Skip to main content

Raport

Region IMEA

Raport Global Insurance Market Index to cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Poniżej przedstawiamy dane na temat rynku w Regionie IMEA.

Q4 2023 

Indie, Bliski Wschód i Afryka: Spadek stawek w liniach finansowych i profesjonalnych

Stawki ubezpieczeniowe w regionie IMEA w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły o 4%. Stawki dla dużych i złożonych organizacji często są pod wpływem rynku reasekuracji.

Region IMEA czwarty kwartał 2023 r.

Wzrost stawek ubezpieczeń majątkowych w regionie IMEA

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 6%, w porównaniu do 4% w poprzednim kwartale.

 • Na wzrost stawek wpłynęły wyższe koszty reasekuracji i kapitału w portfelach narażonych na ryzyka CAT, popyt na pojemność i ciągła aktywność szkodowa, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej, Indiach i Afryce.
 • Ubezpieczyciele analizowali warunki, w tym agregaty CAT i franszyzy, ograniczenia dotyczące warunkowych rozszerzeń przerw w działalności (CBI), cyberbezpieczeństwa, terroryzmu oraz strajków, zamieszek i rozruchów społecznych (SRCC).
 • Zainteresowanie globalnych ubezpieczycieli Bliskim Wschodem spadło, jednak regionalni ubezpieczyciele i reasekuratorzy sprzyjali konkurencji.

Zwiększona konkurencja w ubezpieczeniach OC

Stawki ubezpieczeń OC wzrosły o 1% po tym, jak w poprzednim kwartale pozostały na niezmienionym poziomie.

 • Nowa pojemność w regionie, zwłaszcza ze strony reasekuratorów, sprzyjała konkurencji.
 • Ubezpieczyciele pozostali ostrożni w odniesieniu do ryzyk dotkniętych szkodami i o mocnej ekspozycji, zwiększając wymagania informacyjne i wymagania dotyczące poleceń wewnętrznych.
 • Dostępne były umowy długoterminowe (LTA), zazwyczaj na okres dwóch lat.

Spadek stawek dla linii finansowych i profesjonalnych

Stawki dla linii finansowych i profesjonalnych spadły o 4%, podobnie, jak w poprzednim kwartale.

 • Stawki ubezpieczeń D&O różniły się w zależności od kraju - w Indiach nie odnotowano zmian w stosunku do poprzedniego kwartału, na Bliskim Wschodzie spadły średnio o 15% do 20%, a w RPA sięgały 10% wzrostów.
 • Instytucje finansowe na Bliskim Wschodzie odnotowały spadek stawek o 5% do 10%; stawki w RPA i Indiach były stabilne.
 • Ubezpieczenia PI w całym regionie były stabilne pod względem pojemności, a stawki nieznacznie spadły.
 • Ubezpieczyciele nadal zwracali większą uwagę na profil ryzyka ESG swoich klientów.

Spadek stawek ubezpieczeń cybernetycznych; spadek szkodowości

Stawki ubezpieczeń cybernetycznych spadły o 6%, w porównaniu ze wzrostem o 1% w poprzednim kwartale.

 • Na spadek stawek wpłynęła niska aktywność szkodowa, spadek częstotliwości i dotkliwości szkód związanych z oprogramowaniem ransomware, a także nowa pojemność wchodząca na rynek zarówno w warstwie nadwyżkowej, jak i podstawowej.
 • Na Bliskim Wschodzie odnotowano zwiększoną pojemność i nowych uczestników rynku, zwiększoną konkurencję i bardziej agresywne wyceny.
 • W Indiach i Afryce rynek był trudniejszy ze względu na środowisko szkodowe, ostrożność ubezpieczycieli i/lub brak lokalnego potencjału.