Energia i moc

Firmy działające w sektorach energii, energetyki i energii odnawialnej mogą lepiej kontrolować zmienność i osiągać sukcesy operacyjne i finansowe dzięki naszym specjalistycznym poradom i rozwiązaniom w zakresie zarządzania ryzykiem.

Firmy energetyczne stoją przed poważnymi wyzwaniami i wieloma zagrożeniami, ponieważ w branży tej zachodzą dynamiczne zmiany. Zapotrzebowanie na energię rośnie na całym świecie. Jednocześnie zarówno rządy, jak i poszczególne organizacje i społeczności zobowiązują się do ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz przyspieszenia procesu przechodzenia na odnawialne źródła energii.

Uszkodzenia infrastruktury, katastrofy klimatyczne i klęski żywiołowe, ludzkie błędy lub zagrożenia cybernetyczne mogą skutkować przerwami w zasilaniu lub poważnymi zakłóceniami w produkcji energii. Ponadto zmiany w regulacjach i przepisach, a także presja społeczna, mogą wywoływać uczucie niepewności wśród dostawców i inwestorów.

Globalny zespół Marsh, złożony z ponad 700 specjalistów, oferuje pomoc w obniżeniu całkowitego kosztu ryzyka oraz zapewnieniu firmie niezbędnej stabilności operacyjnej i finansowej. Doradzamy w kwestiach ekspozycji na ryzyko i rozwiązań ubezpieczeniowych, aby zapewnić klientowi możliwość realizacji celów i zwiększyć jego odporność na ryzyko.

Często zadawane pytania

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia potrzebne firmom energetycznym powinny obejmować: nieruchomości, zasoby i infrastrukturę na lądzie/na morzu, ochronę przed przerwami w działalności i utratą dochodów, nowe inwestycje budowlane, odpowiedzialność cywilną oraz straty z tytułu odszkodowań dla pracowników. Ponieważ większość zasobów energetycznych znajduje się w otwartym środowisku i jest narażona na działanie czynników naturalnych, kluczowe znaczenie ma ochrona przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i zjawiskami klimatycznymi. Biorąc pod uwagę skalę cyfryzacji w całym energetycznym łańcuchu wartości, przedsiębiorstwa muszą również uwzględnić ochronę przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi. Ponadto, w zależności od lokalizacji działań operacyjnych, może zaistnieć potrzeba objęcia ubezpieczeniem niepewności na tle politycznym i kredytowym.

Każda firma, zakład i inwestycja są wyjątkowe — najlepszym sposobem na to, aby w pełni zrozumieć ryzyko, określić jego skalę oraz efektywnie nim zarządzać jest podjęcie współpracy z doświadczonym doradcą ds. ryzyka. 

Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem w sektorze energetycznym to złożone zagadnienie, które wymaga specjalistycznej wiedzy. Firmy zajmujące się ropą naftową i gazem, producenci energii, dystrybutorzy, sprzedawcy oraz inwestorzy i operatorzy w zakresie energii odnawialnej muszą mierzyć się ze szczególnymi formami ryzyka, a tym samym mają zróżnicowane potrzeby ubezpieczeniowe. Ważne jest, aby współpracować z doradcami ds. zarządzania ryzykiem, którzy rozumieją model biznesowy klienta i potrafią mu szczegółowo objaśnić najważniejsze trendy branżowe i najlepsze praktyki w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Globalny zespół Marsh złożony z doradców ds. energetyki, inżynierów ds. ryzyka i brokerów zapewnia pomoc przy rozmowach z dostawcami ubezpieczeń na całym świecie, a także proponuje rozwiązania wspierające realizację krótko- i długoterminowych celów klienta.

W miarę jak świat zmierza ku bardziej ekologicznej przyszłości, inwestycje w energię odnawialną rosną. Jednakże przejście na czyste źródła energii może wiązać się z problemami w całym energetycznym łańcuchu wartości. Krajobraz ryzyka ulega dynamicznym zmianom, jeśli chodzi o inwestorów i operatorów z sektora energii odnawialnej, a także producentów technologii wykorzystywanych do jej pozyskiwania.

Oto wybrane formy ryzyka, na jakie narażone są podmioty z tego rynku:

  • Zrozumienie polityki władz lokalnych i wymogów prawnych dotyczących budowy i eksploatacji zasobów energii odnawialnej.
  • Uwolnienie dostępu do kapitału i opracowanie opłacalnych programów ubezpieczeniowych dla wszystkich zainteresowanych stron w celu umożliwienia skorzystania z oferty banków.
  • Zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia na etapie budowy i eksploatacji.
  • Ochrona zasobów i infrastruktury energii odnawialnej przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i katastrofami klimatycznymi. 
  • Zrozumienie zasady działania nowych technologii i sposobu ich integracji z dotychczasowymi sieciami.
  • Ochrona przed utratą dochodów w przypadku przerw w działalności. 

Globalny zespół Marsh złożony ze specjalistów ds. energii odnawialnej i inżynierów ds. ryzyka na bieżąco informuje klienta o postępach w dziedzinie energii odnawialnej i pomaga w zarządzaniu ryzykiem i związanymi z tym możliwościami.

Nasz Zespół

Image placeholder

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

  • Poland

Image placeholder

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics

  • Poland

Image placeholder

Michał Talarski

Dyrektor Pionu Klienta Strategicznego

  • Poland