Skip to main content

Energie şi electricitate

Companiile din domeniul energiei, al electricității și al energiei regenerabile pot gestiona mai bine volatilitatea pieței și se pot bucura de succesul operațional și financiar prin intermediul consultanței și al soluțiilor de gestionare a riscurilor, oferite de Marsh.

Companiile energetice şi furnizorii de energie electrică se confruntă cu provocări semnificative şi cu riscuri variate, pe măsură ce industria continuă să se transforme într-un ritm rapid. În întreaga lume, cererea de energie este în creştere. În acelaşi timp, guvernele, organizaţiile şi comunităţile se angajează să reducă emisiile de carbon şi să accelereze tranziţia către surse de energie curate.

Degradarea infrastructurii, condiţiile meteorologice şi catastrofele naturale, erorile umane sau ameninţările cibernetice pot cauza întreruperi ale alimentării cu energie sau perturbări grave ale producţiei de energie. În plus, schimbările politicii sau de reglementare, precum şi presiunile sociale, pot genera incertitudine pentru operatori şi investitori.

Echipa globală a companiei Marsh, formată din peste 700 de specialişti, vă poate reduce costul total al riscului şi poate contribui la stabilitatea operaţională şi financiară a afacerii dvs. Vă putem oferi consultanţă cu privire la expunerile la risc şi soluţiile de asigurare pentru a asigura atingerea obiectivelor şi rezilienţa dvs.

Întrebări frecvente la nivel global

În general, companiile energetice şi furnizorii de energie electrică vor avea nevoie de asigurări pentru: proprietăţi, active şi infrastructuri terestre si maritime; protecţie împotriva întreruperii activităţii şi pierderii veniturilor; noi investiţii în construcţii; răspundere civilă faţă de terţi şi pierderi în materie de despăgubire a lucrătorilor. Deoarece majoritatea activelor energetice se află într-un mediu deschis şi sunt expuse la fenomenele naturii, asigurarea pentru fenomene meteorologice nefavorabile sau catastrofe naturale este esenţială. Şi, având în vedere amploarea digitalizării în întregul lanţ valoric energetic, companiile trebuie, de asemenea, să ia în considerare protecţia împotriva riscurilor cibernetice în creştere. În plus, în funcţie de locul în care se află operaţiunile, poate fi necesară acoperirea incertitudinii politice şi de creditare.

Fiecare companie, unitate de operare şi investiţie este unică – cel mai bun mod de a înţelege, a cuantifica şi a gestiona riscurile este de a colabora cu un consultant experimentat în materie de risc.

Asigurarea şi gestionarea riscurilor în industria energetică reprezintă un subiect complex şi necesită cunoştinţe de specialitate. Companiile de petrol şi gaze, producătorii de energie electrică, distribuitorii, investitorii şi operatorii de energie regenerabilă au expuneri unice la risc şi nevoi de asigurare diferite. Este important să colaboraţi cu consilieri de gestionare a riscurilor care vă înţeleg modelul de afaceri şi vă pot oferi informaţii şi acces la cele mai relevante tendinţe din industrie şi cele mai bune practici în domeniul asigurărilor şi al gestionării riscurilor.

Echipa globală de consilieri în materie de energie şi electricitate, ingineri de risc şi brokeri a companiei Marsh poate facilita discuţiile cu pieţele de asigurări din întreaga lume şi crea soluţii care susţin obiectivele pe termen scurt şi lung ale organizaţiei dvs.

Pe măsură ce lumea se îndreaptă către un viitor mai ecologic, investiţiile în energia regenerabilă sunt în creştere. Cu toate acestea, tranziţia către surse de energie curate aduce, de asemenea, perturbări în întreg lanţul valoric energetic. Peisajul riscurilor se schimbă rapid pentru investitorii, operatorii şi producătorii de tehnologie din sectorul energiei regenerabile.

Printre principalele riscuri cu care se confruntă părţile interesate din domeniul energiei din surse regenerabile se numără:

  • Înţelegerea politicilor administraţiei locale şi a cerinţelor de reglementare pentru construirea şi exploatarea activelor din domeniul energiei regenerabile.
  • Deblocarea accesului la capital şi elaborarea unor programe de asigurare rentabile pentru a permite tuturor părţilor interesate să facă proiectele profitabile.
  • Obţinerea unei acoperiri adecvate prin asigurări în timpul fazelor de construcţie şi de exploatare.
  • Protejarea activelor şi a infrastructurii pentru energie din surse regenerabile împotriva fenomenelor meteorologice nefavorabile şi catastrofelor naturale. 
  • Înţelegerea tehnologiilor emergente şi a modului de integrare a acestora în reţelele existente.
  • Protejarea împotriva pierderilor de venituri în cazul întreruperii activităţii. 

Echipa globală de specialişti în energie regenerabilă şi ingineri de risc a companiei Marsh vă poate ţine la curent cu privire la noutăţile din sectorul energiei regenerabile şi vă poate ajuta să vă gestionaţi riscurile şi oportunităţile.

Our people

Placeholder Image

Laurentiu Iakab

Deputy Chief Executive Officer Marsh Romania

  • Romania