Skip to main content

Global Insurance Market Update

Azja Q3 2022

Ceny ubezpieczeń w trzecim kwartale 2022 r. w Azji wzrosły o 2%, co oznacza spadek w porównaniu z 3% w poprzednich dwóch kwartałach.

beautiful nanpu bridge at dusk,crosses huangpu river,shanghai,China

Wyceny D&O nadal umiarkowane 

Ceny ubezpieczeń w trzecim kwartale 2022 r. w Azji wzrosły o 2%, co oznacza spadek w porównaniu z 3% w poprzednich dwóch kwartałach. 

Kontynuacja umiarkowanego tempa wzrostu cen ubezpieczeń.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 2%, co jest szesnastym z rzędu kwartałem podwyżek, które w trzecim kwartale 2020 r. osiągnęły najwyższy poziom – 18%.  

 • Klienci z trudnymi doświadczeniami szkodowymi lub wymagający wsparcia ze strony rynków fakultatywnych nadal odnotowywali ponadprzeciętne wzrosty stawek.
 • Pojemność związana z katastrofami naturalnymi nadal napędzała ceny, które utrzymywały się powyżej średniej.
 • Globalna inflacja pozostała problemem dla ubezpieczycieli, przy czym nadal koncentrowano się na odpowiednim deklarowaniu wartości.
 • Rynek ubezpieczeń przemocy politycznej wykazywał oznaki kurczenia się, a ubezpieczyciele uważnie analizowali ryzyka i adekwatność cenową.

Ceny ubezpieczeń OC pozostały stabilne przez drugi kwartał z rzędu.

 • Wyniki odnowień sprzyjały klientom z wzorcowymi wynikami szkodowości i dobrymi praktykami zarządzania ryzykiem.
 • Ubezpieczyciele nadal wybiórczo wykorzystywali pojemność w trudnych segmentach branż, w tym w przypadku wycofania produktu i OC za produkt w Ameryce Północnej.
 • W przypadku ubezpieczeń autocasco i odszkodowań pracowniczych odnotowano spadek stawek w wielu regionach, podczas gdy w innych utrzymywały się one na stałym poziomie.
 • Ubezpieczyciele położyli większy nacisk na przegląd i aktualizację treści polis, zapewniając zastosowanie zaktualizowanych klauzul sankcyjnych i wyłączeń związanych z PFAS, cyberbezpieczeństwem, terroryzmem, odszkodowaniami za straty moralne i odpowiedzialnością kontraktową.
 • Ubezpieczyciele zajęli silniejsze stanowisko w sprawie swoich wymogów ESG, przy czym niektórzy ograniczali lub wycofywali swoje wsparcie w oparciu o zaangażowanie i praktyki klienta.

Ceny w liniach finansowych i profesjonalnych wzrosły o 5%, co oznacza spadek z 13% w poprzednim kwartale.  

 • Tempo podwyżek stawek za ubezpieczenie D&O nadal było umiarkowane, a w całej Azji kształtowało się w przedziale od 5% do 10%:
  • Podwyżki były zazwyczaj wyższe dla firm notowanych na giełdzie w USA lub powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi.
 • W przypadku instytucji finansowych stawki zaczęły się zmniejszać, a w przypadku dużych/trudnych klientów utrzymywały się na niemal niezmienionym poziomie.
 • Ubezpieczyciele OC zawodowej chętnie badali mniejsze organizacje, oferując im niestandardowe oferty po konkurencyjnych stawkach:
  • Niektóre duże i/lub złożone programy odpowiedzialności zawodowej, szczególnie z sektora CMT, odnotowały średnie wzrosty stawek od 5% do 10%, ze względu na mieszane struktury programowe z pokryciem cybernetycznym.
 • Ubezpieczyciele wykazali ostrożność w stosunku do firm związanych z aktywami cyfrowymi ze względu na ryzyko systemowe powodujące niestabilność wyceny aktywów, które może prowadzić do gwałtownych spadków wartości i potencjalnych upłynnień.

Ubezpieczenia cybernetyczne nadal stanowiły wyzwanie, a niektórzy klienci doświadczyli wzrostu stawek o 25% lub więcej.

 • Nadal istniały obawy dotyczące szkód, ryzyka systemowego, napięć geopolitycznych i oprogramowania ransomware.
 • Podobnie jak w innych regionach, w tym kwartale pojawiły się sygnały, że rynek ubezpieczeń cybernetycznych stabilizuje się.

Global Insurance Market Index – 2022 Q3