Skip to main content

Ubezpieczenia na rynkach międzynarodowych

Firmy potrzebują specjalistycznego wsparcia w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, aby lepiej zarządzać zagrożeniami globalnymi. Posiadając zespoły brokerskie we wszystkich głównych centrach ubezpieczeniowych pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań dopasowanych do profilu ryzyka Państwa firmy – od huraganów i powodzi po zanieczyszczenia i terroryzm.

Globalny rynek ubezpieczeń nieustannie się zmienia, tworząc szereg wyzwań. Zakres ryzyka jest bezgraniczny, a pojemność i stawki różnią się w zależności od regionu. Firmy potrzebują międzynarodowego dostępu i zasobów przy zastosowaniu efektywnego podejścia do rozwiązań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Zarządzanie codziennymi operacjami biznesowymi przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej ochrony przed ryzykiem w miejscu, w którym nie zawsze jest się fizycznie obecnym może być trudnym wyzwaniem zarówno dla właściciela firmy oraz członków zarządu.

Zespół Marsh składający się z 450 specjalistów, dedykowany aranżowaniu programów międzynarodowych oferuje rozwiązania w zakresie transferu ryzyka, benchmarkingu i likwidacji szkód dzięki naszej globalnej sieci, którą stanowią lokalne zespoły Marsh. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które pomagają chronić firmę przed kosztownymi zdarzeniami szkodowymi, biorąc pod uwagę określony profil biznesowy i zagrożenia na jakie jest narażona firma. 

Nasz zespół posiada dogłębną wiedzę branżową, techniczną, a także globalne doświadczenie nabyte dzięki naszym regionalnym hubom znajdującym się na całym świecie. Nasza globalna pozycja pomaga przy negocjacjach z najważniejszymi ubezpieczycielami na rynkach międzynarodowych i w ustalaniu priorytetów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej najbardziej odpowiedniej dla Państwa potrzeb.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Brokerzy ubezpieczeniowi zajmujący się plasowaniem międzynarodowym oferują innowacyjne i dostosowane do potrzeb Klienta rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, biorąc pod uwagę ekspozycję na ryzyko i apetyt Klienta w każdym miejscu na świecie. Aby pomóc Klientom efektywnie zarządzać ryzykiem na rynkach ubezpieczeniowych, brokerzy zajmujący się plasowaniem międzynarodowym muszą posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie ubezpieczeń i branży, tendencji oraz zmian zachodzących na rynkach lokalnych.

Nasze działania w zakresie różnych rodzajów ryzyka umożliwiły nam zdobycie bogatego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, zarówno branżowej, jak i regionalnej, a także pozwalają na dogłębne zrozumienie wyzwań związanych z ryzykiem w tej branży. Te cechy w połączeniu z relacjami z naszymi kluczowymi ubezpieczycielami, pozwalają nam sprostać wyzwaniom rynku, aby znaleźć najbardziej konkurencyjne warunki i zapewnić najszerszy zasięg ochrony.

Brokerzy zajmujący się plasowaniem międzynarodowym współpracują z Klientami, aby zrozumieć ich potrzeby, zbadać rynek, zaproponować rozwiązania i dopasować je do celów związanych z ubezpieczeniem i zarządzaniem ryzykiem.

Posiadamy doświadczenie i wiedzę branżową, która pozwala dostrzec luki w pokryciu ryzyka. Jesteśmy świadomi pojawiających się zagrożeń i oferujemy innowacyjne rozwiązania, aby pomóc Klientom poznać potencjalne możliwości międzynarodowego ubezpieczenia i reasekuracji. Odpowiedzialność związana z dostarczeniem globalnej ochrony ubezpieczeniowej dla wielu Klientów na całym świecie pozwala nam utrzymywać bliskie relacje biznesowe z ubezpieczycielami w różnych krajach.

Niezależnie od tego, czy Państwa firma jest niewielkim jednozakładowym przedsiębiorstwem, czy jedną z wiodących międzynarodowych korporacji, mogą Państwo skorzystać z rozwiązań w zakresie transferu i analizy ryzyka, benchmarkingu, a także doradztwa w zakresie szkód, oferowanych przez brokerów zajmujących się plasowaniem międzynarodowym.

Współpraca z lokalnym Zespołem Marsh dedykowanym aranżowaniu programów międzynarodowych ma na celu nadanie dodatkowego wymiaru oferowanym przez nas usługom poprzez optymalizację cen i zakresu ubezpieczenia oraz zapewnienie dynamicznego, globalnego podejścia do zakupu ochrony ubezpieczeniowej.

Niezależnie od tego, w ilu krajach prowadzą Państwo działalność, jesteśmy gotowi do wsparcia.