Medialny

Treści medialne są przedmiotem wzmożonych kontroli ze strony różnych zainteresowanych stron, co prowadzi do rosnącego ryzyka odpowiedzialności, a także procesów sądowych. Łącząc zaawansowane narzędzia analityczne i strategiczną znajomość rynku, jesteśmy w stanie pomóc organizacjom medialnym zidentyfikować takie i podobne wyzwania i skutecznie nimi zarządzać.

Sektor medialny obejmuje różnorodne podmioty i organizacje, od stacji telewizyjnych i agencji informacyjnych po dostawców treści, firmy streamingowe, kanały rozrywki online i strony internetowe. Charakter tego rodzaju przedsiębiorstw może być obarczony ryzykiem na każdym poziomie zaangażowania – dla właścicieli, dystrybutorów, producentów, partnerów czy twórców treści. Ryzyko to może obejmować szereg obszarów – od odpowiedzialności medialnej i cyberbezpieczeństwa po ochronę reporterów, personelu i zespołów przed skutkami klęsk żywiołowych, niepokojów społecznych czy wydarzeń politycznych.   

Zaangażowany przez Marsh światowej klasy zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania ryzykiem w mediach składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży i zdobytą w praktyce wiedzą, którzy wspierają naszych klientów w dokonywaniu ocen i analiz, a także zarządzaniu ryzykiem w różnych obszarach mediów. Stosowane przez nas podejście pomaga nam lepiej współpracować z klientami i opracować program zarządzania ryzykiem dostosowany do ich potrzeb obejmujący odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe i kompleksowe planowanie awaryjne. 

Często zadawane pytania

Organizacje medialne są szczególnie narażone na oskarżenia o zniesławienie i pomówienie, naruszenie praw własności intelektualnej czy naruszenie przepisów dotyczących programowania. Mogą się one wiązać ze znacznymi kosztami pomocy prawnej i obrony organizacji (lub samego siebie) przed tego rodzaju oskarżeniami, które często mogą sięgać kwoty dziesiątek milionów. 

Aby chronić swoje interesy, warto rozważyć zainwestowanie w polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w mediach, dostosowaną specjalnie do ryzyka i potrzeb swojej organizacji oraz swoich partnerów – agencji reklamowych, producentów, autorów i wydawców, nadawców, blogerów czy influencerów mediów społecznościowych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w mediach to rodzaj polisy od błędów i pominięć (errors and omissions – E&O) opracowanej specjalnie dla organizacji medialnych. W przeciwieństwie do ubezpieczeń typu E&O stosowanych np. w branży bankowości i finansów, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w mediach zapewnia podmiotom medialnym ochronę m.in. przed roszczeniami o zniesławianie, naruszenie prywatności, naruszenie praw autorskich, plagiat czy celowe czyny niedozwolone. 

Ubezpieczenie takie jest zwykle wybierane przez autorów i wydawców (w tym blogerów internetowych i influencerów mediów społecznościowych), nadawców, agencje reklamowe oraz inne osoby i podmioty, które tworzą lub rozpowszechniają treści medialne. Polisę można dostosować, aby zapewnić ubezpieczenie uwzględniające wiele platform medialnych, co jest szczególnie pomocne, zważywszy na obecną różnorodność kanałów rozpowszechniania informacji, poczynając od gazet, telewizyjnych programów informacyjnych i podcastów, a kończąc na Facebooku, TikToku i Twitterze.

W zależności od struktury biznesowej organizacji medialnej przydatnych może się okazać wiele innych rodzajów ubezpieczeń. Mogą to być ubezpieczenia majątkowe, ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie zbiorcze i nadwyżkowe, ubezpieczenie od błędów i pominięć (E&O) technologicznych, plany obejmujące ryzyko związane z dojazdami do pracy i transportem (jeśli pracownicy podróżują na potrzeby opracowywanych materiałów lub wydarzeń), komercyjne ubezpieczenie samochodowe, a także pokrywające wynagrodzenie pracowników (w stosownych przypadkach). W przypadku ryzyka związanego z pracownikami wyjeżdżającymi do pracy za granicę może być również wymagane ubezpieczenie międzynarodowe. 

Ponieważ charakter tworzenia treści medialnych może być dość zmienny i zróżnicowany, ważne jest, aby współpracować z zaufanym doradcą, takim jak Marsh, by lepiej zrozumieć potencjalne ryzyko i stworzyć plan zarządzania nim.

Dostęp do doświadczonych doradców specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem może pomóc firmom medialnym chronić się przed niezamierzonymi sytuacjami, które mogą okazać się druzgocące finansowo lub wysoce szkodliwe dla ich reputacji. Specjaliści ds. ryzyka w sektorze mediów powinni posiadać obszerną i aktualną wiedzę na temat branży, a także szeroką sieć kontaktów, do których mogą dotrzeć w imieniu liderów biznesowych, współpracowników czy klientów. 

Ponieważ media rozwijają się w niezwykle szybkim tempie, warto korzystać z opinii doradców takich jak Marsh, którzy znają trendy w branży i mogą pomóc zidentyfikować wcześniej niezauważane ryzyko, jak również możliwości skuteczniejszego nim zarządzania.