Skip to main content

Raport

Marsh Political Risk Report 2023

Raport wskazuje na cztery trendy potęgujące ryzyko polityczne i gospodarcze: utrzymująca się niestabilność polityczna, ograniczanie wydatków, konkurencja o zasoby strategiczne oraz dywersyfikacja łańcucha dostaw.

W obliczu poważnych trudności gospodarczych i zwiększonej niestabilności geopolitycznej, wiele rządów podejmuje działania, które koncentrują się na krajowym bezpieczeństwie gospodarczym. Działania te mogą mieć daleko idące konsekwencje globalne i wręcz potęgować wpływ różnych ryzyk. Skumulowany efekt powiązanych globalnych zagrożeń, tzw. „polikryzys” (pojęcie pochodzące z Global Risks Report 2023) testuje odporność organizacji na poziomie globalnym, krajowym i biznesowym.

Chociaż dzisiejszy krajobraz polityczny i gospodarczy jest złożony i niestabilny, nadal istnieje przestrzeń do rozwoju. Większa konkurencja może pobudzić innowacje i przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a kraje posiadające znaczące ilości zasobów naturalnych mogą odnieść korzyści gospodarcze. 

Utrzymująca się niestabilność polityczna

Zdolność krajów do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (z ang. FDI, foreign direct investment) i ich efektywnego wykorzystania jest często uzależniona od stabilności politycznej. Nasze oceny ryzyka politycznego pokazują, że ryzyko wojny i terroryzmu w kilku regionach pozostaje wysokie i może zagrozić zwrotom z inwestycji. Niektóre gospodarki wschodzące mogą napotkać trudności z poradzeniem sobie z wysoką inflacją i kosztami pożyczek, co potencjalnie zwiększa ryzyko niestabilności politycznej i niepokojów społecznych. 

Ograniczenia gospodarcze

Przewiduje się, że rządy będą nadal traktować priorytetowo bezpieczeństwo gospodarcze i odporność kraju. Kontrola eksportu produktów, takich jak nawozy sztuczne i półprzewodniki oraz środki rządowe mające na celu pobudzenie krajowych inwestycji ekologicznych mogą mieć zarówno niezamierzone, jak i zamierzone konsekwencje dla bezpieczeństwa innych krajów.

Konkurencja o zasoby strategiczne

W procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną surowce mineralne niosą ze sobą nowe zagrożenia i możliwości dla bezpieczeństwa energetycznego. Przejście w krajach bogatych z wydobycia minerałów i metali do produkcji zielonej energii może doprowadzić do wzrostu gospodarczego, jeśli będzie właściwie zarządzane. Wraz z rozwojem inwestycji w czystą energię, branża ubezpieczeniowa ma możliwość zapewnienia pomocy w zmniejszeniu ryzyka transformacji energetycznej w zakresie przemysłu metalurgicznego, wydobywczego i innych powiązanych sektorów.

Dywersyfikacja łańcucha dostaw

Wydarzenia z ostatnich miesięcy, począwszy od sporów handlowych, poprzez katastrofy naturalne, aż po presję inflacyjną sprawiły, że globalne łańcuchy dostaw znalazły się w centrum uwagi. Dywersyfikacja łańcucha dostaw przyniesie nowe możliwości dla tych, którzy będą potrafili zwiększyć odporność swojej strategii łańcucha dostaw. Jednym z przykładów jest szlak handlowy Middle Corridor, łączący Chiny z Turcją.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących raportu, zachęcamy do kontaktu z Państwa Opiekunem w Marsh.

Powiązane artykuły