Przemysł lotniczy i kosmiczny

Ze względu na złożone i nieustannie zmieniające się ryzyko występujące w przemyśle lotniczym i kosmicznym nasi specjaliści przygotowali innowacyjne oraz dostosowane do potrzeb naszych klientów rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Przemysł lotniczy i kosmiczny to złożony ekosystemem napędzany transformacją cyfrową, innowacjami i wydajnością operacyjną. Wiele sektorów w branży wykorzystuje technologię do napędzania rozwoju. Inne zaś borykają się z ciągłymi wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, nowych regulacji oraz redukcji kosztów strukturalnych.

Zmieniający się krajobraz ryzyka stwarza nowe możliwości i zagrożenia dla organizacji w całej branży — od linii lotniczych, lotnictwa ogólnego, przemysłu kosmicznego, aż po leasing i finansowanie. Specjalistyczna wiedza na temat rynków ubezpieczeń lotniczych i kosmicznych oraz solidne strategie zarządzania ryzykiem mają kluczowe znaczenie dla radzenia sobie ze zmieniającymi się zagrożeniami, z którymi boryka się branża, oraz dla wykorzystywania możliwości wzrostu i poprawy elastyczności.

Nasz zespół specjalistów w dziedzinie przemysłu lotniczego i kosmicznego współpracuje z naszymi klientami, zapewniając im jasne i przemyślane porady ułatwiające opracowanie solidnej strategii w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Dane, którymi dysponujemy, oraz nasze umiejętności analizy umożliwiają nam dogłębne zrozumienie programu naszych klientów w kontekście szerszego rynku. Nasze rozległe doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych w przemyśle lotniczym i kosmicznym oznacza, że potrafimy poradzić sobie z zarówno najbardziej złożonymi, jak i mniej poważnymi sprawami, aby działać w jak najlepszym interesie naszych klientów podczas kontaktów z ubezpieczycielami.

Dzięki współpracy możemy zwiększyć odporność organizacji naszych klientów, zmaksymalizować odzyskane środki i obniżyć koszt ryzyka. 

US$1.8

mld USD z tytułu składek ubezpieczeń lotniczych i kosmicznych w 2020 r.

325

specjalistów w przemyśle lotniczym i kosmicznym na całym świecie

22

centra lotnicze i kosmiczne na całym świecie

Często zadawane pytania

Zakres ochrony polis ubezpieczeniowych dla podmiotu z przemysłu lotniczego i kosmicznego będzie znacznie różnić się w zależności od dostawcy polisy. Niektórzy oferują parasolowe polisy majątkowe i wypadkowe lub polisy OC, które obejmują szeroki zakres rodzajów ryzyka. Z kolei inni dostawcy oferują specjalistyczne produkty do bardzo konkretnych zastosowań.

Typowe polisy obejmują, indywidualnie lub łącznie:

 • kadłub statku powietrznego i OC;
 • ubezpieczenie lotnicze (ubezpieczenie kadłuba i OC dla całej floty);
 • części i materiały;
 • odszkodowania dla pracowników;
 • ubezpieczenia OC portów lotniczych i obsługi naziemnej;
 • ocalałe statki powietrzne;
 • starty statków kosmicznych (i związane z nimi zagrożenia);
 • wojny, terroryzm i ryzyka polityczne;
 • bezzałogowe statki powietrzne;
 • przerwy w prowadzeniu działalności.

Nasi specjaliści chętnie współpracują z klientami w celu opracowania dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań.

Polisy dotyczące szkód zazwyczaj nie obejmują niczego, co nie przekracza kwoty udziału własnego lub szkód spowodowanych czynami zabronionymi. Czyny zabronione to działania, które miały na celu spowodowanie uszkodzeń statku powietrznego. Mogą zaliczać się do nich nawet takie czyny jak samobójstwa pilotów i sabotaż ze strony pracowników. Ubezpieczyciele uznali za czyn zabroniony także zestrzelenie statku powietrznego — nawet niezamierzone. Aby móc ubezpieczyć się od takich wypadków, zazwyczaj konieczne jest zawarcie osobnej polisy dotyczącej ryzyka wojny.

Jest to po prostu formalna nazwa majątkowej i wypadkowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej uszkodzenia kadłuba statku powietrznego.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynikające bezpośrednio z uszkodzeń kadłuba oraz pracy potrzebnej do naprawy statku powietrznego. W niektórych (ale nie we wszystkich) przypadkach ubezpieczenie kadłuba obejmuje także wyposażenie samolotu, które nie jest do niego przymocowane. Mogą to być na przykład nawigacyjne przyrządy pokładowe.

Niemniej jednak nie obejmuje ono uszkodzeń ciała u pasażerów lub jakichkolwiek uszkodzeń u osób trzecich wywołanych wskutek pilotowania statku powietrznego. Jest tak dlatego, że straty te pokrywa ubezpieczenie OC.

Wnioski o limit odpowiedzialności zazwyczaj zaczynają się od 5 mln USD, a kończą na kwotach rzędu 100 mln USD lub większych, w zależności od stopnia narażenia. Ubezpieczenie na inną osobę niż właściciel zapewnia ochronę na wypadek, gdyby firma została pociągnięta do odpowiedzialności za uszkodzenie ciała (w tym pasażerów) oraz mienia osób trzecich w wyniku straty powstałej podczas korzystania ze statku powietrznego przez korporację lub pracownika, którzy nie byli jego właścicielami. Firma będzie objęta ochroną od odpowiedzialności, jeżeli taki statek powietrzny nie jest częściowo lub całkowicie własnością firmy, jej podmiotów zależnych lub związanych z nią osób trzecich bądź na nie zarejestrowany.

Wszystkie przedsiębiorstwa w branży lotniczej i kosmicznej powinny uznać kompleksową polisę za podstawę skutecznego zarządzania ryzykiem. Do tej grupy zaliczają się:

 • Linie lotnicze: główni przewoźnicy, przewoźnicy narodowi, przewoźnicy regionalni i przedsiębiorstwa transportowe.
 • Przemysł lotniczy: główni producenci i producenci części, lotniska i dostawcy usług.
 • Lotnictwo ogólne: piloci śmigłowców, właściciele oraz piloci samolotów firmowych, prywatne linie lotnicze i osoby korzystające z maszyn, które nie są ich własnością.
 • Przemysł kosmiczny: właściciele komercyjnych satelitów i statków kosmicznych.
 • Banki i instytucje finansowe: organizacje świadczące usługi kredytowe i leasingowe w tym sektorze.

Ze względu na wysokie ryzyko i kosztowne inwestycje przedsiębiorstwa lotnicze i kosmiczne potrzebują specjalnej ochrony, aby w pełni chronić wszystkich interesariuszy oraz całe swoje mienie. 

Wybierając polisę, firmy z przemysłu lotniczego i kosmicznego muszą określić ryzyko, jakie ciąży na ich aktywach oraz codziennej działalności. Ponadto linie lotnicze oraz firmy z branży lotnictwa ogólnego będą także potrzebować:

 • Ubezpieczenia OC: obejmuje ono wszystko, co mogłoby zostać uszkodzone przez samolot, w tym urządzenia obsługi naziemnej oraz obiekty lotniska, na przykład hangary.
 • Ubezpieczenia OC pasażerów: pasażerowie zwykle nie są objęci standardowym ubezpieczeniem OC, dlatego transportujące ich pojazdy powietrzne będą wymagały dodatkowej ochrony. Obejmie ono wszystkie rodzaje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wypadki, w tym odpowiedzialności prawnej za ładunek.
 • Ubezpieczenia na czas lotu: to ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody, które wystąpiły podczas lotu lub na ziemi, takie jak skutki zagrożeń naturalnych lub wypadków, które wystąpiły, gdy samolot się poruszał lub był nieruchomy.