Skip to main content

Raport

Political Risk Report

Kompleksowe źródło informacji na temat aktualnych zagrożeń politycznych i gospodarczych na rok 2024

Sytuacja geopolityczna na świecie jest pełna zagrożeń, które mogą mieć poważny wpływ na strategie i działalność organizacji, a to wszystko dzieje się w kluczowym roku wyborczym. 

Political Risk Report to kompleksowe źrodło informacji, które ułatwia poruszanie się po krajobrazie zagrożeń gospodarczych i politycznych w 2024 roku.

Raport zawiera podsumowanie najważniejszych informacji opracowane na podstawie analizy danych pochodzących z 197 krajów i terytoriów.

Wykorzystaj ten raport, aby:

  • Zrozumieć trendy w ryzykach, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe firmy.
  • Podejmować świadome decyzje dotyczące rozszerzania działalności na nowe regiony i rynki.
  • Zidentyfikować potencjalne zagrożenia i korzyści, które mogą wpłynąć na pracowników, aktywa i łańcuch dostaw.
  • Dowiedzieć się, jakie działania należy podjąć, aby zbudować i utrzymać odporność organizacji.

Często zadawane pytania

Jak definiujemy ryzyko polityczne i czy można je ubezpieczyć?

Ryzyko polityczne to prawdopodobieństwo zakłócenia działalności spowodowane wydarzeniami politycznymi w kraju lub zmianami na arenie międzynarodowej. Ubezpieczenie od ryzyka politycznego może zapewnić odszkodowanie z tytułu strat pieniężnych spowodowanych działaniami rządu w dowolnym kraju, w którym ubezpieczony prowadzi działalność, posiada aktywa, kontrakty lub inwestycje.

Czym jest Political Risk Report?

Political Risk Report dostarcza kluczowych informacji na temat dynamicznych zagrożeń geopolitycznych i makroekonomicznych, które nasilają się w wyniku zmian systemowych. Raport podkreśla znaczenie wzmocnienia przez międzynarodowe korporacje ich zdolności do rozpoznawania, przygotowywania się i łagodzenia nieprzewidzianych wyzwań wynikających ze zmieniających się warunków geoekonomicznych, zmian klimatycznych i znaczących wydarzeń globalnych, takich jak wybory na świecie.

Do kogo skierowany jest Political Risk Report?

Political Risk Report 2024 jest niezbędną lekturą dla liderów ryzyka zaangażowanych w planowanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem w kontekście globalnym. Nasz raport zawiera dane, które mogą pomóc firmom przewidywać potencjalne zakłócenia w działalności, umożliwiając planowanie strategiczne i działania ograniczające ryzyko, które chronią interesy organizacji w coraz bardziej niestabilnym świecie.

Co wyróżnia tegoroczny Political Risk Report na tle poprzednich edycji?

Tegoroczne wydanie skupia się na rekordowej liczbie wyborów państwowych w 2024 roku na całym świecie (ponad 60 krajów odpowiadających co najmniej 40% globalnego PKB), pojawiających się zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją w procesach politycznych, skomplikowanej dynamice zmian makroekonomicznych i legislacji w zakresie zmian klimatycznych.

Jak szeroki jest zakres badań Political Risk Report?

Raport obejmuje dane pochodzące z ponad 200 międzynarodowych wskaźników z 197 krajów i uwzględnia zmiany geopolityczne, które przyspieszyły w ostatnich latach, przyczyniając się do podwojenia liczby konfliktów na całym świecie od 2005 roku.

W jaki sposób raport może pomóc mi w roli lidera ds. ryzyka?

Dla lidera ds. ryzyka, Political Risk Report 2024 jest niezbędnym źródłem niuansów i ewoluujących wyzwań, przed którymi stoją organizacje. Raport został opracowany w celu ułatwienia planowania operacyjnego, w sytuacji gdy globalna polityka, handel i gospodarka przechodzą znaczące transformacje.

Gdzie znajdę poprzednie wydanie raportu?

Poprzednia edycja raportu jest dostępna tutaj: Political Risk Report 2023.