Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

SİBER RİSK

Siber risk günümüzde evrensel bir tehdit haline gelmiştir. Siber risklerin yönetimi ve transferinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için önleme, hazırlanma ve korunma amaçlarına uygun olarak tasarlanmış olması gerekir.  

Siber güvenlik değerlendirmeleri günlük bazda gerçekleştirilirken 1.000’den fazla sayıda şirket için siber risk modellemesi raporu hazırlanmıştır.

Resmi rakamlara göre siber suçların yalnızca Birleşik Krallık ekonomisi için yıllık maliyetinin 38 milyar USD olduğu tahmin ediliyor; fakat Avrupa’da organizasyonların %68’i gibi şaşırtıcı bir oranı bir siber saldırının finansal etkisine yönelik bir tahminde bulunmamıştır ve bu organizasyonların yalnızca %25’i siber vakalara yönelik bir olay müdahale planına sahiptir.

Siber tehditler bilgisayar korsanı gruplarından aktivistlere ve eski çalışanlara kadar farklı taraflardan kaynaklanabilir ve bu tehditlerin sunduğu riskler bir şirketin tamamını herhangi bir anda etkileyebilecek niteliktedir. Günümüzde şirketler büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak operasyonlarını ve iş süreçlerini sürdürüyor. Siber risk yönetimi ve transferi konusunda gereken aksiyonların alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine, regülasyon incelemelerine, hissedar memnuniyetsizliğine ve mali kayıplara neden olabilecektir.

Siber casusluk ve zafiyetler, siber güvenlik değerlendirmesi kapsamında risk azaltma ve modellemesi gerçekleştirilirken ele alınması gereken siber risklerden yalnızca ikisidir. Bilgileriniz güvende mi? Siber riski sayısallaştırdınız mı? Siber vakaların şirketiniz üzerindeki potansiyel etkisi nedir? Tedarikçiler ve dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar üzerindeki kontrol eksikliği, bunların, sizin şirketiniz açısından bir siber güvelik zafiyeti oluşturmaktadır, işletmeniz bu açıkların farkında mıdır?

Marsh olarak bu ve benzeri sorulara cevap ararken size destek oluyoruz. Organizasyonunuzun günlük olarak karşı karşıya kaldığı siber tehditleri etkili bir şekilde değerlendirmenize, yönetmenize ve bunlara müdahale etmenize imkan sağlayan risk yönetimi ve risk transferi çözümlerine ilişkin geniş bir hizmet alanımız bulunuyor. Siber uzmanlarımız risk yönetimi ve transferi konusunda devlet kurumlarına ve farklı sektörlere danışmanlık vermekle birlikte tehdit unsuru olabilecek siber riskleri güncel olarak takip ederek müşterilerimizin proaktif olmalarını teşvik ediyorlar.  

Şirketiniz, Marsh’ın siber risk yönetimi konusunda sahip olduğu uzmanlık ile uyum, yasal, operasyonel ve finansal konuları ele alan bir siber risk yönetimi stratejisi kurgulayacaktır. Marsh siber risklerin bir Yönetim Kurulu gündem maddesi olarak değerlendirilmesini sağlayarak bu riskin yönetimi, takibi ve transferi için çok boyutlu ve kapsamlı bir strateji kurgulanması için şirketinize kılavuzluk edecektir. Bu kapsamda şirketinizin korunmasına yardım etmek üzere siber risklerinizi tanımlayacağız ve etkili bir siber risk yönetim programı oluşturacağız.