Skip to main content

Onderwijs

Onderwijsinstellingen moeten een breed scala aan risico's beoordelen, prioriteren en beheren om succesvol te zijn in een veranderlijke en onvoorspelbare tijd. De specialisten van Marsh kunnen u helpen strategieën op te stellen, waardoor u beter bestand bent tegen risico's die uw reputatie en uw resultaat kunnen beïnvloeden.

Onderwijsinstellingen overal ter wereld worden geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen en risico's. De recente COVID-19-pandemie heeft geleid tot nog meer onzekerheid over de toekomst, waardoor de bestuurders bij veel academische en onderwijsinstellingen de bestaande bedrijfs- en onderwijsmodellen en de bijbehorende risico's opnieuw onder de loep moeten nemen. Behalve de traditionele risico's voor eigendom en op ongevallen, bestaan er bij veel instellingen grote zorgen over risico's rond inschrijvingen, afstandsonderwijs, cyberbeveiliging en de veiligheid in en rond gebouwen.

Risicobeheer is essentieel om deze veranderlijke situatie te doorstaan. In een snel veranderende wereld is een deskundig risicoadviesteam goud waard. De Education Practice van Marsh begrijpt het onderwijs en de unieke risico's ervan. Als deze risico's niet op de juiste wijze worden aangepakt, kunnen ze de reputatie, winstgevendheid en zelfs de levensvatbaarheid van uw instelling schaden: binnen de overheid en de maatschappij gaan er meer stemmen op om directies en de raden van toezicht tot verantwoording te roepen.

Wij kunnen u helpen uw financiële en operationele risico's te vergelijken, te meten en te beheren door onze mogelijkheden voor risicobeoordeling, ondersteund door onze dynamisch technologie om risico's in kaart te brengen, en door onze adviserende benadering van risicobeheer.

Related articles

Veelgestelde vragen

In de huidige, snel veranderende academische wereld hebben instellingen te maken met meer uiteenlopende risico's dan ooit tevoren. Van oudsher moesten onderwijsinstellingen omgaan met risico's zoals operationele kosten van faciliteiten, de integriteit van het onderwijs, de veiligheid op de campus en personeelszaken, zoals beslissingen over aanstellingen.

De verschuiving naar online onderwijs en verspreide campussen was al ingezet vóór de COVID-19-pandemie, maar door de crisis is de behoefte aan dergelijke oplossingen in een stroomversnelling geraakt. Deze veranderingen brengen heel andere risico's en uitdagingen voor onderwijsinstellingen met zich mee, waaronder cyberbeveiliging, academische integriteit op afstand en de inschrijvingen op niveau houden.

Onderwijsinstellingen hebben met een breed scala aan risico's te maken. Sommige risico's kunnen zelf worden beheerd, maar bij andere is de hulp van een risicoadviseur nodig. Als deze risico's niet op de juiste wijze worden aangepakt, kunnen ze de reputatie en winstgevendheid van een academische instelling schaden.

Preventie is altijd de beste risicobeheersing. Het ontwikkelen van een risicopreventiestrategie omvat het identificeren en kwantificeren van uw risico's en blootstellingen. Daarnaast is het belangrijk dat u een crisisdraaiboek opstelt, omdat niet alle risico's kunnen worden voorkomen.

Het identificeren en kwantificeren van risico's gebeurt idealiter in een discussie waarbij zowel interne als externe belanghebbenden en een gediplomeerd risicoadviseur betrokken zijn. Het is handig om het inzicht te hebben om ondersteunende gegevens over verschillende risico's binnen uw academische instelling te kunnen verzamelen, omdat u hiermee een objectieve basis legt voor het te voeren gesprek over welke risico's prioriteit krijgen. De risicoadviseurs van vandaag de dag gebruiken vaak geavanceerde hulpmiddelen voor risicobeoordeling om te helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens, waardoor u uw risico's weer beter kunt bepalen.

Risicoadviseurs kunnen doorgaans waardevolle gegevens over de verschillende risico's voor een academische instelling in kaart brengen en beoordelen. Hierdoor helpen zij bij het stellen van prioriteiten en bieden zij inzicht in overkoepelende of de opkomende risico's binnen het wereldwijde academische gemeenschap. Bovendien is het in tijden van crisis nuttig om de hulp van risicobeheerspecialisten in te schakelen, die hun ervaring kunnen gebruiken om uw instelling te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.