Skip to main content

Sport

Sportowcy, drużyny, ligi i inne organizacje sportowe korzystają z usług doradczych Marsh przy wdrażaniu kompleksowych, opartych na danych, rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Sport i wydarzenia sportowe stanowią ogromną wartość na wielu płaszczyznach. Łączą – dając możliwość przeżywania wspólnych emocji. Związany z tym jest ogromny potencjał dotyczący przychodów i wartości rynkowej, o czym świadczą miliardy dolarów generowanych co roku przez największe ligi zawodowe.

W 2020 roku znaczna część tych przychodów była narażona na wysokie straty z powodu pandemii COVID-19, która spowodowała wstrzymanie rozgrywek ligowych oraz zamknięcie stadionów i hal sportowych. Po wznowieniu wydarzeń, na stadionach było zdecydowanie ciszej, a zawodnicy rywalizowali przed sztuczną publicznością, przy odtwarzanych z głósników odgłosach tłumu. Prawie puste trybuny spowodowały nie tylko zmniejszenie aktywności kibiców, ale także spadek przychodów ze sprzedaży biletów.

Uprawianie sportu wyczynowego w czasie pandemii wiązało się również z dodatkowymi testami, koniecznością zachowania dystansu społecznego, ustalaniem kontaktów zakaźnych oraz innymi środkami bezpieczeństwa. Z powodu wzrostu kosztów sportowcy nierzadko musieli rezygnować z udziału w zawodach, a wiele wydarzeń zostało odwołanych lub przełożonych na inny termin. Według szacunkowych danych straty poniesione w 2020 roku przez organizacje sportowe na całym świecie wyniosły od 50 do 65 mld dolarów.

Mimo że szacunki te zostały przygotowane w oparciu o najbardziej niekorzystne scenariusze, pandemia uwidoczniła ryzyko, z jakim każdego dnia muszą się zmagać osoby działające w branży sportowej.

Nasz Zespół ekspertów specjalizujący się w branży sportowej stosuje podejście doradcze, pomagając Klientom w zarządzaniu ryzykiem, zrozumieniu zmieniającego się profilu zagrożeń oraz określeniu właściwej strategii ograniczania i transferu ryzyka. Oferujemy specjalistyczne doradztwo i rozwiązania mające na celu wsparcie Państwa w zarządzaniu ryzykiem finansowym i operacyjnym oraz pomoc w uzyskaniu efektywnej kosztowo ochrony przed coraz bardziej złożonym, wysoce konkurencyjnym i stale ewoluującym ryzykiem branżowym.

Często zadawane pytania

Największe zagrożenie dla branży sportowej wiąże się ze zmiennym zainteresowaniem kibiców — wahania mogą wywołać tzw. efekt motyla w całej branży. Zjawisko to jest niezwykle trudne do przewidzenia, a zatem niełatwo jest złagodzić jego skutki.

Oznacza to, że planowanie kryzysowe jest nieco łatwiej realizować w przypadku innych form ryzyka w branży sportowej, takich jak:

 • urazy zagrażające karierze zawodniczej,
 • ryzyko nieszczęśliwego wypadku,
 • uszkodzenie lub zniszczenie mienia (np. stadiony i obiekty sportowe),
 • odpowiedzialność organizatora za zdarzenia (np. urazy wśród kibiców lub pracowników),
 • ryzyko związane z BHP,
 • oszustwa i defraudacja pieniędzy,
 • przestępstwa przeciwko osobom (np. porwania i okupy, wymuszenia).

Wszystkie ligi sportowe (zawodowe, amatorskie, młodzieżowe lub dla dorosłych) powinny rozważyć następujące rodzaje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie NNW,
 • odpowiedzialność cywilna członków zarządu,
 • ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia,
 • ubezpieczenie od przestępstw,
 • ubezpieczenie majątkowe i osobowe.

Ubezpieczenie, które dana osoba lub organizacja powinna posiadać może mieć różny zakres. Sportowcy zawodowimogą ponadto potrzebować specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej od utraty wartościowych rzeczy osobistych lub od ryzyka porwania.

Inne, specjalistyczne linie ubezpieczenia, które warto uwzględnić, to:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora (w tym z tytułu odwołania wydarzenia lub rezygnacji z funkcji organizatora),
 • ubezpieczenie od ryzyka wypłaty nagrody,
 • ubezpieczenie podróżne,
 • ubezpieczenie komunikacyjne,
 • odszkodowania dla pracowników,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia urazów dla osób kończących karierę zawodniczą.

Zakres i stopień ryzyka, na jakie narażone są organizacje sportowe i zawodnicy sprawia, że właściwa ocena i planowanie w odniesieniu do konkretnych zagrożeń, które mogą się pojawić, są niezwykle istotne.

Eksperci Marsh posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem dotyczącym sportowców, drużyn, lig i innych organizacji sportowych. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi analitycznych i innowacyjnych rozwiązań, aby pomagać Klientom w określaniu kluczowych czynników w zakresie ryzyka i opracowywaniu rozwiązań, które uwzględniają przewidywanie zagrożeń — od tych najczęstszych po te najmniej prawdopodobne.