Skip to main content

Media

Treści medialne są poddawane coraz większej kontroli ze strony interesariuszy, co prowadzi do wzrostu ryzyka odpowiedzialności i pozwów sądowych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych i znajomości branży, możemy pomóc organizacjom medialnym w identyfikacji i skutecznym zarządzaniu tymi oraz innymi wyzwaniami.

Sektor medialny obejmuje różnorodne podmioty i organizacje, od stacji telewizyjnych i agencji informacyjnych po dostawców treści, firmy streamingowe, internetowe serwisy rozrywkowe i strony internetowe. Każda z tych działalności jest narażona na ryzyko, niezależnie od poziomu (roli) zaangażowania w projekt – jako właściciel, dystrybutor, producent, partner, czy twórca treści. Ryzyko to dotyczy wielu obszarów, od odpowiedzialności za treści publikowane w mediach,  cyberbezpieczeństwo, po ochronę reporterów, personelu i ekip relacjonujących katastrofy naturalne, niepokoje społeczne lub wydarzenia polityczne.   

Dedykowany Zespół Marsh składający się z ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży oraz praktyczną wiedzę, wspiera naszych Klientów w dokonywaniu ocen i analiz oraz zarządzaniu ryzykiem w różnych obszarach działalności medialnej. Nasze podejście pozwala na współpracę z Klientem w celu opracowania dostosowanego do jego potrzeb programu zarządzania ryzykiem, w tym odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych oraz kompleksowego planu kryzysowego. Pomaga nam lepiej współpracować z klientami i opracować program zarządzania ryzykiem dostosowany do ich potrzeb obejmujący odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe i kompleksowe planowanie awaryjne. 

Często zadawane pytania

Organizacje medialne są szczególnie narażone na oskarżenia o zniesławienie i pomówienie, naruszenie własności intelektualnej czy naruszenie przepisów dotyczących programowania. Zatrudnienie prawnika i obrona organizacji (lub siebie) przed takimi roszczeniami może wiązać się ze znacznymi kosztami, często idącymi w dziesiątki milionów. 

W celu zapewnienia ochrony interesów, warto rozważyć zakup polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w branży medialnej, dostosowanej do ryzyka i potrzeb organizacji i jej partnerów – agencji reklamowych, producentów, autorów i wydawców, nadawców, blogerów czy influencerów w mediach społecznościowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediów to rodzaj polisy od błędów i pominięć (errors and omissions – E&O) opracowanej specjalnie dla organizacji medialnych. W przeciwieństwie do ubezpieczeń E&O stosowanych np. w branży bankowości i finansów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediów zapewnia ochronę m.in. przed oskarżeniami o zniesławianie, naruszenie prywatności lub praw autorskich, plagiat czy celowe dopuszczenie się czynu zabronionego. 

Ubezpieczenie to jest zwykle wybierane przez autorów i wydawców (w tym blogerów internetowych i influencerów w mediach społecznościowych), nadawców, agencje reklamowe oraz inne osoby i podmioty, które tworzą lub rozpowszechniają treści medialne. Polisę można dostosować, uwzględniającw niej wiele platform medialnych, co jest szczególnie pomocne, zważywszy na obecną różnorodność kanałów rozpowszechniania informacji, od gazet, telewizyjnych programów informacyjnych i podcastów, po media społecznościowe: Facebook, Instagram, TikTok i Twitter.

W zależności od struktury biznesowej organizacji medialnej, istnieje szereg innych rodzajów ubezpieczeń, które mogą okazać się pomocne. Mogą to być ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC ogólnej, ubezpieczenia parasolowe i nadwyżkowe, ubezpieczenie E&O, plany obejmujące ryzyko związane z dojazdami do pracy i transportem (jeśli pracownicy podróżują w związku z przygotowywaniem materiałów reporterskich lub wydarzeń), ubezpieczenie flot samochodowych, a także pokrywające odszkodowania pracownicze (w stosownych przypadkach). W przypadku ryzyka związanego z pracownikami wyjeżdżającymi do pracy za granicę może być również wymagane ubezpieczenie podróży zagranicznych. 

Z uwagi na zmienny i zróżnicowany charakter tworzenia treści medialnych, znaczenia nabiera współpraca z zaufanym doradcą, takim jak Marsh w celu zrozumienia ekspozycji na ryzyko i stworzenia odpowiedniego planu zarządzania zagrożeniami.

Dostęp do doświadczonych doradców ds. zarządzania ryzykiem może pomóc firmom medialnym w ochronie przed niezamierzonymi sytuacjami, które mogą przynieść katastrofalne skutki finansowe lub okazać się wysoce szkodliwe dla ich reputacji. Specjaliści ds. ryzyka w sektorze mediów powinni posiadać obszerną i aktualną wiedzę na temat branży, a także ugruntowaną sieć kontaktów, do których mogą dotrzeć w imieniu liderów biznesowych, współpracowników czy klientów. 

Zważywszy na fakt, że media rozwijają się w niezwykle szybkim tempie, warto ponadto skorzystać ze wsparcia doradców, którzy znają trendy w branży i mogą pomóc zidentyfikować nierozpoznane dotąd zagrożenia, jak również zapewnić możliwość efektywnego zarządzania ryzykiem.