Skip to main content

Private equity, fusies en overnames

De ongelooflijke kansen op het gebied van private equity, fusies en overnames hebben een keerzijde in de aanzienlijke risico's die elke nieuwe investering en deal met zich meebrengt. Onze specialisten helpen ervoor te zorgen dat transacties snel en nauwkeurig worden uitgevoerd, met risicobeperkingsprotocollen die uw investering beschermen.

De afgelopen jaren zijn wereldwijde private-equitybedrijven een belangrijke kracht geworden in de wereld van high finance. Met de buy-in van de vermogende individuen en fondsen die ze in verschillende ondernemingen inlijven, hebben ze succesvolle stappen ondernomen om de controle over biljoenen in beheerde activa over te nemen. Sommige private equity-projectparticipaties bedragen in 2025 €5 biljoen of meer. 

In een sterk concurrerende zakenwereld zijn private equity-bedrijven en publieke en particuliere bedrijven op zoek naar elke groeimogelijkheid die ze kunnen nastreven. Dit omvat het overnemen van andere bedrijven, het fuseren met huidige of potentiële concurrenten of het afstoten van activa die geen waarde meer leveren. Deze mogelijkheden hebben een groot potentieel voor het genereren van inkomsten, en in sommige gevallen zijn ze essentieel voor overleving. 

Fusies, overnames en afstotingen behoren ook tot de meest riskante en meest complexe zakelijke transacties. Veel bedrijven falen omdat de marktomstandigheden veranderen, deals nooit worden gesloten of bedrijven naderhand onoverkomelijke problemen ondervinden. Private equity-bedrijven lopen extra risico – de institutionele afscherming van een bedrijf kan partners niet altijd isoleren van de financiële gevolgen van slecht geïnformeerde beleggingsbeslissingen. 

Ons wereldwijde team voor private equity, fusies en overnames heeft meer dan 25 jaar ervaring met het bieden van inzichten voor het evalueren, faciliteren en sluiten van grensoverschrijdende en binnenlandse transacties, en het beheren van koop- en verkooprisico's. We kunnen kopers helpen zich te onderscheiden in hun biedingen en verkopers helpen om met minimale garantieblootstelling vertrekken. 

Onze specialisten zijn gericht op het oplossen van uw uitdagingen op het gebied van verzekeringen en risicobeheer door risico's gedurende de gehele levenscyclus van de investering te begrijpen, kwantificeren en beheersen. Van oplossingen voor pre-acquisitie, transactie en integratie tot portfolio-onderhoud en transacties na acquisitie: we kunnen u helpen de waarde van deals te verhogen, de waarderingsresultaten te verbeteren en operationele uitmuntendheid in uw portfolio te bereiken.

Related articles

25+

jaar toonaangevende ervaring

4000+

transacties per jaar uitgevoerd in meerdere sectoren wereldwijd 

65+

Wereldwijd worden meer dan 65 portfolioprogramma's beheerd

300+

specialisten wereldwijd, waaronder meer dan 100 gericht op transactierisico's

Veelgestelde vragen

De private-equitysector blijft te maken krijgen met ontwikkelende risico's, zoals:

 • Operationeel risico
 • Verhoogde druk bij investeerders in verband met factoren met betrekking tot milieu, maatschappij en governance (ESG)
 • Cyberdreigingen
 • Geopolitieke risico's
 • Ontwikkelen van strategieën voor talentbeheer die technologische capaciteiten stimuleren

Om kosten te beperken, liquiditeit te behouden, activa te beschermen en talent te versterken, moeten private-equitybedrijven stappen ondernemen om hun verzekerings- en risicobeperkingsstrategieën te optimaliseren.

Het wereldwijde risicolandschap voor fusies en overnames is aan het veranderen. Uitdagingen waarmee dealmakers te maken krijgen zijn onder andere:

 • Operationele risico's: Handelsfouten, compliancekwesties of het niet goed onderzoeken van diverse partijen kunnen leiden tot financiële verliezen.
 • Factoren met betrekking tot milieu, maatschappij en governance (ESG): Als reactie op toenemende druk van investeerders moeten dealmakers hun ESG-inspanningen evalueren om een aantrekkelijke handelspartner te zijn.
 • Talentmanagement: Het beheren van culturele verschillen op de werkplek en ervoor zorgen dat personeel zich kan aanpassen aan nieuwe technologie speelt een rol in het succes van een overname.
 • Cyberbeveiligingsrisico's: Naarmate bedrijven nieuwe technologieën implementeren om een meer verbonden klantervaring te bieden, worden bedrijven geconfronteerd met toenemende cyberdreigingen.
 • Beleidswijzigingen: Het is moeilijk om de reglementaire verschuivingen bij te houden, zoals wijzigingen in de vereisten voor belastingverzekeringen, en het niet naleven ervan kan leiden tot zware straffen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet u overwegen een broker in te schakelen die risicobeperkende maatregelen kan optimaliseren en u kan helpen door dit veranderende risicolandschap te navigeren.

Elke M&A-transactie krijgt te maken met een reeks blootstellingen of complicaties met financiële implicaties. Een gebrek aan due diligence en geavanceerde risico- en verzekeringsplanning kan leiden tot verrassingen of onjuiste waarderingen. Mogelijke risico's zijn:

 • Nalaten verzekeringsverhogingen mee te nemen in het verzekeringsbudget.
 • Ontoereikende of ontbrekende voorzieningen voor zelf gefinancierde verliezen op de beginbalans.
 • Hiaten in het verzekeringsprogramma of de dekkingsbepalingen van de verkoper.
 • Ambiguïteiten in de verkoop- en koopovereenkomst.

Bewust zijn, kwantificeren en maken van voorzieningen voor deze problemen kan leiden tot kostenefficiëntie, een betere mogelijkheid om over de prijs te onderhandelen, een soepelere en snellere integratie, een betere verkoop- en koopovereenkomst en een lagere blootstelling aan onverwachte kosten.

Een geavanceerde broker met diepgaande ervaring en de mogelijkheid om diepgaand due diligence uit te voeren, zoals Marsh, kan deze potentiële risico's identificeren en obstakels omzetten in kansen om een succesvolle deal te ondersteunen.

Eenvoudig gezegd heeft elke organisatie die een fusie start of die zich voorbereidt op de overname van een of meer bedrijven het veiligheidsnet nodig dat de verzekering kan bieden. Het enorme aantal manieren waarop dergelijke transacties verkeerd kunnen gaan (en ook vaak verkeerd gaan), maakt een dekking- en risicobeheerplan een vereiste.

Dat gezegd hebbende, betekent dat niet dat u met deze erkenning verder kunt gaan in het M&A-proces alsof succes gegarandeerd is. Het is van essentieel belang dat u samenwerkt met risico-experts die anderen hebben geholpen de beste resultaten te behalen voor hun fusies en overnames.

Verzekeraars worden zich steeds meer bewust van risico's en prioriteiten voor private equity. Er is geen "one-size-fits-all"-dekkingsoptie. U moet de bescherming kiezen die u wilt voor de bedrijven en andere activa die deel uitmaken van uw portfolio.

Verschillende verzekeringsoplossingen kunnen echter bijzonder nuttig zijn voor private-equitybedrijven, waaronder:

 • M&A en transactionele risicoverzekering: Dit vergemakkelijkt transacties en draagt aansprakelijkheden over aan de verzekeringsmarkt.
 • Representatie- en garantieverzekering of garantie- en vrijwaringsverzekering: Hiermee wordt een koper beschermd tegen een schending van de representaties van de verkoper.
 • Belastingverzekering: Dit kan helpen om vastgestelde fiscale risico's en onverwachte financiële blootstellingen van een transactie te beheren, evenals andere voorwaardelijke risico's die het succes van een transactie kunnen beïnvloeden.
 • Portfolio-verzekeringsoplossingen: Deze bieden een geaggregeerde benadering van risicobeheer in uw hele portfolio.

Een geavanceerde broker kan op maat gemaakte verzekeringspolissen samenstellen die specifiek zijn afgestemd op uw risico's, zodat u vol vertrouwen transacties kunt uitvoeren en uw portfolio op lange termijn kunt beschermen.

Een strategisch ontworpen verzekeringsportfolioprogramma kan private-equitybedrijven helpen financieel succes te boeken, van fondsenwerving, acquisitie en vermogensbeheer tot afstotingsactiviteiten en afsluitende fasen.

Het onderzoeken van deze diensten kan de waarde van de portfolio van een bedrijf tijdens de gehele investeringscyclus verbeteren:

 • Bij het inzamelen van kapitaal: Uitgebreide algemene aansprakelijkheidsdekking voor partnerschappen kan fondsen- en investeringsprofessionals beschermen tegen inherente risico's.
 • Bij de implementatie van kapitaal, voor en na de acquisitie: Due diligence voor risico's en verzekeringen kan valkuilen helpen vermijden, oplossingen voor transactionele risico's kunnen deals sluiten en ondersteuning na de acquisitie kan zorgen voor een soepele overgang.
 • Bij kapitaalbeheer: Het toepassen van strategieën voor risico-optimalisatie en verlaging van verlieskosten tijdens de eigendomsperiode kan de financiële resultaten verbeteren. Het hebben van speciale middelen voor claimondersteuning kan een soepel claimproces ondersteunen.
 • Bij vertrek: Leveranciersrisico's en due diligence van verzekeringen kunnen potentiële risico's aan het licht brengen, het beoordelen van verkoopgerichte transactionele risicoverzekeringsoplossingen kan een positief resultaat van de deal ondersteunen en de dekking van beursintroductie en SPAC kan een soepele exit ondersteunen.

M&A- en transactionele risicoverzekering, in combinatie met een uitgebreide oplossing voor risicobeheer, zijn essentiële onderdelen om een succesvol resultaat van de deal te bereiken. Due diligence-diensten voor risico's en verzekeringen zijn noodzakelijk om gebieden van blootstelling of verborgen aansprakelijkheden aan te pakken.

Gezien de complexiteit van belastingwetgeving, wereldwijd en lokaal, zijn producten die belastingverplichtingen dekken bijzonder gunstig om het risico van een transactie te verlagen. Gerelateerde oplossingen voor een succesvol resultaat van de deal zijn onder meer verklaringen en garantiedekking en een verzekering tegen voorwaardelijke belastingen.

Het gebruik van een geaggregeerde benadering van risicobeheer via een programma voor de aankoop van portfolios kan helpen de kosten en volatiliteit te beheersen. Door samen te werken met de juiste verzekeringsadviseur kunnen private-equitybedrijven een holistische, gecoördineerde benadering van risico's kiezen, die op zijn beurt betere resultaten kan opleveren.

Het gebruik van een inkoopplatform voor portfolioverzekeringen biedt niet alleen een gecentraliseerd overzicht van uw gehele portfolio, maar helpt u ook uw portfoliorisico beter te kwantificeren en te beheren. Dit leidt tot kostenbesparingen, een grotere operationele efficiëntie en betere waarderingen bij het afsluiten.

Wij werken samen met alternatieve vermogensbeheerders, private-equitybedrijven, infrastructuurinvesteerders en anderen in de sector om risico's te beheren en activa op de juiste wijze te beschermen. We gebruiken ook onze groepsaankoopprogramma's om koopkracht te maximaliseren en kosten zo veel mogelijk te verlagen gedurende de levenscyclus van de investering en daarbuiten.

De toenemende financiële kracht van private-equitybedrijven gaat gepaard met risico's die elke dag gestaag groeien. Het is van essentieel belang dat elke organisatie die op dit gebied actief is, gespecialiseerde dekking voor zijn portfolio-participaties verkrijgt.

Bovendien kan uw organisatie worden geconfronteerd met meer controle – door het algemene publiek en door toezichthouders van de overheid – naar zijn praktijken. Zelfs als u vertrouwen hebt in de kracht en veiligheid van uw deals, kunnen onverwachte juridische, regelgevende en financiële verrassingen ontstaan.

Door ons private-equityteam in te zetten voor het ontwikkelen van een oplossing voor risicobeoordeling, -beheer en -overdracht op maat, kunt u offertes indienen of activa afstoten met het vertrouwen dat uw risico's zo veel mogelijk worden beperkt.

Onze mensen

Maja van Hattem-Kuljanski

Maja van Hattem-Kuljanski

Private Equity, Mergers & Acquisitions Leader Benelux