Skip to main content

Răspundere financiară şi profesională

Specialiştii Marsh în răspundere financiară şi profesională pot concepe soluţii care să vă protejeze compania şi angajaţii, permiţându-vă să vă concentraţi asupra activităţii dvs.

Organizaţiile globale actuale se confruntă cu un număr fără precedent de ameninţări, de la riscuri de securitate cibernetică şi încălcări ale securităţii datelor la instabilitate politică, modificări legislative şi de reglementare care se schimbă repede, crize de imagine publică şi chiar crimă organizată. Se mai adaugă ameninţarea continuă generată de pandemia de COVID-19, care încă afectează companiile din întreaga lume.

Ar putea fi copleşitor să gestionaţi singuri toate aceste riscuri. Echipa Marsh responsabilă de răspunderea financiară şi profesională (FINPRO) este aici pentru a ajuta. Consultanţii FINPRO au cunoştinţe specializate şi îndelungate în domeniu, ajutându-vă să identificaţi şi să gestionaţi companiei dvs. Lucrând în colaborare cu alte companii Marsh McLennan, oferim soluţii complete care susţin inovaţia şi dezvoltarea organizaţiei dvs., protejând-o de expunerile juridice şi de reglementare crescânde. Acest lucru vă permite să creşteţi valoarea acţiunilor în timp ce vă atingeţi obiectivele de gestionare a riscurilor.

Liderii Marsh din domeniu ridică ştacheta pentru serviciile executive de consultanţă în asigurări şi gestionarea riscurilor. Indiferent de riscurile întâmpinate de compania dvs., ne angajăm să vă ajutăm să vă desfăşuraţi activitatea cu încredere.

Întrebări frecvente globale

Fiecare organizaţie se confruntă cu propriile riscuri financiare şi profesionale, în funcţie de domeniul de activitate, dimensiune, forţa de muncă şi procese, dar există câteva universale mai frecvente.

Un risc accelerat care afectează majoritatea domeniilor de activitate, dată fiind dependenţa tot mai mare de tehnologia în evoluţie rapidă şi de datele digitale, este securitatea cibernetică, întrucât încălcările securităţii şi atacurile distructive şi cu impact mare apar tot mai des în întreaga lume. Echipele de securitate cibernetică şi liderii din multe companii nu pot ţine pasul cu riscurile emergente şi trebuie să recurgă la o abordare reacţionară pentru a face faţă situaţiilor de criză.

Alte riscuri legate de răspunderea financiară şi profesională variază de la infracţiunile comise de funcţionari la erorile comerciale şi de tranzacţionare zilnice, volatilitatea bursei de valori, nerespectarea standardelor tot mai stricte de reglementare din domeniu şi hărţuirea sexuală. Pe lângă acestea, există şi un risc major de răpire şi răscumpărare a angajaţilor. Consecinţele financiare ale tuturor acestor riscuri pot fi abordate printr-o asigurare de răspundere financiară şi profesională şi un plan de gestionare a riscurilor, cu ajutorul unor consultanţi de încredere.

Astăzi organizaţiile se pot confrunta cu numeroase riscuri care determină necesitatea unei asigurări de răspundere financiară şi profesională şi a unor planuri strategice de gestionare a riscurilor. Aceste riscuri se referă cel mai adesea la încălcări ale securităţii datelor şi securitate cibernetică, drepturi de proprietate intelectuală şi încălcarea brevetelor, provocări jurisdicţionale globale şi locale, decizii sau practici ale directorilor şi cadrelor de conducere, furnizarea de servicii profesionale, practici de angajare şi fuziuni şi achiziţii. Dacă nu aveţi implementate strategii corespunzătoare de asigurare şi gestionare a riscurilor, compania dvs. s-ar putea confrunta cu consecinţe financiare şi reputaţionale greu de depăşit.

Folosind cea mai bună abordare bazată pe date din domeniu, specialiştii FINPRO vă pot ajuta să evaluaţi şi să înţelegeţi riscurile. Vă vom ajuta să reduceţi şi să gestionaţi expunerile, ca să puteţi lua decizii informate privind riscurile şi să vă îmbunătăţiţi rezistenţa companiei.

Sunt disponibile mai multe poliţe de răspundere financiară şi profesională, care pot fi adaptate pentru a gestiona riscurile dvs. specifice.

O formă obişnuită de asigurare de răspundere financiară şi profesională oferă protecţie în situaţii de presupusă neglijenţă profesională sau erori şi omisiuni (E&O). Aceasta este denumită uneori doar asigurare E&O. Majoritatea organizaţiilor au o anumită formă de asigurare de răspundere financiară şi profesională care se potriveşte acestei descrieri.

Alte asigurări de răspundere financiară şi profesională pe care le-aţi putea lua în considerare sunt asigurarea de răspundere pentru directori şi cadre de conducere (D&O) şi poliţele legate de securitatea cibernetică, precum şi asigurarea care asigură sprijin în situaţii de răpire pentru răscumpărare. În funcţie de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea compania dvs., pot exista opţiuni de asigurare mai specializate.

În privinţa gestionării riscului de răspundere financiară şi profesională, prevenirea ar trebui să fie principala preocupare a companiei dvs. Primul pas implică identificarea şi evaluarea riscurilor reale şi potenţiale din cadrul organizaţiei dvs. Acest lucru se realizează cel mai bine îmbinând discuţiile cu părţile interesate interne şi externe cu consultaţiile oferite de consultanţi experimentaţi în materie de risc, care ar putea să evalueze riscurile cu care se confruntă compania dvs. şi să identifice riscurile care nu au fost imediat evidente.

După ce sunt identificate posibilele expuneri, este indicat să continuaţi cu crearea unei strategii formale de gestionare a riscurilor. Strategia dvs. ar trebui să detalieze cum vor fi prevenite sau transferate diferite riscuri şi, dacă apar, cum va răspunde compania.

Asigurarea de răspundere civilă pentru activitatea companiei furnizează o varietate de acoperiri axate pe pierderile financiare care decurg din costuri de apărare juridică, hotărâri judecătoreşti sau despăgubiri rezultate din procese. Include răspunderea pentru directori şi cadre de conducere şi răspunderea pentru practicile de angajare (EPL sau EPLI), precum şi răspunderea fiduciară, în caz de infracţiuni, răpire şi răscumpărare. Este creată pentru a ajuta companiile publice, private şi non-profit să abordeze diferitele riscuri juridice care pot apărea în urma activităţilor administrative zilnice.

Asigurarea D&O protejează directorii şi cadrele de conducere dintr-o companie atunci când sunt acuzaţi de delicte în îndeplinirea sarcinilor lor manageriale. Asigurarea D&O devine deosebit de importantă când o companie nu este în măsură sau refuză să-şi despăgubească directorii şi cadrele de conducere, ceea ce se întâmplă în general în contextul litigiilor derivate sau al situaţiilor de insolvenţă. Asigurarea D&O protejează bunurile personale ale acelor directori şi cadre de conducere când compania unde lucrează nu doreşte sau nu este în măsură să plătească costurile de apărare şi eventualele despăgubiri sau sentinţe pentru care sunt răspunzători.

Când compania este achiziţionată, răspunderea D&O, răspunderea pentru practicile de angajare (EPL sau EPLI), asigurarea fiduciară, cibernetică şi E&O ar putea fi afectate. Însă toate poliţele în vigoare trebuie revizuite pentru a determina dacă trebuie să continue, să fie extinse sau anulate, în funcţie de situaţia specifică a achiziţiei.

Când compania dvs. are în vedere transformarea unei filiale într-o nouă companie publică distinctă, trebuie să evaluaţi două categorii importante de asigurări de răspundere financiară şi profesională: 1) asigurarea pentru solicitări bazate pe presupuse acte ilicite înainte de transformare şi 2) asigurarea pentru presupusele acte ilicite după transformare. Asigurarea ar trebui să fie adaptată pentru a respecta prevederile privind răspunderea din acordul de tranzacţie. În plus, pot fi necesare alte asigurări pentru ca noua entitate să se protejeze în viitor, cum ar fi practici de angajare, asigurare fiduciară, în caz de infracţiuni, răpire şi răscumpărare.

Un custode este o persoană care administrează investiţii, de exemplu administratorul unui fond de pensii. Asigurarea de răspundere fiduciară protejează activele personale ale acestor custozi şi administratori fiduciari împotriva costurilor de apărare şi a sancţiunilor dacă sunt daţi în judecată pentru deciziile pe care le iau în numele unui plan de beneficii pentru angajaţi sau al altor investitori.

Asigurarea de răspundere pentru practicile de angajare, cunoscută şi ca EPL sau EPLI, este creată pentru a răspunde acuzaţiilor privind hărţuirea sexuală, discriminarea, răzbunarea şi alte acte ilicite legate de angajare. Acestea sunt, poate, printre cele mai dăunătoare expuneri ale unei companii şi generează plata unor despăgubiri tot mai mari în tribunalele din S.U.A. şi în alte jurisdicţii. Procesele EPL pot duce nu doar la daune financiare, ci şi la prejudicii ireparabile aduse reputaţiei unei organizaţii.

Solicitările EPL sunt printre cele mai frecvente reclamaţii împotriva companiilor şi pot fi făcute în numele unui solicitant individual sau al unui grup de persoane fizice. Deciziile privind angajarea legate de disponibilizările provocate de pandemia de COVID-19 şi revenirea la locul de muncă au sporit riscurile cu care se confruntă companiile în această privinţă.

O expunere la răspundere deseori neglijată în afaceri se referă la erori şi omisiuni (E&O). Prin definiţie, E&O este un act real sau presupus, o eroare sau o omisiune, o declaraţie falsă, o declaraţie înşelătoare sau o încălcare a obligaţiilor fiduciare sau a altor obligaţii comise la furnizarea sau din imposibilitatea de furnizare a serviciilor profesionale.

Veţi dori probabil să luaţi în calcul asigurarea în caz de erori şi omisiuni dacă:

  • oferiţi un serviciu contra cost, în special în domeniul tehnologiei;
  • oferiţi servicii de instalare, integrare, asistenţă, întreţinere sau servicii corelate;
  • fabricaţi, distribuiţi sau vindeţi software, hardware, produse de telecomunicaţii şi/sau componente pentru computer;
  • dezvoltaţi, publicaţi, difuzaţi sau distribuiţi conţinut (indiferent dacă percepeţi sau nu comision).