Skip to main content

Global Insurance Market Update

Ameryka Łacińska i Karaiby Q3 2022

Ceny ubezpieczeń w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów wzrosły o 5%, czyli tak samo jak w poprzednim kwartale. Pacific: Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 5%, co oznacza spadek z 7% w poprzednim kwartale i siódmy z rzędu kwartalny spadek podwyżek cen.

Cityscape, Cartagena de Indias, Colombia.

Ceny ubezpieczeń OC rosną drugi kwartał z rzędu

W trzecim kwartale ceny ubezpieczeń w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów wzrosły o 5%, czyli tak samo jak w poprzednim kwartale. 

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 5%, tak samo jak w poprzednim kwartale i jest to szesnasty z rzędu kwartał wzrostu.

  • Wzrost cen utrzymywał się w całym regionie, gdy wymagana była pojemność fakultatywna, co staje się powszechne, szczególnie w krajach narażonych na katastrofy naturalne.
  • W całym regionie panowały trudniejsze warunki, a w Brazylii obawiano się, że niewiele rynków zaakceptuje złożone ryzyka, ponieważ ubezpieczyciele skupiali się na końcoworocznych wynikach.
  • Regionalne pojemności ubezpieczeń od strajków, zamieszek i rozruchów społecznych (SRCC) oraz sabotażu i terroryzmu (S&T) były ograniczone, głównie z powodu niepewności politycznej w Chile i Meksyku.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 6% w trzecim kwartale, w porównaniu z 4% w poprzednim.

  • Dwa kolejne kwartały wzrostu były pierwszymi od początku 2020 roku.
  • Nieskomplikowane programy i te z niskimi limitami doświadczyły oznak rosnących cen i ograniczonej pojemności.
  • Lokalny rynek ubezpieczeniowy zaczyna odzwierciedlać ceny na rynkach fakultatywnych i międzynarodowych.

Ceny w liniach finansowych i profesjonalnych wzrosły o 6%, tak samo jak w poprzednim kwartale.  

  • Apetyt ubezpieczycieli na ryzyko na rynkach regionalnych i lokalnych pozostał umiarkowany.
  • Ogólną tendencją było umiarkowane tempo wzrostu cen linii finansowych i profesjonalnych.
  • Nowe pojemności na rynkach lokalnych i międzynarodowych pozwoliły na stosunkowo łatwiejsze plasowanie ryzyk z wysokimi limitami.

Ubezpieczenia cybernetyczne nadal stanowią wyzwanie w zakresie wyceny.  

  • Apetyt i pojemność rynków międzynarodowych wzrosły w przypadku regionalnych ryzyk cybernetycznych – w większości przypadków była to nadwyżka pojemności.

Global Insurance Market Index – 2022 Q3