Global Insurance Market Update

Region Pacyfiku Q1 2022

Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 10% (spadek w porównaniu z 13% w poprzednim kwartale), odnotowując piąty z rzędu spadek tempa wzrostu.

Aerial view of the Bay Bridge in San Francisco, CA

Straty spowodowane powodziami powodują wzrost stawek

Ceny ubezpieczeń w regionie Pacyfiku wzrosły o 10% (spadek w porównaniu z 13% w poprzednim kwartale), odnotowując piąty z rzędu spadek tempa wzrostu.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Stawki ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 8%, podobnie jak w czwartym kwartale 2021 r.

  • Straty rynkowe w wysokości prawie 3 mld AU$ spowodowane powodziami w stanie Nowej Południowej Walii i Queensland w Australii ograniczyły zakładaną na początku roku redukcję cen.
  • Zwiększyły się wyzwania związane z zagrożeniami w strefach CAT, a szczególny problem stanowią powodzie.
  • Klienci doświadczyli zwiększonej koncentracji ofert na podlimitach CAT, w tym na przerwach w działalności, udziałach własnych i ograniczeniu ryzyka.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 15%, pozostając na tym samym poziomie, co w trzech poprzednich kwartałach.

  • Stawki ubezpieczeń OC pozostały wysokie z uwagi na rosnącą skalę roszczeń oraz ograniczenie pojemności przez niektórych kluczowych ubezpieczycieli.
  • Selekcja ryzyk była bardziej widoczna niż dotychczas.
  • Mniejszy apetyt ubezpieczycieli na ryzyko ponownie spowodował redukcję warstw w niektórych dużych programach ubezpieczeniowych.

Ceny linii finansowych i profesjonalnych odnotowały 10% wzrost – jest to spadek z 18% w poprzednim kwartale.

  • Obserwowano kontynuację stabilizacji cen programów D&O.
  • Rozwinęła się konkurencja, szczególnie w zakresie warstw nadwyżkowych, co spowodowało obniżkę cen dla niektórych klientów.
  • Stawki ubezpieczeń OC zawodowej (PI) ponownie wzrosły w związku z dalszym ograniczaniem pojemności.
  • Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych nadal stanowiły wyzwanie, głównie z powodu częstych i poważnych szkód wywołanych oprogramowaniem ransomware, które wywierały presję na ceny i wysokość udziałów własnych ubezpieczycieli, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia pojemności i kluczowych zakresów ochrony.