítására (mint például az összesített statisztikai adatok).

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat kiterjed mindazon weboldalak (külön-külön a továbbiakban: weboldal) adatkezelési gyakorlataira, melyeken erre az Adatvédelmi nyilatkozatra mutató hivatkozás található.  Jelen weboldal adatkezelője [entitás megadása], melynek nyilvántartási száma [szám megadása], és amelynek székhely:

Marsh Kft.
Corvin Irodák, Futó utca 47-53
1082 Budapest, Magyarország

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK, FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS KÖZLÉSÉNEK CÉLJA

Marsh collects, uses and discloses your A Marsh normál üzletmenete keretében az alábbi célokra gyűjti, használja fel és közli az Ön személyes adatait (beleértve az Önhöz tartozó személyek adatait is, akikre jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szintén az „Ön” megnevezéssel utalunk):

 • Az Önnel való kommunikáció kialakítása és fenntartása;
 • Amennyiben szolgáltatást kért a Marsh vállalattól, a kérelme kitöltéséhez nyújtott segítség, a kért szolgáltatásra való jogosultság felmérése, a szolgáltatás feldolgozása és fenntartása, valamint a szolgáltatás esetleges megújítása;
 • A kérelmekre, fiókokra és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó kérdéseinek megválaszolása;
 • Jövőbeni szolgáltatási igényeire adott javaslatok;
 • Az Ön értesítésének engedélyezése kapcsolt vállalkozásaink részéről, a kapcsolt vállalkozásunk által kínált egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • Tranzakciók szolgáltatókon keresztüli feldolgozása;
 • Olyan ügyfelek/résztvevők esetében, akik a biztosítási fedezetet egy egyesület tagjaként kapják meg, az adatok megosztása az egyesületekkel;
 • Az adatok megosztása olyan pénzintézetekkel és egyéb szervezetekkel, melyekkel kölcsönös marketing-megállapodásunk van;
 • Jogi, biztonsági, feldolgozási és szabályozói követelmények teljesítése;
 • Csalás, kétes vagy egyéb illegális tevékenységek elleni védelem; valamint
 • Adatgyűjtés statisztikai elemzéshez weboldalaink és vállalatunk részére 

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

A Marsh által jelen weboldalról gyűjtött adatok két kategóriába tartoznak: (1) a weboldalunk látogatói által önkéntesen szolgáltatott adatok, illetve (2) nyomon követési adatok, melyeket a látogatók weboldalunkon való navigálása során gyűjtünk.

Az Ön által önkéntesen szolgáltatott adatok

A weboldal használata során dönthet úgy, hogy olyan adatokat ad meg számunkra, melyek igényeinek kiszolgálását segítik. Az általunk gyűjtött személyes adatok attól függenek, hogy Ön hogyan kívánja használni ezt a weboldalt.

 • Amennyiben tájékoztatót vagy jelentést igényel: Ha tájékoztatót, jelentést vagy további információkat igényel tőlünk, mi azt kérjük Öntől, hogy adja meg a nevét, e-mail címét, szervezete nevét és azt az országot, ahol a székhelye található, hogy elküldhessük Önnek a kért anyagokat, valamint a Marsh már meglévő ügyfeleként tudjuk azonosítani Önt.
 • Amennyiben regisztrál nálunk és/vagy biztosítási árajánlatot kér : Ha regisztrál a weboldalra vagy biztosítási árajánlatot kér, megkérdezzük Öntől a nevét, az e-mail címét, országát, telefonszámát, valamint kapcsolatfelvétele indokát, továbbá a beosztására és szervezetére vonatkozó adatokat kérjük, illetve egyéb olyan információkat, melyek ésszerű mértékben szükségesek ahhoz, hogy árajánlatot tudjunk adni Önnek. Az adatküldő űrlapon csillaggal jelezzük, hogy mely adat opcionális, és mely adatot kell kötelezően megadni. Ezen adatok körébe az alábbiak tartozhatnak:
  • A kérelmeken vagy egyéb űrlapokon szereplő adatok, közöttük például a neve, címe, e-mail címe, életkora, személyi azonosító számai, hitelkártya-számai, hiteltörténete, banki adatai, kifizetései nyilvántartása, orvosi és egészségügyi adatai, a munkaviszonyára és jövedelmére vonatkozó adatok;
  • Olyan adatok, amelyeket más személyektől szerzünk meg és/vagy más személyeknek továbbítunk (például kormányhivatalok, iparegyesületek, könyvvizsgálók, kárrendezők, az Ön biztosítója és munkáltatója), hogy az Ön személyazonosságát és az Ön által megadott adatok helytállóságát ellenőrizzük;
  • Olyan Önre vonatkozó adatok, amelyeket a Marsh kapcsolt vállalkozásaitól, a biztosítóktól, egyéb közvetítőktől, harmadik fél szolgáltatóktól és másoktól szerződéskötési vagy kárigény-rendezési célból kapunk (például korábbi biztosítási és kártörténet), ügyfeleinkre és a résztvevőkre vonatkozóan; valamint
  • Olyan adatok, melyeket a fogyasztói tájékoztató ügynökségektől kapunk.
  Bármely személyes adatot, melyet elküld számunkra, a weboldalon illetve jelen Adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett célra használunk fel.

  Amennyiben az árajánlatot követően a továbblépést választja, összegyűjtjük azokat a személyes adatokat, melyek az érintett árajánlat véglegesítéséhez és a tranzakció folytatásához szükségesek, például az adott terméknek megfelelően az Ön nevét, címét, irányítószámát, kapcsolattartási telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét vagy fizetési adatait. Személyes adatait kötvénye adminisztrációjára, kárigények feldolgozására stb. fogjuk felhasználni, illetve általában véve a velünk fenntartott kapcsolatának kezelésére. Személyeit a következőnek továbbítjuk: [részletek megadása] / kérjük, tekintse meg az Adatainak közlése szakaszt [hiperhivatkozás megadása], hogy információkhoz jusson arról, milyen kategóriába tartozó címzettek kaphatják meg a személyes adatokat.
 • Amennyiben tartalmat küld: Végül pedig, hogyha a weboldalunkon megtekintett bármely információra vonatkozóan tartalmat küld, kérni fogjuk az Ön nevét és e-mail címét, hogy ha úgy dönt, e-mailben tudjuk értesíteni Önt, ha mások is kommentálják az Ön tartalmát, valamint kezelni tudjuk a tartalmat az elfogadható használatra vonatkozó szabályainknak megfelelően [hiperhivatkozás megadása]. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által így megadott információk nyilvánosan elérhetők lesznek a Marsh alkalmazottai és a weboldal más felhasználói számára.

Weboldal-navigálási adatok - Sütik

Ahogyan a weboldalon navigál, előfordulhat, hogy adatokat gyűjtünk közkeletű adatgyűjtő eszközök, például sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) segítségével (együttesen: „weboldal-navigálási adatok”). A weboldal-navigálási adatok közé tartoznak a webböngészőjéből származó standard adatok (például a böngésző típusa és a böngésző nyelve), az Ön IP- (internet protokoll) címe, valamint az Ön által a weboldalon végzett műveletek (például a megtekintett oldalak, illetve azok a hivatkozások, amelyekre rákattintott).

Részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a Sütikre vonatkozó tájékoztatónkat.

ADATOK KÖZLÉSE MÁSOKKAL

Önre vonatkozó személyes adatokat nem közlünk harmadik felekkel, kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt, illetve egyébként törvény által megengedett, illetve Ön által engedélyezett esetekben.

Az adatokat a törvény által megkövetelt harmadik felekkel közöljük, valamint olyan szerződéses vállalkozásokkal, melyek az Ön személyes adatai bizalmas voltának és biztonságának megóvásáról gondoskodnak, továbbá olyan célok érdekében használjuk fel és közöljük, melyek az adott körülmények között ésszerűen megfelelőnek tekinthetők és megfelelnek minden vonatkozó jogszabálynak. Ezek a célok a következők:

 • Fedezeti jogosultság felmérése, biztosítási fedezet feldolgozása és fenntartása, fedezet illetve kapcsolódó termékek és szolgáltatások megújítása – az adatokat a fedezetet elérhetővé tévő biztosítótársaságokkal, viszontbiztosítókkal, közvetítő szervezetekkel illetve egyéb közvetítőkkel közöljük;
 • Adatközlés az egyesületek részére olyan ügyfelek/résztvevők esetében, akik a biztosítási fedezetet egy egyesület tagjaként kapják meg;
 • Az Ön értesítése vagy értesítésének engedélyezése kapcsolt vállalkozásaink részéről, a kapcsolt vállalkozásunk által kínált egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • Jogi, kárrendezési és értékelési szolgáltatások;
 • Adatfrissítés a hitelinformációs irodáknál és biztosításinformációs ügynökségeknél;
 • Tranzakciók feldolgozása adatfeldolgozási szolgáltatókon keresztül;
 • Amennyiben az adat egy hitelkártyaszám, a hitelkártyás kifizetések feldolgozása – harmadik fél kifizetés-feldolgozási, klíring- és elszámolási rendszerén keresztül, különféle bankokkal együttműködve; valamint
 • Adatszolgáltatás egyéb pénzintézetek részére, melyekkel kölcsönös marketing-megállapodásunk van.

Amennyiben ezek a harmadik felek az Ön személyes adatait bármely egyéb célra kívánják használni, törvényi kötelezettségük erről értesíteni Önt, és szükséges esetben az Ön beleegyezését kérni.

Adatmegosztás kapcsolt vállalkozásokkal

Az ügyfeleknek való szolgáltatásnyújtás normál menete során előfordulhat, hogy személyes adatokat osztunk meg a Marsh vállalat és kapcsolt vállalkozásai között kutatási és statisztikai, rendszeradminisztrációs, valamint bűnmegelőzési vagy -felderítési célokból. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy a személyes adatokat másik országból érjék el, illetve másik országba továbbítsák, mint ahol a személyes adatok gyűjtése történt. Amikor harmadik fél személyes adatait tartalmazó adatokat (neveket, címeket, illetve egyéb, élő személyekhez kapcsolódó adatokat) ad át számunkra, ezeket a személyes adatokat Önnek nyújtott általános biztosítási és egyéb szolgáltatások végrehajtására fogjuk megőrizni és felhasználni, abban a hiszemben, hogy azokat a személyeket, akikre a személyes adatok vonatkoznak, tájékoztatták a személyes adatok megszerzésének indokáról (indokairól), arról a tényről, hogy ezeket esetlegesen harmadik felekkel, például a Marsh vállalattal közlik, ők pedig beleegyeztek ebbe a közlésbe és felhasználásba.

Szolgáltatók

Mivel az általunk igénybe vett szolgáltatók egy része az Egyesült Államokban található, beleértve a Marsh egyes kapcsolt vállalkozásait is, az Ön személyes adatainak feldolgozása és tárolása az Egyesült Államokon belül történik, és az Amerikai Egyesült Államok törvényeinek értelmében előfordulhat, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya, bíróságai, illetve bűnüldözési vagy szabályozási szervei elérik az Ön személyes adatainak közlését.

A személyes adatok továbbítását az Európai Unió (EU) standard szerződési kikötései, az EU-USA adatvédelmi pajzs (Privacy Shield), illetve ezekkel egyenértékű adattovábbítási megállapodások szabályozzák az Ön személyes adatai biztonságának és bizalmas voltának megóvása érdekében.

Üzleti tranzakciók

Üzleti tevékenységünk fejlesztése során előfordulhat, hogy vagyonelemeket értékesítünk vagy vásárolunk. Az ilyen tranzakciók során a felhasználói adatok, köztük a személyes adatok általában az átruházott üzleti vagyonelemek részét képezik. Ugyanígy, ha magát a Marsh vállalatot, vagy gyakorlatilag a Marsh összes vagyonelemét felvásárolják, akkor az Ön személyes adatai az átruházott vagyonelemek részét képeznék. Ilyen körülmények között tehát az Ön személyes adatait közölnénk egy harmadik fél vásárlóval és/vagy átruháznánk rá azokat.

Egyéb törvényileg kötelező közlések

A Marsh fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely Önre vagy a jelen weboldalt illető használatára vonatkozó személyes adatot az Ön előzetes engedélye nélkül közöljön, amennyiben jó okkal hiheti, hogy ez az alábbiakhoz szükséges: (a) a Marsh, alkalmazottai, a weboldal más felhasználói illetve a köz megóvása, jogainak, vagyonának és biztonságának védelme; (b) a weboldal használatára vonatkozó feltételek betartatása; (c) valamely illetékes kormányhivatal jogilag érvényes kérése ezt megköveteli; illetve (d) olyan követelésekre adott válaszul, melyek szerint valamely tartalom harmadik felek jogait sérti. Közölhetjük továbbá személyes adatait, amennyiben ezt szükségesnek gondoljuk valamely vonatkozó törvény, szabályozás, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítése érdekében.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a fenti „A személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának és közlésének célja” szakaszban azonosított célokra a továbbiakban az „azonosított célok” néven utalunk.

BELEEGYEZÉS

Elengedhetetlen, hogy személyes adatainak a Marsh általi gyűjtéséről, felhasználásáról és közléséről tudomása legyen és abba beleegyezzen. Az alábbi cselekedeteire támaszkodunk annak jelzéseként, hogy beleegyezik a személyes adatokra vonatkozó jelenlegi és jövőbeni gyakorlatainkba:

 • Önkéntesen adja át személyes adatait közvetlenül nekünk, vagy egy másik biztosításközvetítőn illetve munkáltatóján keresztül, abból a célból, hogy biztosítási szerződéshez vagy kapcsolódó szolgáltatáshoz illetve termékhez jusson hozzá (beleértve a Marsh vállalatnak korábban megadott adatokat is);
 • Írásos, szóbeli vagy elektronikus kérelemben vagy kárigény-eljárásban fejezi ki beleegyezését vagy tudomásulvételét; valamint
 • Megadja a Marsh (vagy a biztosítási ügynökünk) által kért szóbeli beleegyezést egy meghatározott célra.

Amikor a Marsh a személyes adatok tisztességes és jogszerű feldolgozásához a beleegyezésre támaszkodik, a beleegyezésre a kérdéses személyes adat gyűjtésekor adunk lehetőséget. Beleegyezését megadhatja törvényes képviselője, például gondviselője, ügynöke vagy meghatalmazottja révén.

Ezt a beleegyezést bizonyos jogi vagy szerződéses korlátozásoktól függően és ésszerű értesítéssel bármikor visszavonhatja. A Marsh tájékoztatni fogja Önt beleegyezése visszavonásának következményeiről. Egyes esetekben, ha nem adja meg vagy visszavonja beleegyezését arra nézve, hogy a Marsh gyűjtse, felhasználja illetve közölje a személyes adatait, ez azzal járhat, hogy nem juthat hozzá a biztosítási fedezethez vagy más kért termékekhez, szolgáltatásokhoz, illetve az Önre vonatkozó információkhoz.

Amennyiben vissza kívánja vonni a beleegyezését, kérjük, tekintse meg alább a Kérdések illetve a Beleegyezés visszavonása szakaszt.


Azonban számos olyan eset van, amikor a Marsh vállalatnak nincs szüksége a beleegyezésére ahhoz, hogy személyes adatait feldolgozza vagy közölje. Előfordulhat, hogy a Marsh nem kéri a beleegyezését személyes adatai olyan célokból való feldolgozásához vagy továbbításához, melyek törvényes alapokon nyugszanak, például:

 • A továbbítás vagy a feldolgozás az Ön és a Marsh (vagy valamely kapcsolt vállalkozása) között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • A továbbítás vagy a feldolgozás a Marsh (vagy valamely kapcsolat vállalkozása) és egy harmadik fél között az Ön érdekében létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • A továbbítás vagy a feldolgozás fontos közérdekek alapján, jogszerű követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme, illetve az Ön alapvető érdekeinek védelme érdekében szükséges vagy törvényileg kötelező; illetve
 • A vonatkozó jogszabály követeli meg a továbbítást vagy a feldolgozást.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Marsh  az azonosított célok érdekében szükséges, illetve törvényileg megengedett módon gyűjt, használ fel illetve közöl személyes adatokat. Amennyiben bármely más célra igénylünk személyes adatokat, az új célról értesítjük Önt, és (vonatkozó esetben) az Ön beleegyezésétől függően válik az új cél az azonosított célok egyikévé.

A Marsh tisztességes és jogszerű módon gyűjt személyes adatokat. Alapesetben a személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az azonosított célok teljesítéséhez szükséges. Egyes személyes adatok esetében azonban előfordulhat, hogy a törvényi, szerződéses vagy könyvvizsgálati kövezelményeknek megfelelően hosszabb időre őrizzük meg azokat.

BIZTOSÍTÉKOK

Az ügyfelekre és résztvevőkre vonatkozóan általunk tárolt adatok érzékeny voltának megfelelő fizikai, elektronikus és eljárási biztosítékokkal rendelkezünk. A biztosítékok a személyes adat érzékenységének mértékétől, formátumától, helyétől, mennyiségétől, eloszlásától és tárolásától függően változnak. Olyan fizikai, műszaki és kezelési intézkedések tartoznak közéjük, melyek célja, hogy az Ön személyes adatai védelmet élvezzenek a jogosulatlan hozzáféréssel szemben. A biztosítékok közé tartozik a kommunikáció titkosítása az SSL révén, az adatok titkosítása a tárolás során, a tűzfalak, hozzáférési kontrollok, a feladatkörök elkülönítése és más hasonló biztonsági protokollok. Az internet és a kapcsolódó technológia jellegéből fakadóan azonban nem tudjuk garantálni személyes adatai abszolút biztonságát, és a Marsh kifejezetten elhárítja ezt a kötelezettséget.

KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK

A Marsh weboldalain szerepelhetnek olyan egyéb weboldalakra mutató hivatkozások, melyeknek adatvédelmi nyilatkozatára nincs befolyásunk. Amint elhagyja szervereinket (ezt a böngészője címsorában lévő URL ellenőrzésével állapíthatja meg), bármely Ön által megadott személyes adat felhasználását az Ön által felkeresett weboldal kezelőjének adatvédelmi nyilatkozata szabályozza. Ez a nyilatkozat eltérhet a miénktől. Amennyiben ezeken a weboldalakon nem találja meg az adatvédelmi nyilatkozatot az adott weboldal kezdőoldalán lévő hivatkozás segítségével, további információkért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a weboldallal.

PONTOSSÁG, ELSZÁMOLTATHATÓSÁG, NYÍLTSÁG ÉS AZ ÜGYFELEK ÁLTALI HOZZÁFÉRÉS

Annak érdekében, hogy kérésére hatékonyan tudjunk kommunikálni Önnel, kulcsfontosságú lehet, hogy tudjunk egyes személyes adatai (pl. e-mail címe) megváltozásáról. Amennyiben bármely adata megváltozik, az új adatról tájékoztathat minket úgy, hogy e-mailt küld a contact@marsh.com címre, vagy bejelentkezik a weboldalra és frissíti a kapcsolattartási adatait.  Kérjük, tájékoztasson minket, ha személyes adatai változnak

Joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje az aktájában szereplő bármely esetlegesen elavult, hiányos vagy helytelen személyes adat helyesbítését. A Marsh azonban személyes adatai biztonsága érdekében nem biztosít online hozzáférést ügyfelei számára, hogy személyes adataikat az adatbázisában tekintsék meg illetve javítsák.

Amennyiben kérdései vannak jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, hozzá szeretne férni személyes adataihoz, vagy panaszt szeretne tenni jelen Adatvédelmi nyilatkozatot illetően, ezt írásban teheti meg, a Head of Privacy (adatvédelmi igazgató) részére az alábbi címre küldött levélben:

Marsh Kft.
Corvin Irodák, Futó utca 47-53
1082 Budapest, Magyarország

Személyes adatait tárolja az a Marsh iroda, amellyel üzleti kapcsolatban áll, és azokhoz itt is hozzáférhet. Az irodák teljes listájáért kattintson ide.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (és a jelentős változások) példánya megszerezhető weboldalunkról.

KÉRDÉSEK ILLETVE A BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA

A fenti címre írva gyakorolhatja azt a jogát, hogy visszavonja személyes adatai adott felhasználásaira és közléseire vonatkozó beleegyezését (amivel előfordulhat, hogy korlátozza vagy felmondja a Marsh által Önnek biztosított termékeket és szolgáltatásokat). Bármely személynek, aki ilyen kérést küld, ellenőriznünk kell a személyazonosságát, ezzel garantálva, hogy nem adjuk meg az Ön adatait olyan személynek, aki erre az adatra nem jogosult.

A hozzáférésre irányuló kérelmekre általában 30 napon belül válaszolunk.

JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosulhat. A legutóbbi módosítás dátuma: Október 17, 2016. Amennyiben módosítjuk az Adatvédelmi nyilatkozatot, frissíteni fogjuk a legutóbbi módosítás dátumát. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat bármely módosítása azonnal hatályba lép, amikor a felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozatot ezen a weboldalon közzétesszük. Javasoljunk, hogy a módosítások nyomon követésére rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot.