Skip to main content

Global Insurance Market Update

Stany Zjednoczone Q2 2022

W Stanach Zjednoczonych stawki w drugim kwartale 2022 roku wzrosły o 10%, w porównaniu do 12% w poprzednim kwartale.
Panorama of Chicago

Stawki linii finansowych i profesjonalnych spadają, z wyłączeniem polis cyber

W Stanach Zjednoczonych stawki w drugim kwartale 2022 roku wzrosły o 10%, w porównaniu do 12% w poprzednim kwartale.

Zmiany cen ubezpieczeń w poszczególnych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 6% w drugim kwartale, kontynuując spowolnienie tempa podwyżek obserwowany w poprzednich kwartałach.

 • W kolejnych kwartałach wzrost stawek może ulec przyspieszeniu w związku z trudną sytuacją na rynku reasekuracji i ograniczeniem pojemności.
 • Ubezpieczyciele poszukują możliwości zwiększenia punktu zaczepienia, wywierając presję na warstwy buforowe.
 • Klienci ze znacznymi stratami lub w znacznym stopniu narażeni na ryzyko katastrofy wtórnej (CAT) na ogół doświadczali ponadprzeciętnych podwyżek stawek.
 • Ubezpieczyciele nadal koncentrowali się na wtórnych zagrożeniach CAT - w tym na dzikich pożarach, burzach konwekcyjnych i powodziach. Rynek ogranicza pojemności dla ubezpieczonych z dużą ekspozycją na dzikie pożary.
 • Ubezpieczyciele nadal uważnie przyglądali się warunkowemu ubezpieczenie utraty zysku, zwłaszcza w przypadku nienazwanych dostawców.
 • Wyłączenia dla Rosji, Ukrainy i Białorusi u klientów z siedzibą w USA, z ekspozycją międzynarodową, są obecnie normą.
 • Wycena stała się głównym punktem zainteresowania ubezpieczycieli majątkowych, ze względu na obawy dotyczące inflacji, łańcuchów dostaw i niedoborów siły roboczej, jak również doświadczenia ze szkodami, w których skorygowane kwoty strat były znacznie wyższe od zgłoszonych wartości.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 6%. Z wyłączeniem odszkodowań pracowniczych, wzrost wyniósł 10%.

 • Ceny ubezpieczeń OC nadal są kształtowane przez odszkodowania pracownicze,  co przyczyniło się do obniżenia średniego wzrostu stawek polis OC.
 • Stawki za nadwyżkę odpowiedzialności wzrosły o 16% w porównaniu z 10% w pierwszym kwartale, ale nadal były niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
 • Tempo wzrostu cen ubezpieczenia nadwyżkowego OC wyniosło 16% (w porównaniu do 10% w pierwszym kwartale), ale nadal było niższe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.
  • Klienci wykazali ograniczone zainteresowanie zwiększeniem limitów.
  • Ubezpieczyciele nadal obserwowali trendy szkodowe w miarę ustępowania wpływu zamykania sądów we wcześniejszych fazach pandemii.
  • Ubezpieczyciele wyrazili obawy dotyczące ryzyka opóźnienia w przypadku "wiecznych chemikaliów".

Linie finansowe i profesjonalne odnotowały wzrost stawek o 21% w drugim kwartale. Stanowi to spadek w odniesieniu do pierwszego kwartału, gdzie nastąpił wzrost o 28% Z wyłączeniem polis cyber, stawki w liniach finansowych i profesjonalnych spadły w drugi kwartale o niewielką wartość.

 • Po 3% wzroście w pierwszym kwartale, stawki ubezpieczeń OC członków władz spółek giełdowych wzrosły o 6%.
  • Silną konkurencję stanowili zarówno dotychczasowi ubezpieczyciele, jak i nowe podmioty wchodzące na rynek.
  • Niski poziom działalności transakcyjnej w zakresie: IPO i spółek celowych (tzw. SPACs) w pierwszym kwartale spowodował, że niektórzy ubezpieczyciele nie osiągnęli założonych celów budżetowych, co doprowadziło do powstania konkurencyjnych cen dla głównych klientów.
 • Rynki powiernicze nadal borykały się z niekorzystnymi wyrokami i sporami dotyczącymi nadmiernych opłat w planach ERISA 401k.
 • Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 79%, w porównaniu do 110% w poprzednim kwartale i 133% w grudniu 2021 roku.
  • Ubezpieczyciele zaczęli kalibrować strategie underwritingowe i cenowe na zasadzie per klient, a nie całego portfela.
  • Pojawienie się kilku ubezpieczycieli na rynku cyber zwiększyło konkurencję.
  • Ubezpieczeni posiadający silne kontrole bezpieczeństwa cybernetycznego mogą liczyć na stabilizację cen, jeśli wcześniej doświadczyli znaczących korekt stawek.
  • Ubezpieczeni, którym brakuje podstawowej kultury cybernetycznej, mogą spodziewać się dalszego znacznego wzrostu składek i retencji, ograniczeń pokrycia i/lub ogólnych problemów z pokryciem.