Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RYNEK PRIVATE EQUITY, FUZJE I PRZEJĘCIA

Praktyka PEMA Marsh oferuje wsparcie przedsiębiorcom
w zakresie ryzyk występujących w transakcjach fuzji i przejęć na całym świecie.

Ponad 10 000 skonsultowanych transakcji i prawie 2 mld USD składki ubezpieczeniowej uplasowanej globalnie – to główne wyróżniki praktyki PEMA Marsh.

Transakcjami fuzji i przejęć zainteresowane są wszystkie organizacje poszukujące nowych sposobów lokowania kapitału. Identyfikacja oraz zarządzanie ryzykiem związanym z tymi procesami, stanowią wyzwanie, szczególnie dla firm inwestujących na nieznanych dotąd rynkach lub w nowych sektorach.

Popyt na ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych stale rośnie – tylko w 2015 roku specjaliści Marsh zaaranżowali globalnie 450 polis transakcyjnych, co stanowi wzrost na poziomie 32% w porównaniu do roku 2014. Jednocześnie suma limitów polis zwiększyła się wówczas o 45% i wyniosła 11.2 mld USD.

Praktyka PEMA Marsh zapewnia rozwiązania wspierające korporacje, fundusze private equity, menedżerów aktywów alternatywnych, podmioty finansujące transakcje oraz inwestorów infrastrukturalnych w zarządzaniu ryzykiem związanym z procesami fuzji i przejęć. Nasz dedykowany Zespół doradców ubezpieczeniowych i prawnych współpracujący w ramach spółek Grupy Marsh & McLennan Companies, jest w stanie zagwarantować Państwu specjalistyczną wiedzę branżową.

Dzięki ponad 20 - letniemu doświadczeniu, możemy zapewnić Państwu wgląd w przebieg transakcji od początku do końca procesu, z uwzględnieniem metod zarządzenia przedmiotowym ryzykiem związanym z kupnem lub sprzedażą spółki. Po sfinalizowaniu transakcji, opracujemy dla Państwa ubezpieczenie oparte na korzyściach skali, przez co zmaksymalizujemy Państwa możliwości zakupowe oraz zminimalizujemy koszty ubezpieczenia przez cały okres trwania inwestycji oraz po jej zakończeniu.

Poprzez identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń związanych z transakcją, Marsh zapewnia efektywność procesu aranżowania ochrony oraz ustala jej koszt. Naszym nadrzędnym celem jest sukces oferty złożonej w procesie aukcyjnym.