Skip to main content

Raport

Kanada

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Poniżej przedstawiamy dane na temat rynku w Kanadzie.

Q4 2023 

Kanada: Stawki ubezpieczeń OC spadają, z wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych

Stawki ubezpieczeniowe w Kanadzie pozostają bez zmian.

Kanada czwarty kwartał 2023 r.

Zmiany stawek ubezpieczeń w Kanadzie

Kanada: ubezpieczenia majątkowe

Kanadyjski rynek ubezpieczeń majątkowych jest napędzany przez ryzyka CAT

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 2%.

 • Dostępna była duża pojemność dla programów lokalnych i międzynarodowych.
 • Podwyżki wynikały głównie z ryzyk, które były postrzegane przez ubezpieczycieli jako pozbawione ukierunkowania na kwestie inżynieryjne i które dotknięte były szkodami i/lub narażone były na ryzyka CAT, w szczególności na trzęsienie ziemi w Kolumbii Brytyjskiej i silne burze konwekcyjne w USA.
 • Niektórzy klienci znacznie zwiększyli retencję.
 • Niektóre branże - w tym recykling, przemysł leśny, żywność i magazynowanie - stanęły w obliczu trudniejszych odnowień.

Kanada: ubezpieczenia OC

Spadek stawek w ubezpieczeniach OC, wyjątkiem są ubezpieczenia komunikacyjne

Stawki ubezpieczeń OC spadły o 1%.

 • Stawki ubezpieczeń OC spadły w niewielkim stopniu, jednak ceny ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosły o niskie wartości jednocyfrowe.
  • Bardziej złożone, ciężkie ryzyka przemysłowe i/lub energetyczne, a także te ze znaczną ekspozycją na USA lub transport, generalnie doświadczały wyższych wzrostów stawek.
  • Szkody komunikacyjne w USA nadal sięgały warstw parasolowych i nadwyżkowych; w wielu przypadkach koszty roszczeń przewyższały wzrost stawek.
 • Wyłączenia i podlimity były powszechne, w zależności od klasy ryzyka, dla substancji polifluoroalkilowych (PFA), zmian klimatycznych i pożarów, wstrząsów mózgu, nadużyć seksualnych i danych biometrycznych.

Kanada: linie finansowe i profesjonalne

Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych nadal spadają

Stawki dla linii finansowych i profesjonalnych spadły o 4%.

 • Konkurencja w obszarze ubezpieczeń D&O utrzymywała się; wielu klientów uzyskało oszczędności w składkach i/lub wynegocjowało rozszerzoną ochronę ubezpieczeniową.
 • Podczas gdy ogólny rynek odpowiedzialności z tytułu praktyk związanych z zatrudnieniem (EPL) ustabilizował się w 2023 r., roszczenia związane z ustawą o prywatności informacji biometrycznych (BIPA) stanu Illinois były coraz większym zmartwieniem ubezpieczycieli.
  • Niektórzy ubezpieczyciele dodali wyłączenia dla szkód BIPA do polis EPL, niektórzy ograniczyli stosowanie języka wykluczającego tylko tam, gdzie istnieje ekspozycja w Illinois, a niektórzy starają się stosować szersze wyłączenia.

Zakres ochrony cybernetycznej nadal się poszerza

Stawki ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 3%.

 • Nowa pojemność weszła na rynek zarówno w warstwie nadwyżkowej, jak i podstawowej; obniżki składek w warstwie nadwyżkowej spowodowały spadek cen całego programu.
 • Zasadniczo zakres ochrony ubezpieczeniowej nadal się poszerzał: usunięto wymogi dotyczące koasekuracji i zwiększono podlimity dla rozszerzeń zakresu ochrony.
 • Ubezpieczeni z ulepszonymi mechanizmami kontroli cyberbezpieczeństwa byli generalnie w lepszej pozycji do negocjowania niższych poziomów retencji.