Skip to main content

Intreruperea activității

Întreruperea activității ca urmare a dezastrelor naturale, a incendiilor, a întreruperii fluxului de aprovizionare și chiar a atacurilor cibernetice, poate genera pierderi financiare semnificative pentru companiile care își desfășoară activitatea în mediul de afaceri global. Strategiile noastre inovatoare de asigurare și de gestionare a riscurilor vă pot ajuta să înțelegeți modul în care sunteți expuși și cum vă puteți proteja mai bine.

Natura complexă a afacerilor din prezent nu poate exista în mod individual. Companiile fac parte din reţele interdependente, cu multe părţi interesate interne şi externe. Pe măsură ce mediul de afaceri devine din ce în ce mai interconectat şi volatil, este important să înţelegeţi pe deplin şi să fiţi la curent cu riscurile ce pot afecta operaţiunilor dvs. de afaceri zilnice şi să fiţi pregătit să le gestionaţi.

Întreruperea activităţii poate apărea din cauza unui număr de factori, de la daune materiale cauzate de o furtună mare, defecţiuni ale utilajelor, conflicte de muncă, la atacuri cibernetice şi alte evenimente de risc. Pierderile rezultate din întreruperea activităţii pot varia de la un volum redus de vânzări, la un cost de lucru crescut din cauza pierderii unui furnizor esenţial, la pierderea fluxurilor viitoare de venituri în urma unui eveniment perturbator.

Deşi întreruperea activităţii nu este un fenomen nou de risc, companiile încă se străduiesc să gestioneze şi să evalueze cu precizie expunerile la riscuri. Acest lucru se datorează unor motive operaţionale şi financiare şi volumului mare de date care trebuie colectate din cadrul unei organizaţii.

Specialiştii Marsh în întreruperea activităţii vă pot oferi informaţii susţinute de date despre cauzele potenţiale ale întreruperii activităţii, vă pot ajuta să testaţi rezilienţa organizaţiei dvs. şi să dezvoltaţi strategii eficiente de transfer şi de gestionare a riscurilor. În cele mai grave situaţii, specialiştii noştri în cereri de despăgubire vă pot ajuta să identificaţi în mod corespunzător pierderile şi costurile aferente întreruperii activităţii, iar apoi să vă susţineţi cauza în faţa asigurătorilor în vederea obţinerii unei recuperări adecvate.

Echipa noastră colaborează cu organele de conducere ale companiei dvs. şi cu părţile interesate pentru a aborda şi a diminua riscurile de întrerupere a activităţii, asigurându-vă o cale mai stabilă către succes.

Întrebări frecvente globale

Asigurarea în caz de întrerupere a activităţii este adesea inclusă în poliţa de asigurare a proprietăţii unei companii sau este adăugată la aceasta prin intermediul unui act adiţional. Scopul ei este să ajute la menţinerea productivităţii unei afaceri în timpul unei crize cauzate de daune materiale, indiferent dacă aceasta implică condiţii meteorologice nefavorabile sau un dezastru natural, o problemă legată de lanţul de aprovizionare, un conflict de muncă sau o altă formă de întrerupere a activităţii. Această asigurare este importantă în situaţiile în care venitul dvs. din afacere ar putea fi întrerupt pentru o perioadă, iar impactul ar putea avea consecinţe grave asupra profitului.

În funcţie de particularităţile poliţei dvs., asigurarea în caz de întrerupere a activităţii acoperă pierderea de venituri din cauza unei pierderi fizice directe sau daune materiale şi poate contribui şi la continuitatea operaţiunilor obişnuite.

Cu asigurarea în caz de întrerupere a activităţii, este un lucru obişnuit în cadrul unei poliţe de asigurare a proprietăţii ca o franşiză şi/sau o perioadă de aşteptare să fie aplicată/aplicate înainte ca un asigurător să înceapă să plătească pentru o pierdere. În plus, asigurarea furnizată ar putea fi limitată la o anumită perioadă sau la o sublimită din cadrul poliţei de asigurare a proprietăţii.

Orice afacere care este vulnerabilă la întreruperea operaţiunilor zilnice din numeroase cauze, inclusiv, de exemplu, dezastre naturale, probleme legate de lanţul de aprovizionare şi atacuri cibernetice care provoacă pagube materiale, trebuie să ia în considerare obţinerea asigurării în caz de întrerupere a activităţii. Acest lucru este valabil mai ales în cazurile în care este posibil ca firma dvs. să nu aibă rezerve de numerar extinse pentru amortizare în perioada de întrerupere, dar trebuie să plătească în continuare chiria sau ratele la creditele ipotecare, salariile, împrumuturile sau alte cheltuieli. Fără fluxurile de venituri regulate provenite din afacere sau din sumele recuperate din asigurare, ar putea exista rezultate financiare nefericite.

O extindere a poliţei de asigurare a proprietăţii pentru a include cheltuielile suplimentare oferă, în general, o acoperire a cheltuielilor necesare în timpul perioadei de restaurare a activităţii, care nu ar fi fost generate fără apariţia unei pierderi ca urmare a întreruperii activităţii. Atunci când vă confruntaţi cu o pierdere, aveţi obligaţia de a lua măsuri rezonabile pentru a preveni sau a minimiza pierderea. Cheltuielile legate de reducerea pierderilor sunt, în general, acoperite ca parte a pierderii de venit din afacere, atâta timp cât acestea nu depăşesc valoarea pierderii în sine.

Întreruperile serviciilor pot fi acoperite printr-o extindere a poliţei de asigurare în caz de întrerupere a activităţii. Aceasta va oferi, în general, asigurare pentru veniturile din afaceri în cazul apariţiei unor pierderi fizice directe, daune sau avarii ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu abur, cu gaze, cu apă, de canalizare, de telefonie sau ale oricăror altor proprietăţi ale serviciilor de utilităţi. Acele proprietăţi pot include linii de transport şi instalaţii, staţii electrice şi echipamente aferente care furnizează servicii pentru locaţiile acoperite.

Există şi unele restricţii potenţiale privind asigurarea. Acestea ar putea include:

  • limitări privind distanţa, unde pierderea fizică reală sau daunele aduse proprietăţii serviciului de utilităţi trebuie să aibă loc la o anumită distanţă faţă de sediul în care are loc pierderea veniturilor din afaceri;
  • excluderi pentru anumite pericole, cum ar fi cutremurele;
  • excluderi pentru liniile aeriene de transport şi distribuţie;
  • o perioadă de aşteptare, în general de 24 sau 48 de ore, în care nu se va aplica nicio asigurare, cu excepţia cazului în care perioada de întrerupere a serviciilor depăşeşte perioada specificată.

Aceasta acoperă pierderile de venituri din afaceri care rezultă din relaţii de interdependenţă. Altfel spus, pierderile fizice, daunele sau distrugerea proprietăţii deţinute de cei care au legătură cu dvs. în cadrul fluxului comercial. Acesta include în general „furnizorii” direcţi de bunuri sau servicii pentru dvs. şi „clienţii” sau „destinatarii” direcţi ai bunurilor sau serviciilor fabricate sau furnizate de dvs. Daunele fizice provocate furnizorilor sau destinatarilor trebuie să fie de obicei de un tip care ar fi acoperit de poliţa dvs. în cazul în care dauna ar fi fost provocată proprietăţii dvs.

Deşi această asigurare acoperă adesea relaţia „directă” dintre dvs. şi furnizori sau destinatari, aceasta poate fi uneori extinsă pentru a acoperi furnizorii furnizorilor dvs., cunoscuţi de obicei ca furnizori „indirecţi” sau „secundari”. O astfel de asigurare ar putea necesita, printre altele, identificarea specifică a furnizorilor indirecţi.

Am remarcat necesitatea de a gestiona îndeaproape riscul de întrerupere a activităţii în timpul pandemiei de COVID-19 şi a perioadelor recente de tulburări civile, când multe companii au fost nevoite să-şi înceteze activitatea pentru o anumită perioadă, au suferit întreruperi fără precedent în lanţul de aprovizionare şi, în unele cazuri, s-au confruntat cu daune fizice aduse proprietăţilor lor.

Echipa de consultanţi în materie de risc a companiei Marsh vă poate ajuta să evaluaţi riscurile care ar putea conduce la întreruperea activităţii, precum şi să înţelegeţi modul în care o întrerupere v-ar putea afecta afacerea. Apoi, puteţi alege o abordare de echipă pentru a crea un plan de gestionare a riscurilor.

Planificarea preventivă este o parte integrantă a procesului de atenuare a expunerilor la riscul de întrerupere a activităţii. Dezvoltarea unor poliţe care urmăresc prevenirea apariţiei problemelor contribuie la menţinerea continuităţii activităţii. Cealaltă parte a acestui plan va fi crearea de strategii de intervenţie şi de asigurare care să contribuie la recuperarea în cazul apariţiei oricărei întreruperi.

Consultantul dvs. de risc vă poate ajuta să ajustaţi asigurarea pe măsură ce expunerile evoluează, să implementaţi strategii adecvate de atenuare a riscurilor şi să alegeţi cel mai bun mod de a obţine despăgubiri când are loc o pierdere.