Ubezpieczenia na rynkach międzynarodowych

Organizacje potrzebują specjalistycznej wiedzy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, aby lepiej poruszać się wśród złożonych aspektów światowego rynku ubezpieczeniowego. Dzięki pośrednikom ubezpieczeniowym we wszystkich głównych centrach ubezpieczeniowych możemy pomóc w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla profilu ryzyka danej firmy – od wichury i powodzi po przypadkowe zanieczyszczenia i terroryzm.

Globalny rynek ubezpieczeń nieustannie się zmienia, stwarzając szereg wyzwań – ryzyko nie ma granic, a możliwości i stawki różnią się w zależności od regionu. Organizacje potrzebują międzynarodowego zasięgu i zasobów, którym towarzyszy pełne energii podejście do poszukiwania rozwiązań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Niezależnie od tego, czy ktoś jest właścicielem firmy, czy zasiada w zarządzie korporacji, zarządzanie codziennymi operacjami biznesowymi może być trudne przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej ochrony przed ryzykiem w miejscu, w którym nie zawsze jest się fizycznie obecnym.

W Marsh pracuje 450 specjalistów ds. międzynarodowej ochrony ubezpieczeniowej, którzy zapewniają wsparcie w zakresie transferu ryzyka przedsiębiorstwa, analizy porównawczej i rzecznictwa dotyczącego roszczeń, działając w ramach naszej globalnej sieci, która stanowi rozszerzenie lokalnego zespołu Marsh. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które pomagają chronić firmę przed kosztownymi stratami, uwzględniając jej określony profil biznesowy i zagrożenia z jakimi się boryka. 

Nasz zespół doskonale rozumie wyzwania związane z branżą, ma wiedzę techniczną, a także globalne doświadczenie nabyte dzięki naszym regionalnym centrom znajdującym się na całym świecie. Nasza globalna perspektywa pomaga negocjować z osobami decyzyjnymi na rynkach międzynarodowych i ustalać priorytety w zakresie takiej ochrony ubezpieczeniowej, która będzie najlepiej pasowała do potrzeb klienta.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Międzynarodowi pośrednicy ubezpieczeniowi oferują innowacyjne i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, biorąc pod uwagę rodzaje i stopień zagrożeń w każdym miejscu na świecie. Aby ułatwić skuteczne poruszanie się po rynkach ubezpieczeniowych, międzynarodowi pośrednicy ubezpieczeniowi muszą posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie ubezpieczeń i branży, a także być wyczuleni na tendencje i nowości na rynkach lokalnych.

Nasze działania w zakresie różnych rodzajów ryzyka umożliwiły nam nabycie znacznego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, zarówno w odniesieniu do branży, jak i konkretnych regionów, a także dogłębne zrozumienie wyzwań związanych z ryzykiem w tej branży. To, jak również nasze relacje z kluczowymi osobami decyzyjnymi w każdej z najważniejszych organizacji ubezpieczeniowych, pozwala nam stawiać czoła wyzwaniom rynku, aby znaleźć najbardziej konkurencyjne warunki i zapewnić najszerszy zasięg ochrony.

Międzynarodowi pośrednicy ubezpieczeniowi współpracują z klientami w celu zrozumienia ich potrzeb, badania rynku, zapewnienia różnych opcji i dostosowywania rozwiązań pomagających w realizacji celów w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i zarządzania ryzykiem.

Mamy doświadczenie i dobrze znamy branżę, dzięki czemu możemy dostrzec luki w ochronie ubezpieczeniowej naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z pojawiających się zagrożeń i zapewniamy innowacyjne rozwiązania, które dadzą klientowi ogląd potencjalnych opcji międzynarodowego ubezpieczenia i reasekuracji. Nasze poczucie odpowiedzialności związane z zapewnianiem globalnej ochrony ubezpieczeniowej wielu klientom na całym świecie pozwala nam utrzymywać bliskie relacje biznesowe z licznymi ubezpieczycielami w różnych krajach.

Niezależnie od tego, czy dana firma jest niewielkim przedsiębiorstwem działającym na ograniczonym obszarze, czy jedną z wiodących międzynarodowych korporacji, może ona skorzystać z rozwiązań w zakresie transferu ryzyka, analizy ryzyka i analizy porównawczej, a także doradztwa w zakresie roszczeń, oferowanych przez międzynarodowych pośredników ubezpieczeniowych.

Współpracując z lokalnym zespołem Marsh, nasi międzynarodowi specjaliści ds. ubezpieczeń starają się przenieść oferowane przez nas usługi na wyższy poziom poprzez optymalizację cen i zakresu ubezpieczenia oraz dynamiczne, globalne podejście do zakupu ochrony ubezpieczeniowej.

Niezależnie od tego, w ilu krajach klient prowadzi działalność, jesteśmy gotowi do pomocy.