Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Ubezpieczenia osobowe i programy dla pracowników

Wspieramy pracodawców w poruszaniu się po skomplikowanym krajobrazie ryzyka związanego z zasobami ludzkimi, zarządzaniem kosztami i świadczeniami pracowniczymi

 

O Mercer Marsh Benefits

Mercer Marsh Benefits (MMB) powstało w wyniku połączenia jednego z najlepszych dostawców usług konsultingowych, światowego lidera w dziedzinie doradztwa ryzyka związanego z zasobami ludzkimi oraz firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami, w celu stworzenia unikalnego podmiotu specjalizującego się w świadczeniach pracowniczych. Wspólnie opracowaliśmy wiodące na świecie rozwiązania dla małych, rozwijających się i globalnych przedsiębiorstw.

MMB posiada 73 biura na świecie, w których zatrudnia 7000 pracowników obsługujących klientów w ponad 150 krajach. Wykorzystujemy nasze unikalne know-how do wdrażania projektów oraz prowadzimy ścisłą współpracę z naszymi klientami oraz globalnymi specjalistami Mercer i Marsh.

Dzięki proaktywnemu podejściu do budowania relacji, nasz Zespół stara się lepiej rozumieć działalność klientów, odpowiadać na ich potrzeby oraz dostarczać niezbędne dane do podejmowania właściwych decyzji.

16 mld $

wartość globalnej składki ubezpieczeniowej plasowanej rocznie

>90%

wskaźnik retencji klientów

>500k

zawieranych umów ubezpieczenia rocznie

Czy chcesz lepiej rozumieć i zarządzać ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi?

Skontaktuj się z naszym Zespołem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty i rozwiązania

Mercer Marsh Benefits oferuje szereg usług brokerskich, konsultingowych i rozwiązań cyfrowych w celu opracowania programów świadczeń pracowniczych przynoszących wymierne korzyści dla firm.