Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Największy kryzys zdrowotny naszych czasów spowodował, że ryzyko związane z zasobami ludzkimi zostało uznane za jedno z czołowych wyzwań. Przygotuj się do zarządzania tego rodzaju zagrożeniami, które mogą dotknąć Twoich pracowników teraz i w przyszłości.

Zrozumienie i ocena dynamicznego ryzyka związanego z ludźmi jest głównym priorytetem dla liderów biznesowych, którzy chcą przekształcić słabe punkty w swoje atuty. Plany ochrony zdrowia i świadczeń pracowniczych mogą być wykorzystywane w sposób strategiczny do zarządzania szeregiem zagrożeń, pomagając jednocześnie chronić pracowników i poprawić wyniki firmy.

Choć ludzie są najważniejszą siłą organizacji, to jeśli nie są odpowiednio zarządzani, mogą stanowić poważne źródło ryzyka dla firmy. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, aby działy kadr i zarządzania ryzykiem współpracowały w celu ochrony, wsparcia i motywowania tego kluczowego zasobu.

Wsparcie w pokonywaniu wyzwań

Rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi jeszcze nigdy nie było tak pilne. Mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia i wpływ tego ryzyka, zapewniamy organizacjom wsparcie w identyfikacji i priorytetyzacji najważniejszych dla nich zagrożeń oraz w podjęciu odpowiednich działań.

16 mld $

wartość globalnej składki ubezpieczeniowej plasowanej rocznie

>500 k

zawieranych umów ubezpieczenia rocznie

7 000+

specjalistów ds. zdrowia i świadczeń pracowniczych

Czy chcesz lepiej rozumieć i zarządzać ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi?

Skontaktuj się z naszym Zespołem.

Wspieramy w zarządzaniu ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi

Wsparcie ekspertów MMB zapewni wgląd i analizę zagrożeń, aby pomóc Twojej organizacji w zrozumieniu ryzyka związanego z pracownikami i sprostaniu wyzwaniom dotyczącym ochrony środowiska i świadczeń pracowniczych.

Poznaj ryzyko związane z zasobami ludzkimi

Dokonaj analizy 25 czynników ryzyka związanych z zasobami ludzkimi, które zostały podzielone na pięć kategorii, aby móc zidentyfikować, ustalić priorytety i zarządzać zagrożeniami, które są najważniejsze dla Twojej organizacji.

Dokonaj pomiaru ekspozycji firmy na ryzyko

Mierz i kwantyfikuj ryzyko firmy za pomocą naszych autorskich narzędzi do oceny ryzyka związanego ze zdrowiem i świadczeniami pracowniczymi, które ułatwią podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Zarządzaj zagrożeniami związanymi z pracownikami

Skorzystaj z naszych innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych i usług zarządzania ryzykiem oraz dostosuj je do unikalnego profilu ryzyka Twojej firmy związanego ze zdrowiem i świadczeniami pracowniczymi.

Powiązane artykuły