Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

PRIVACY POLICY

Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz przechowywania informacji na stronach internetowych powiązanych z niniejszą Polityką (nazywane dalej „Stronami”). Administratorem niniejszej strony internetowej jest:

Marsh Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
tel. +48 22 456 42 00
fax. +48 22 456 43 00

Strona jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Polityka prywatności ma na celu zapoznanie użytkowników z zasadami użytkowania Stron stosowanymi przez Marsh. Wszelkie dane osobowe użytkowników Strony będą zbierane i przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałych informacji na temat Użytkowników przesłanych przez nich za pośrednictwem Strony, na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

3. Niniejsza Polityka prywatności podlega Warunkom korzystania ze Strony (nazywanym dalej “Warunkami”).

4. W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkowników przekazywane są podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższej sekcji dotyczącej przekazywania informacji za granicą.

5. Strona wykorzystuje pliki cookies. Są to małe fragmenty tekstu przesyłane do przeglądarki, za pomocą których informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony Internetowej przez Użytkowników przechowywane są na urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji na temat polityki cookies znajduje się poniżej w poniższej sekcji Przeglądanie zawartości strony oraz Cookies.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych i prawo do przenoszenia Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W tym celu powinien przesłać e-mail na adres: sekretariat@marsh.com. Zgodnie z miejscowym prawem, wszelkie takie żądania mogą podlegać opłacie, która pokrywa koszty dostarczenia powyższych informacji.

7. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na Stronie Internetowej reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Więcej informacji na przetwarzania danych dla celów marketingowych znajduje się w sekcji Przetwarzanie danych w celach marketingowych poniżej.

§ 2. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE ORAZ UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator podejmuje niezbędne działania zmierzające do ochrony prywatności oraz poufności Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej. Przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych następuje zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm., „Ustawa”).

Informacje zbierane przez Marsh na tej stronie pochodzą z dwóch źródeł: (1) informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkowników; (2) informacje pochodzące z monitoringu danych przesyłanych i pobieranych ze Strony.

1. Informacje ujawniane dobrowolnie przez użytkowników. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie dla celu podanego na Stronie Internetowej oraz w Polityce Prywatności. Administrator może także korzystać z Danych Osobowych, aby przekazać Użytkownikom informacje dotyczące usług i produktów oferowanych przez Administratora lub spółki należące do grupy Marsh & McLennan Companies, jeżeli między innymi na podstawie Informacji uzna, że mogą być interesujące dla danego Użytkownika.

Raporty i broszury. Użytkownicy mogą przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, kraj w celu uzyskania dostępu do treści raportów Marsh oraz innych materiałów lub ofert. Podanie powyższych danych umożliwi Administratorowi weryfikację, czy Użytkownik jest obecnym klientem Marsh.

Rejestracja Użytkownika. Korzystanie z Usług i Rejestracja wiążą się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z tych Usług. Użytkownik za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej może pozostawić swoje dane osobowe („Dane Osobowe”) w celu umożliwienia Administratorowi skontaktowania się z Użytkownikiem we wskazanym przez niego przedmiocie, w szczególności przekazania Użytkownikowi dodatkowych informacji o Administratorze lub jego działalności.

2. Sygnały nawigacyjne witryny. Sygnały nawigacyjne mogą pełnić funkcję pomocniczą w trakcie przesyłania plików typu "cookie" w ramach Strony umożliwiając śledzenie liczby użytkowników i ich aktywności. Informacje na temat użytkowników mogą być także zbierane za pomocą takich narzędzi, jak pliki cookie i web beacon ("Website Nawigational Information").

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu i promocji usług oraz produktów oferowanych przez Administratora [oraz inne podmioty należące do grupy Marsh & McLennan Companies], a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach zgodnie z Ustawą. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury związanej z Rejestracją lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług.

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na Stronie Internetowej reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownicy mogą samodzielnie zdecydować, jaki rodzaj informacji chcą otrzymywać oraz w jakiej formie (e-mail, SMS lub kanał RSS).

Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić taką potrzebę bezpośrednio u przedstawiciela Marsh. Rezygnacji można również dokonać za pomocą kliknięcia w link Anuluj subskrypcję znajdujący się w stopce otrzymanej informacji. Można również zmienić ustawienia dotyczące otrzymywania informacji w profilu Użytkownika po zalogowaniu na Stronie.

§ 3. Przeglądanie zawartości Strony

Pliki Cookies

Informujemy, że strona internetowa Marsh korzysta z plików cookies. Kontynuując jej przeglądanie Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie porcje informacji, które podczas odwiedzania witryny sieci Web są automatycznie pobierane na komputer Użytkownika lub urządzenie mobilne. Wykorzystywanie plików cookies umożliwia szybsze i łatwiejsze korzystanie ze stron serwisu. Pliki cookies nie mają dostępu do dysku twardego komputera Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 3 Prawo telekomuniakcyjne, zapisane pliki cookies nie zmienią ustawień przeglądarki ani żadnego innego programu zainstalowanego przez Użytkownika.

Informujemy, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik serwisu w każdym czasie może jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia w szczególności blokując automatyczną obsługę plików cookies oraz wprowadzając wymóg każdorazowego informowania go o zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć jednak wpływ na poszczególne funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Marsh. Użytkownik ma również możliwość określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do przechowywanej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Istnieją różne rodzaje plików cookies - każdy z nich pełni odmienną funkcję:

1. Pliki tymczasowe (sesyjne): przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania / opuszczenia strony internetowej. Zostają automatycznie usunięte w chwili zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki internetowej). Zawierają one zazwyczaj anonimowe ID sesji, które umożliwia Użytkownikowi przeglądanie serwisu bez konieczności logowania się na każdej nowo otwartej stronie. Cookies „tymczasowe” nie przechowują danych z komputera Użytkownika.

2. Pliki stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika nawet po zakończeniu sesji (wyłączeniu przeglądarki) przez czas określony w parametrach plików cookies. Pliki stałe mogą być wykorzystywane przez serwis, który je stworzył, po ponownym odwiedzeniu strony przez Użytkownika.

3. Pliki własne: pochodzą bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej. Cookies “własne” zapamiętują preferencje Użytkownika w obrębie danej strony. Są przechowywane i przesyłane pomiędzy serwerem Marsh, a dyskiem twardym komputera Użytkownika. Wykorzystywane są wyłącznie w celu zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika. Tego typu pliki mogą być plikami zarówno tymczasowymi, jak i stałymi.

4. Pliki zewnętrzne: pozwalają rozpoznać Użytkownika w obrębie wielu różnych serwisów i pochodzą z witryny zewnętrznej w stosunku do witryny odwiedzanej. Są przechowywane i przesyłane pomiędzy serwerem zewnętrznym, a dyskiem twardym komputera Użytkownika. Tego typu pliki są zazwyczaj plikami stałymi.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, Marsh nie korzysta z zewnętrznych plików cookies. Informujemy, że stosujemy zewnętrzne sygnalizatory internetowe (Web Beacons) - zobacz "Sygnalizatory sieci Web" poniżej.

Nasza strona korzysta z usług Google Analytics - internetowego narzędzia do analizy statystki serwerów, należącego do Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookies w celu analizowania sposobu użytkowania serwisu przez Użytkowników. Dane zawarte w plikach cookies dotyczące aktywności Użytkownika na stronie (łącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie Marsh, Google korzysta z zebranych informacji w celu analizowania treści, zestawienia raportów dotyczących zawartości strony, aktywności użytkowników i świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z tej strony. Google może również przekazywać niniejsze dane firmom zewnętrznym (w przypadkach wymaganych przez prawo lub gdy firmy te przetwarzają dane w imieniu Google). Mogą Państwo odmówić zapisywania plików cookies poprzez wybranie odpowiednich opcji w ustawieniach przeglądarki, co może oznaczać niedostępność niektórych funkcji podczas korzystania z naszej strony internetowej. Korzystając ze strony Marsh, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez Google plików cookies w sposób opisany powyżej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat poszczególnych rodzajów plików cookies oraz ogólnych informacji z zakresu Polityki Prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony aboutcookies.org.

Marsh wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

1. W sytuacjach bezwzględnie koniecznych: ten rodzaj plików cookies pozwala na swobodne korzystanie z serwisu oraz jego funkcji, takich jak dostęp do chronionych danych. Brak plików uniemożliwia korzystanie z wybranych usług, m.in.: uzyskiwania wycen czy logowania na swoim koncie w witrynie Marsh. Pliki cookies tego typu nie gromadzą informacji, które mogłyby zostać użyte w celach marketingowych / reklamowych ani nie przechowują danych dotyczących lokalizacji Użytkownika korzystającego z serwisu.

2. Tworzenie statystyk: tego rodzaju pliki cookies przechowują informacje, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej witryny, np. jakie strony odwiedzane są najczęściej oraz, na których pojawiają się błędy, co umożliwia nam stałe usprawnianie działania naszej strony. Dzięki plikom możliwe jest również monitorowanie i zapisywanie liczby odwiedzających naszą witrynę, a informacje które są przez nie przechowywane są w pełni anonimowe.

3. Poprawa funkcjonalności serwisu: ten rodzaj plików cookies pozwala na zapamiętywanie niektórych wyborów Użytkowników dokonywanych na naszej stronie (należą do nich m.in.: nazwa użytkownika i hasło, język oraz region), dzięki czemu odwiedzający nie muszą każdorazowo logować się do swojego konta w witrynie Marsh. Pliki cookies zapamiętują wprowadzone przez Użytkownika zmiany dotyczące wielkości oraz rodzaju czcionki, a także innych dostępnych ustawień na stronie, takich jak przeglądanie nagrań video czy komentowanie artykułów. Ten rodzaj plików zazwyczaj gromadzi dane anonimowe - nie zapamiętuje żadnych informacji na temat miejsca, z którego Użytkownik logował się na stronie lub, które mogą zostać użyte w celach reklamowych / marketingowych.

Więcej informacji na temat włączania i wyłączania plików Cookies w przeglądarce znajduje się w zakładce "Pomoc" w przeglądarce internetowej lub na stronie aboutcookies.org.

Sygnalizatory sieci web

Witryna może również korzystać z sygnalizatorów sieci Web, czyli tzw. „Web Beacons” (wewnętrznych bądź zewnętrznych) lub ich połączenia z plikami cookies, w celu gromadzenia informacji na temat zachowań Użytkownika w serwisie oraz jego reakcji na wiadomości e-mail wysłane przez Marsh. Sygnalizatory sieci Web to obrazy elektroniczne stosowane w celu dostarczenia plików cookie wykorzystywanych przez naszą witrynę sieci Web, liczenia kliknięć/użytkowników/odwiedzających oraz dostarczenia treści lub usług oferowanych pod wspólną marką. Marsh może umieszczać sygnalizatory sieci Web w wiadomościach e - mail w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte oraz czy podjęto w związku z ich otrzymaniem jakiekolwiek działania. Przegląd prowadzony jest w sposób anonimowy.

Adresy IP

Użytkownicy korzystający z serwisu Marsh posiadają swój unikalny adres IP, który zostaje odnotowany w naszej bazie danych w celu kontrolowania i łączenia anonimowych informacji (używamy adresów IP, np. do monitorowania regionów, z których Użytkownicy przeglądają witryny). Informujemy, że adresy IP przechowywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników.

§ 4. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Administrator nie będzie odsprzedawał, ani w inny sposób rozpowszechniał Danych Osobowych bez dodatkowej zgody.

2. W ramach świadczenia Usług Dane Osobowe mogą być przekazywane spółkom wchodzącym w skład grupy Marsh & McLennan Companies i mogą być wykorzystywane zarówno dla celów statystycznych i badawczych, jak i dla zapobiegania popełnianiu przestępstw. Administrator zapewnia jednakże, że w przypadku przekazania Danych Osobowych do innego państwa docelowego, zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator korzysta z usług i działalności innych podmiotów, m.in. związanych z hostingiem Strony Internetowej. Podmioty takie mogą otrzymać dostęp do Danych Osobowych Użytkowników w zakresie, w jakim jest to konieczne i niezbędne do wykonywania ich zadań, jednak podmioty te nie mogą wykorzystywać Danych Osobowych dla celów innych niż świadczenie usług na rzecz Administratora w związku z obsługą Strony Internetowej.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania bez uprzedniej zgody Użytkowników Danych Osobowych lub Informacji, a także sposobu korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika, jeżeli jest to konieczne, aby: (a)egzekwować przestrzeganie warunków korzystania ze Strony Internetowej lub (b) reagować na roszczenia dotyczące przypadków naruszenia praw osób trzecich. Administrator może ponadto ujawniać Informacje lub Dane Osobowe, które uzna za konieczne do spełnienia obowiązującego prawa lub żądań uprawnionych organów państwowych.

5. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z poźn. Zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 5. Linki zewnętrzne (hiperłącza)

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad polityki prywatności przez administratorów innych stron internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone na Stronie Internetowej.

2. Po opuszczeniu Strony Internetowej (można to sprawdzić na pasku URL przeglądarki Użytkownika), wykorzystanie wszelkich informacji przekazywanych przez Użytkownika podlega polityce prywatności administratora danej strony, na którą przekierowany został Użytkownik. Taka polityka prywatności może różnić się od zasad określonych przez Administratora. Jeżeli Użytkownik nie może znaleźć polityki prywatności na takiej stronie poprzez link na stronie głównej, powinien skontaktować się bezpośrednio z administratorem tej strony internetowej.

§ 6. Informacje związane z zatrudnieniem

Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami rekrutacyjnymi na wolne stanowiska pracy.

§ 7. Uaktualnienia Polityki

1. Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 8 maja 2012 r. Administrator może okresowo dokonywać uaktualnień Polityki Prywatności, a wprowadzone zmiany będą wiążące bezzwłocznie po ich opublikowaniu na Stronie Internetowej.

2. Informacje na temat zmiany postanowień Polityki Prywatności publikowane będą każdorazowo na Stronie Internetowej.

§ 8. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji oraz żądania ich usunięcia w całości lub w części.

2. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

3. W przypadku zmiany Danych Osobowych Użytkownika powinien on zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu dostępnym po zalogowaniu się Użytkownika na Stronie Internetowej, jeżeli taki posiada.

4. Pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego Danych Osobowych przez Administratora, Administrator może przetwarzać przekazane przez tego Użytkownika Dane Osobowe wyłącznie w celu dochodzenia należności Administratora od Użytkownika lub w celu wyjaśnienia okoliczności i ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika za jakiekolwiek naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek regulaminu związanego ze Stroną Internetową lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. Kontakt

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Z Administratorem można się skontaktować pod następującym adresem: Marsh Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa tel: (22) 456 42 00, fax: (22) 456 43 00, e-mail: sekretariat@marsh.com.