Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Health on Demand 2023

Benefits voor iedereen. Het geheim van gezonde werknemers en bloeiende bedrijven.

Benefits voor iedereen.  Benefits voor een snel veranderende wereld. Benefits voor een gezondere samenleving.

Het leven van werknemers verandert zo snel dat velen moeite hebben om bij te blijven.

Werkgevers moeten opnieuw beoordelen hoe ze aan de behoeften van hun werknemers kunnen voldoen; ze moeten de waarde van de arbeidsvoorwaarden die ze bieden, de technologie die ze gebruiken en de manier waarop ze de belangrijkste risico's aanpakken, opnieuw evalueren.

Om de verschuivende prioriteiten van verschillende groepen binnen de beroepsbevolking beter te begrijpen, hebben we meer dan 17.000 individuele werknemers uit verschillende sectoren en van verschillende niveaus ondervraagd. Onze analyse biedt een uniek inzicht in de waarde die werknemers hechten aan door de werkgever verstrekte arbeidsvoorwaarden en toont de kracht van een op gezondheid gerichte aanpak.

Benefits voor iedereen

Werkgevers hebben de kans om de verschillen in toegang tot de gezondheidszorg te dichten, zodat alle werknemers tot bloei kunnen komen.

Bekijk de trends

Het leven van werknemers is complexer geworden. De fysieke, sociale, emotionele en financiële uitdagingen van de afgelopen jaren zijn nog verergerd door een periode van polycrisis, met oorlog, milieurampen, politieke onrust en een inflatie die de toegang tot basisbehoeften heeft aangetast. Werkgevers hebben de relevantie en waarde van hun arbeidsvoorwaarden opnieuw moeten beoordelen en zijn op zoek naar creatieve en nieuwe manieren om hun bedrijf en hun talent te laten groeien.
slected option

Verschillende groepen werknemers, bijvoorbeeld Gen Z, verzorgers en vrouwen, hebben verschillende behoeften, die in de loop der tijd veranderen.  Werkgevers die inzicht krijgen in de uiteenlopende behoeften en voorkeuren van hun personeel, kunnen zich richten op het bieden van zinvolle benefits voor iedereen.

Nu is het moment om Gen Z op te nemen in uw benefits mindset

Wij vonden dat bijna alle Gen Z zeiden dat zij het risico lopen op een burn-out door factoren als werkdruk, een giftige bedrijfscultuur en slecht leiderschap.

Waarom u voor uw verzorgers moet blijven zorgen

We onderzoeken hoe uw organisatie deze belangrijke werknemersgroep het beste kan ondersteunen in de toekomst van werk en meer.

Inclusieve veranderingen doorvoeren voor een betekenisvol resultaat

Vikki Walton deelt hoe u uw inspanningen voor de aanpak van de verschillen in inclusiviteit en meer kunt bevorderen.

Nu het leven complexer, chaotischer en digitaler wordt, wordt het steeds belangrijker om benefits te gebruiken als een uiting van bedrijfswaarden en om risico's voor werknemers te beperken. Inspelen op belangrijke momenten, een standpunt innemen over maatschappelijke kwesties en stapsgewijs vertrouwen opbouwen naar een meer digitale toekomst op het gebied van gezondheid - we zien dat werkgevers hun benefit-strategieën actiever beheren naarmate ze hun relevantie verhogen.

Hoe kunt u voor veerkracht zorgen in een tijdperk van voortdurende crisis?

Het mentale welzijn van werknemers wordt beïnvloed door sociale en economische crises - en we hebben de afgelopen jaren een zware tol zien eisen.

Hoe kunt u uw impact op maatschappelijke kwesties vergroten?

Werknemers willen dat hun werkgever zich authentiek en actief inzet voor de zaken die zij belangrijk vinden. Werkgevers hebben een duidelijke kans om hun bedrijfswaarden te versterken en een standpunt in te nemen over maatschappelijke kwesties via de benefits die ze aanbieden.

Balancing your human and digital healthcare delivery

Do you know how to balance human and digital health delivery in your benefits plan for the best outcome? C.J. Gordon shares how in this short video.

Houd rekening met gezondheidsvraagstukken en gezondheidsrisico's in uw werknemersbestand door u te richten op werknemers die ziek zijn, mensen met een laag inkomen en deeltijdwerkers, en op de geestelijke gezondheid. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers is een essentieel onderdeel van "putting the S in ESG", en is vooral belangrijk voor jongere generaties die gaan werken.

Het risico voor uw zieke werknemers beperken

Werknemers die zichzelf omschrijven als lichamelijk of geestelijk onwel, behoren tot de meest kwetsbare groepen op het werk.

De tekortkomingen op het gebied van gezondheid en risicobescherming van uw personeel aanpakken

Pak de hiaten in de gezondheids- en risicobescherming aan. Dr. Nimitha Menon vertelt hoe u de tekortkomingen op het gebied van gezondheid en risicobescherming van uw personeel kunt vaststellen en aanpakken.

Uw benefits ontwerpen voor emotioneel welzijn

Benefits voor emotioneel welzijn bouwen de mentale veerkracht van werknemers op, ondersteunen hun leven na het werk en beschermen tegen burn-out.

Verken het rapport

Ontvang het rapport nu

Download het volledige wereldwijde rapport en krijg een diepgaand inzicht in de benefits die uw werknemers en bedrijf zullen helpen te bloeien.

Infographic

Een hapklaar overzicht van de belangrijkste bevindingen uit Nederland in het onderzoek van dit jaar.