Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

UBEZPIECZENIA FINANSOWE I PROFESJONALNE

Marsh FINPRO projektuje rozwiązania, które zapewniają ochronę przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością wynikającą z prowadzonej działalności oraz finansów.

Ponad 1 100 ekspertów Marsh na świecie doradza większości firm z europejskiej listy Top 20 (według kryterium kapitalizacji rynkowej).

Współczesne firmy borykają się z wieloma zagrożeniami, a ich liczba systematycznie rośnie. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć: ryzyka cybernetyczne (w tym naruszenie ochrony danych osobowych i prywatności, a także awarie i przerwy technologiczne), niestabilność polityczną (w tym terroryzm i niepokoje społeczne), problemy natury regulacyjnej, odpowiedzialność cywilną członków zarządów i władz spółek, ryzyko kradzieży aktywów firmy - zarówno ze strony pracowników, jak i osób niezatrudnionych czy ryzyko utraty reputacji zawodowej.

W przypadku osób świadczących usługi na rzecz podmiotów publicznych (zarówno w charakterze konsultanta, doradcy biznesowego, jak i każdego innego profesjonalisty) pojawia się istotna potrzeba ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej i zawodowej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz poziomu ekspozycji na dane ryzyko.

Specjaliści Praktyki Marsh FINPRO (Financial & Professional Practice) wpierają Klientów w zakresie identyfikacji, adaptacji oraz zarządzenia ryzykiem, na które narażona jest ich działalność. Wiodąca na rynku platforma analityczna Marsh dostarcza dane niezbędne do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie ryzyka, pozwalające opracować rekomendacje dla Klientów w kwestii identyfikacji bieżących trendów oraz potencjalnych wyzwań biznesowych. Dzięki współpracy z pozostałymi spółkami należącymi do Grupy Marsh & McLennan Companies, możemy przygotowywać kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb danej organizacji, umożliwiając jej tym samym pełne skupienie się na rozwoju biznesu.

Brokerzy Marsh analizują rynek ubezpieczeniowy w zakresie zmieniających się ryzyk w działalności Klientów, przez co dopasowują zakres ochrony polisowej do konkretnych przypadków. Nasze kompleksowe rozwiązania obejmują m.in.: odpowiedzialność cywilną zawodową, odpowiedzialność członków władz spółek, ryzyka polityczne oraz transakcyjne.

Taka strategia zapewnia naszym Klientom stabilność prowadzonej działalności, bezpieczeństwo i ochronę. W ten sposób mogą bez obaw realizować cele korporacyjne i wykorzystywać okazje biznesowe.

Sprzeniewierzenia i nadużycia finansowe

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia pomaga ochronić organizacje przed utratą gotówki, papierów wartościowych lub innego mienia jako konsekwencji nieuczciwych działań. Zakres polisy obejmuje straty poniesione w wyniku nieuczciwości pracowników, a także straty osób trzecich spowodowane kradzieżą.

Odpowiedzialność Członków Władz Spółek

Członkowie władz spółek (Directors and Officers –D&O) działają w złożonym otoczeniu biznesowym, prawnym oraz regulacyjnym, którego nie mogą kontrolować. Mogą natomiast rozważyć ochronę prywatnego majątku w postaci wysokiej jakości programu ubezpieczenia członków władz spółek (ubezpieczenie D&O).

Odpowiedzialność cywilna zawodowa

Marsh oferuje wsparcie w kwestii ochrony przedsiębiorstw przed jednym z najczęściej pomijanych, chociaż potencjalnie najbardziej niebezpiecznych, ryzyk wynikających z błędów i zaniedbań w działalności profesjonalnej (Errors & Omissions). Definicja błędów i zaniedbań obejmuje: „każdy rzeczywisty lub domniemany czyn, błąd lub zaniedbanie, nieprawdziwe oświadczenie, mylące stwierdzenie, czy naruszenie obowiązku powierniczego lub innego, popełnione w działaniu lub zaniechaniu świadczenia usług profesjonalnych". Odpowiedzią na tego typu zagrożenia jest Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (PI).

Porwania i okupy

Pracownicy międzynarodowych korporacji, przedsiębiorstwa delegujące pracowników do pracy za granicą, a także zamożni Klienci indywidualni i ich rodziny są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo związane z ryzykiem porwania i wypłaty okupu. Marsh oferuje szeroki zakres usług będących formą zabezpieczenia przed groźbami kierowanymi do pracowników Państwa firmy lub zdarzeniami mającymi potencjalny wpływ na jej reputację.