Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

ŁAD KORPORACYJNY

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, uczciwość oraz zaufanie jakim darzą nas udziałowcy należą do najważniejszych wartości oraz praktyk stosowanych
w Marsh.

Informacje zamieszczone na publicznej stronie internetowej Marsh pochodzą z wiarygodnych źródeł, które w naszej ocenie powinny być rozumiane wyłącznie jako ogólne dane dotyczące ubezpieczeń i zarządzania ryzkiem. Nie stanowią one, i nie powinny być traktowane, jako konkretne porady ze względu na indywidualne potrzeby poszczególnych organizacji.

Treści dotyczące regulacji prawnych, podatkowych lub księgowości należy rozumieć jako ogólne obserwacje, oparte wyłącznie na naszym doświadczeniu brokerskim i doradczym w zakresie zarządzania ryzykiem. Nie powinny być one traktowane jako porady prawne, podatkowe czy księgowe.

Raporty roczne i spotkania

Globalne wyniki finansowe publikowane są na stronie internetowej naszej spółki macierzystej, Marsh & McLennan Companies. Na dedykowanej stronie dla inwestorów można znaleźć najnowsze wiadomości, wyniki finansowe, informacje dotyczące naszych udziałowców i akcji kapitałowych oraz raporty roczne.

Informacje o firmie

Marsh jest spółką zależną firmy Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, które obejmują doradztwo i tworzenie rozwiązań w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. W skład Marsh & McLennan Companies wchodzą również światowi liderzy: Guy Carpenter, Mercer i Oliver Wyman.

W Polsce, nasza firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako Marsh Sp. z o.o., pod numerem KRS 0000056751. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego website.

Nasza działalność regulowana i nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Marsh Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00000046/U oraz rejestru brokerów reasekuracyjnych pod numerem 00000014/R. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozpatrywanie skarg

Nieustannie staramy się zapewniać naszym Klientom najlepszej jakości obsługę - mając na uwadze wszystkie Państwa opinie i uwagi. Czujemy się zobowiązani do rozpatrywania wszelkich skarg w sposób sprawny, efektywny i uczciwy.

Skarga może zostać złożona w formie pisemnej, telefonicznej bądź personalnej. W pierwszej kolejności zażalenia powinny być kierowane do Państwa opiekuna w Marsh.

Marsh Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
+48 (22) 456 42 00
fax. +48 (22) 456 43 00
Wyślij e-mail

Nasze procedury rozpatrywania skarg zawierają proces postępowania dotyczący odnalezienia przyczyny Państwa niezadowolenia. Niniejsze procedury stosują się do wymogów i wskazówek organu nadzorującego.

Warunki współpracy

Ogólne warunki, na podstawie których Marsh oferuje swoje usługi zawarte zostały w warunkach współpracy (do pobrania, patrz WARUNKI WSPÓŁPRACY po prawej stronie) oraz w pojedynczych przypadkach, w indywidualnej umowie świadczonych usług. Kopie dokumentów przekazywane są Klientowi przed zawarciem umowy z Marsh.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż przedstawione warunki mogą różnić się w zależności od kraju, w którym prowadzą Państwo działalność oraz oferowane są Państwu usługi. Prosimy o kontakt z nami lub lokalnym przedstawicielem Marsh w celu otrzymania odpowiednich warunków współpracy.