Skip to main content

Global Insurance Market Update

Wielka Brytania Q1 2022

W Wielkiej Brytanii ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 20% w porównaniu do 22% w czwartym kwartale 2021.
Skyline of London over Tower Bridge on the Thames

Spadek tempa wzrostu cen we wszystkich głównych liniach ubezpieczeniowych

W Wielkiej Brytanii ceny ubezpieczeń w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły o 20% w porównaniu do 22% w czwartym kwartale 2021.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 9% w stosunku do 10% w czwartym kwartale 2021.

 • Znaczące podwyżki cen dotyczyły przede wszystkim Klientów, u których wystąpiły duże szkody lub takich, którzy mają trudne warunki lokalowe czy procesy biznesowe, takie jak produkcja żywności, magazynowanie lub recykling odpadów.
 • Ubezpieczyciele przestali dążyć do powszechnego podnoszenia cen i zaczęli koncentrować się na konkretnych obszarach portfela, które ich zdaniem są niedoszacowane lub wykazują wysoką szkodowość.
 • Ubezpieczyciele wykazali się chęcią rozwoju swoich portfeli, aby wykorzystać obecne środowisko ratingowe.

Stawki ubezpieczeń OC odnotowały 9% wzrost w porównaniu do 10% w poprzednim kwartale.

 • Ceny ubezpieczeń pracowniczych były podobne do wartości odnotowanych w poprzednim kwartale.
 • Pojazdy elektryczne (EV) miały znaczący wpływ na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, ponieważ koszty naprawy szkód w pojazdach elektrycznych są o ok. 25% wyższe niż w przypadku samochodów z silnikami spalinowymi; trudno jest znaleźć części zamienne i brakuje specjalistów od napraw pojazdów elektrycznych.
 • Ubezpieczyciele nadal dążyli do podniesienia stawek na rynku ubezpieczeń OC, których głównym czynnikiem jest inflacja roszczeń. Poziom podwyżek jest jednak nadal uzależniony od konkretnego przypadku .Umowy długoterminowe były łatwiej dostępne, w tym z opcjami trzyletnimi, które wcześniej były trudne do uzyskania.
 • Sankcje, ubezpieczenia cybernetyczne i niestandardowe zakresy ochrony nadal stanowiły wyzwanie; dostarczenie dodatkowych informacji na temat oceny ryzyka ma nadal zasadnicze znaczenie dla zawarcia umowy  ubezpieczenia.

Ceny ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych napędzane ubezpieczeniami cybernetycznymi wzrosły o 39%, odnotowując spadek z 43% w czwartym kwartale 2021.

 • Stopa wzrostu cen D&O wyniosła 16% w pierwszym kwartale, w porównaniu do 24% w czwartym kwartale 2021, co świadczy o umiarkowanym wzroście.
 • Klienci dotknięci zwiększonym ryzykiem w czasie pandemii odnotowali znaczne obniżki, choć niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa nadal odnotowywały wzrosty.
 • W przypadku niektórych instytucji finansowych odnotowano stawki ryczałtowe, a w niektórych przypadkach niewielkie obniżki stawek.
 • Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 102%, ponownie w wyniku zwiększonej liczby roszczeń związanych z oprogramowaniem ransomware; w związku z ciągłym pogarszaniem się sytuacji na rynku i zmniejszeniem pojemności, wielu Kientów zdecydowało się na samoubezpieczenie oraz koasekurację. 
 • Ceny ubezpieczeń ryzyka sprzeniewierzenia (crime) wzrosły od 25% do 30%.