Skip to main content

Zjawiska pogodowe i katastrofy naturalne

Ekstremalne warunki pogodowe, katastrofy naturalne i inne wydarzenia mogą powodować poważne zniszczenia, niezależnie od tego, gdzie prowadzą Państwo działalność.

Każda katastrofa naturalna i związane z nią ekstremalne zjawiska pogodowe często prowadzą do uszkodzenia mienia, obrażeń fizycznych, przerw w działalności biznesowej, a nawet utraty życia. Zrozumienie unikalnych ryzyk związanych z miejscem, w których znajduje się firma jest niezbędne do ochrony jej aktywów i minimalizacji strat.

Jako organizacja lub pracownik, ważne jest posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej i strategii zarządzania ryzykiem, aby móc szybko odbudować się i zachować odporność.