Skip to main content

Enerji ve Güç

Enerji, güç ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki şirketler, uzman risk yönetimi tavsiyelerimiz ve çözümlerimiz aracılığıyla değişkenliği daha iyi yönetebilir ve operasyonel ve mali başarı elde edebilir.

Enerji ve güç şirketleri, sektör hızla dönüşmeye devam ederken büyük zorluklarla ve çok çeşitli risklerle karşılaşmaktadır. Dünya genelinde enerjiye yönelik talep artış göstermektedir. Aynı zamanda hükümetler, kuruluşlar ve topluluklar da karbon salınımlarını azaltmayı ve temiz enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmayı taahhüt etmektedir.

Altyapı hasarı, hava olayları, doğal afetler, insan hatası veya siber tehditler elektrik kesintilerine veya enerji üretiminde ciddi aksaklıklara neden olabilir. Ayrıca, politika veya mevzuat değişikliklerine ek olarak sosyal baskılar da yatırımcılar ve işletmeciler için belirsizliğe neden olabilir.

Marsh, 700'den fazla uzmandan oluşan küresel ekibiyle toplam risk maliyetinizi azaltırken işletmenizde operasyonel ve mali istikrarın sağlanmasına yardımcı olabilir. Hedeflerinize ulaşabilmeniz ve esnekliği koruyabilmeniz için karşı karşıya olduğunuz riskler ve sigorta çözümleri konularında size tavsiyede bulunabiliriz.

Küresel SSS

Genellikle enerji ve güç şirketleri aşağıdakiler için sigorta kapsamına ihtiyaç duyar: yerel/denizaşırı bölgelerdeki mallar, varlıklar, altyapı; iş kesintisine ve gelir kaybına karşı koruma; yeni inşaat yatırımları; üçüncü taraf sorumluluğu ve işçi tazminatı kayıpları. Çoğu enerji varlığı açık bir ortamda bulunduğu ve doğal unsurlara maruz kaldığı için şiddetli hava olaylarının veya doğal afetlerin sigorta kapsamında olması büyük önem taşır. Ayrıca, enerji değer zincirinin her noktasında görülen dijitalleşme ölçeği göz önünde bulundurulduğunda, şirketler artan siber risklere karşı korunmayı da hesaba katmalıdır. Dahası, faaliyet gösterilen konuma bağlı olarak kredi belirsizliklerinin ve siyasi belirsizliklerin de kapsama alınması gerekebilir.

Her şirket, işletme tesisi ve yatırım benzersizdir. Riski anlamanın, ölçmenin ve yönetmenin en iyi yolu deneyimli bir risk danışmanıyla birlikte çalışmaktır.

Enerji ve güç sektöründeki sigorta ve risk yönetimi karmaşık bir konudur ve uzman bilgisi gerektirir. Petrol ve doğalgaz şirketleri, elektrik üreticileri, dağıtıcılar, satıcılar, yenilenebilir enerji yatırımcıları ve operatörleri kendilerine özgü risklerle karşı karşıyadır ve farklı sigorta ihtiyaçlarına sahiptir. İş modelinizi anlayan, sigorta ve risk yönetimi alanındaki en ilgili sektör trendleri ve en iyi uygulamalar konusunda fikir verip sizi bilgilendirebilecek risk yönetimi danışmanlarıyla çalışmak önemlidir.

Marsh'ın enerji ve güç danışmanları, risk mühendisleri ve aracılardan oluşan küresel ekibi, dünya genelindeki sigorta piyasalarıyla görüşmelerinizi kolaylaştırırken kuruluşunuzun kısa ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen çözümler tasarlayabilir.

Dünya daha yeşil bir geleceğe doğru ilerlerken yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar artmaktadır. Bununla birlikte temiz enerji kaynaklarına geçiş, enerji değer zincirinin her noktasında aksaklıklar yaşanmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji yatırımcıları, operatörleri ve teknoloji üreticileri için risk ortamı hızla değişmektedir.

Yenilenebilir enerji paydaşlarının karşı karşıya olduğu bazı temel riskler şunlardır:

  • Yenilenebilir enerji varlıklarını oluşturmak ve işletmek için yerel hükümet politikalarının ve düzenleyici gerekliliklerin anlaşılması.
  • Projeleri güvenilir bir hale getirmek için sermayeye erişimin sağlanması ve tüm paydaşlar için uygun maliyetli sigorta programları tasarlanması.
  • İnşaat sürecinde ve işletme aşamasında uygun sigorta kapsamının sağlanması.
  • Yenilenebilir enerji varlıklarının ve altyapısının zorlu hava koşullarına ve doğal afetlere karşı korunması.
  • Gelişmekte olan teknolojilerin ve bunların mevcut ağlara nasıl entegre edileceğinin anlaşılması.
  • İşin kesintiye uğraması durumunda gelir kaybına karşı koruma sağlanması.

Marsh'ın yenilenebilir enerji uzmanları ve risk mühendislerinden oluşan küresel ekibi, yenilenebilir enerji alanındaki gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda riskleri ve fırsatları yönetmenize yardımcı olabilir.