Skip to main content

Raport

Azja

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Poniżej przedstawiamy dane na temat rynku w Azji.

Q4 2023 

Azja: Stawki w liniach finansowych i profesjonalnych spadają trzeci kwartał z rzędu

Stawki ubezpieczeniowe w Azji pozostają bez zmian.

Azja czwarty kwartał 2023 r.

Zmiany stawek ubezpieczeń w Azji

Azja: ubezpieczenia majątkowe

Rośnie pojemność dla ubezpieczeń majątkowych w Azji 

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 2%.

  • Ubezpieczyciele nadal monitorowali ekspozycje na ryzyka CAT, szczególnie w Japonii, na Tajwanie i Filipinach.
  • Ubezpieczyciele powoli zwiększali swoją pojemność w regionie.

Azja: Ubezpieczenia OC

Ogólny spadek stawek ubezpieczeń OC

Stawki ubezpieczeń OC spadły o 2%.

  • Stawki ubezpieczeń OC nadal okazywały się ogólnie korzystne dla klientów w Azji, zwłaszcza tych z lokalną ekspozycją; jednak ci z ekspozycją na Amerykę Północną stanęli w obliczu zwiększonej kontroli.
  • Stawki odpowiedzialności cywilnej i odszkodowań pracowniczych pozostały stabilne.

Azja: ubezpieczenia finansowe i profesjonalne

Ubezpieczyciele zwiększają nadwyżkę pojemności dla linii finansowych i profesjonalnych

Stawki dla linii finansowych i profesjonalnych spadły o 6%.

  • Stawki ubezpieczeń D&O nadal spadały, przy dostępnej zwiększonej pojemności.
  • Ubezpieczyciele ograniczali pojemność podstawową, ale zwiększyli nadwyżki i wykazali większe zainteresowanie historycznie trudnymi do uplasowania ryzykami takimi, jak amerykańskie spółki giełdowe.
  • Stawki były ogólnie stabilne dla sektora instytucji finansowych, który odnotował poprawę warunków i oferowanego zakresu ochrony.

Konkurencja na rynku ubezpieczeń cybernetycznych coraz większa

Stawki ubezpieczeń cybernetycznych pozostały na niezmienionym poziomie.

  • Konkurencja ubezpieczycieli nadal przyspieszała, a stawki stabilizowały się i zazwyczaj dostępna była większa pojemność.
  • Ubezpieczyciele zwiększyli kontrolę w zakresie zależności od cyfrowych łańcuchów dostaw i wyłączeń wojennych.