Sport

Sportowcy oraz drużyny, ligi i inne organizacje sportowe korzystają ze strategii doradczej firmy Marsh w celu wdrażania kompleksowych, opartych na danych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Sport i ważne wydarzenia sportowe stanowią ogromną wartość na wielu poziomach. Łączą ludzi silniej niż wiele innych przeżywanych wspólnie doświadczeń. Z tym faktem wiąże się ogromny potencjał dotyczący przychodów i wartość rynkowej, czego dowodem są miliardy dolarów generowane co roku przez większość najlepszych lig zawodowych.

W 2020 r. znaczna część tych przychodów była zagrożona, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 przerwano rozgrywki ligowe oraz zamknięto stadiony i hale sportowe. Gdy wydarzenia sportowe wznowiono, na stadionach było zdecydowanie ciszej, bo zawodnicy rywalizowali przed sztuczną publicznością i przy akompaniamencie odtwarzanych przez głośniki odgłosów. Niemal zupełna pustka na trybunach oznaczała, że stadiony pozbawiono nie tylko energii tłumu, ale też przychodów ze sprzedaży biletów.

Uprawianie sportu wyczynowo w czasie pandemii wiązało się również z dodatkowymi testami, koniecznością zachowania dystansu społecznego i ustalania kontaktów zakaźnych oraz innymi środkami. Wskutek związanego z tym wzrostu kosztów sportowcy nierzadko musieli rezygnować z udziału w zawodach, a wiele wydarzeń trzeba było odwołać lub przełożyć na inny termin. Według szacunkowych danych straty poniesione w 2020 roku przez organizacje sportowe na całym świecie wyniosły od 50 do 65 mld dolarów.

Mimo że szacunki te oparte są na najbardziej niekorzystnym scenariuszu, pandemia uwidoczniła ryzyko, z jakim każdego dnia trzeba mierzyć się we wszystkich aspektach branży sportowej.

W firmie Marsh nasi wyspecjalizowani doradcy ds. ryzyka w sporcie stosują podejście doradcze, pomagając klientom w samodzielnym zarządzaniu ryzykiem, zrozumieniu zmieniającego się środowiska ryzyka oraz określeniu, jakie połączenie strategii ograniczania i transferu ryzyka będzie najlepsze. Oferujemy specjalistyczne porady i rozwiązania, które sprzyjają reagowaniu na ryzyko finansowe i operacyjne oraz zapewniają opłacalną i solidną ochronę w obliczu coraz bardziej złożonego, wysoce konkurencyjnego i stale ewoluującego środowiska ryzyka w branży.

Często zadawane pytania

Największe zagrożenie dla branży sportowej wiąże się ze zmiennym zainteresowaniem ze strony kibiców — wahania w jedną lub drugą stronę mogą wywołać tzw. efekt motyla w całej branży. Zjawisko to jest niezwykle trudne do przewidzenia, a zatem niełatwo złagodzić jego skutki.

Oznacza to, że planowanie kryzysowe jest nieco prostsze do realizacji w przypadku innych form ryzyka w branży sportowej, takich jak:

 • uraz zagrażający karierze zawodniczej,
 • ryzyko nieszczęśliwego wypadku,
 • uszkodzenie lub zniszczenie mienia (np. stadiony i obiekty sportowe),
 • odpowiedzialność organizatora zdarzenia (np. urazy wśród kibiców lub pracowników),
 • ryzyko związane z BHP,
 • oszustwa i defraudacja pieniędzy,
 • przestępstwa przeciwko osobom (np. porwania i okupy, wymuszenia).

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie ligi sportowe (zawodowe, amatorskie oraz dla młodzieży i dla dorosłych) powinny rozważyć następujące rodzaje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie od wypadków,
 • odpowiedzialność dyrektorów i kadry zarządzającej,
 • ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia,
 • ubezpieczenie od przestępstw,
 • ubezpieczenie mienia i osób.

Oprócz tych podstawowych kwestii ubezpieczenie, którym dana osoba lub organizacja powinna dysponować, może mieć różny zakres. W przypadku sportowców zawodowych niezbędne może być specjalne ubezpieczenie od utraty wartościowych rzeczy osobistych lub od zagrożeń związanymi z porwaniem.

Inne, specjalne linie ubezpieczenia, które warto uwzględnić, to:

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności organizatora (w tym z tytułu odwołania wydarzenia lub rezygnacji z funkcji organizatora),
 • ubezpieczenie od ryzyka wypłaty nagrody,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • ubezpieczenie komunikacyjne,
 • odszkodowania dla pracowników,
 • ubezpieczenie od urazów kończących karierę zawodniczą.

W świetle skali i dotkliwości wszelkiego rodzaju zagrożeń dla organizacji sportowych i zawodników niezwykle istotne jest formułowanie trafnych ocen dotyczących ryzyka i planowanie pod kątem konkretnych zagrożeń.

Firma Marsh ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem dla sportowców oraz drużyn, lig i innych organizacji sportowych. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi analitycznych i innowacyjnych rozwiązań, aby pomagać klientom w ustalaniu kluczowych priorytetów w zakresie ryzyka i opracowywaniu rozwiązań, które uwzględniają ryzyko pod każdą postacią — od tych najczęstszych po te najmniej prawdopodobne.