Skip to main content

RAPORT

The Future of Construction Report

Od krótkoterminowych zmian wywołanych pandemią do długoterminowych trendów związanych z rosnącą liczbą ludności na świecie, wzrostem wskaźnika urbanizacji, dekarbonizacją źródeł energii oraz zobowiązaniami firm do osiągnięcia zerowej emisji netto, obserwujemy przemysł podejmujący wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Future of Construction Report: A Global Forecast for Construction to 2030

Obecnie istnieje wiele czynników, które kształtują rozwój światowej branży budowlanej.

Od krótkoterminowych zmian wywołanych pandemią do długoterminowych trendów związanych z rosnącą liczbą ludności na świecie, wzrostem wskaźnika urbanizacji, dekarbonizacją źródeł energii oraz zobowiązaniami firm do osiągnięcia zerowej emisji netto, obserwujemy przemysł podejmujący wyzwania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Raport zwraca uwagę na:

  • Pojawienie się nowych ośrodków rozwoju budownictwa, które sukcesywnie będą zwiększały swój potencjał i znaczenie dla globalnego przemysłu, stając się coraz większą konkurencją dla uznanych liderów na światowym rynku – Chin i Stanów Zjednoczonych.
  • Istotne wymagania dotyczące inwestycji definiowane przez sektor publiczny, jak i prywatny, w związku z utrzymującym się trendem dotyczącym realizacji projektów infrastrukturalnych na szeroką skalę, widocznym w ostatniej dekadzie.
  • Oczekiwania związane z wpływem klimatu i zrównoważonego rozwoju na każdy aspekt branży budowlanej oraz sposobem, w jaki kwestie te zmienią źródła finansowania projektów, sposób działania firm, a także metody projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji obiektów.

Pobierz raport Future of Construction, aby dowiedzieć się więcej na temat kluczowych zmian i prognoz dla sektora budowlanego.