Skip to main content

Hasar Danışmanlık

Tazminat taleplerinden kaynaklanan toplam risk maliyetini yönetmek ve tazminat talebi yönetimi stratejileri geliştirmek için kayıpların nedenini belirlemek ve analiz etmek kritik önem taşır. Bir iş kaybını telafi ederken tazminat taleplerini etkili bir şekilde çözmek çok önemlidir. Marsh, tazminat talebi sürecinizin başından sonuna kadar size yardımcı olabilir.

Doğal afet, siber saldırı, ürün geri çağırma veya yaralanma sonucunda oluşan herhangi bir tazminat talebiyle karşı karşıya kalmak, günümüzün karmaşık ortamında en deneyimli risk yöneticileri veya şirket liderleri için bile kısa sürede bunaltıcı bir hale gelebilir.

Tazminat taleplerini proaktif bir şekilde yönetmek ve çözmek, kayıpları telafi etme ve kârı artırma açısından büyük önem taşır. Bununla birlikte, özellikle kuruluşunuz sürecin tamamını yönetmek için mevcut altyapı ve kaynaklara sahip değilse bu süreç önemli ölçüde uzayabilir.

Tazminat taleplerinizin maliyetini, etkisini ve sıklığını en aza nasıl indirebileceğiniz konusunda size tavsiyede bulunarak ve başarılı bir kurtarma süreci için sizin adınıza savunma yaparak süreci basitleştirme konusunda size yardımcı olabiliriz.

İşletmeniz ister büyük ve karmaşık tazminat taleplerinin hazırlanması, sunulması ve ödenmesi ister tazminat talebi programınızın stratejisi ve performansını iyileştirme konusunda yardıma ihtiyaç duysun, mevcut ve gelecekteki kayıplarınızı ve risklerinizi azaltmanıza yardımcı olabilecek, sektör lideri veriler ve analizler tarafından desteklenen tazminat talebi çözümleri sunuyoruz.

Küresel SSS

Tazminat talebi yönetimi hizmeti; işletmeniz, sigorta şirketiniz, üçüncü taraf tazminat talebi yöneticiniz ve diğer paydaşlar arasında proaktif bir danışman olarak hareket ederek tazminat taleplerinizin hazırlık, sunum ve görüşme süreçlerini baştan sonra denetler.

Tazminat talepleri gün geçtikçe daha da karmaşıklaşmaktadır. Marsh gibi bir hizmet sağlayıcısı, tazminat taleplerinin çözümüne yönelik size tavsiye vererek ve gereksiz maliyetleri önleyerek şirketinizin etkili bir tazminat talebi sunumu hazırlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca tazminat talebi stratejilerinizi, faaliyetlerinizi ve sistemlerinizi belirleyerek, analiz ederek ve iyileştirerek tazminat talebi programınızın genel verimliliğini artırabilir.

Bir tazminat talebi yönetimi hizmetiyle çalışarak tazminat taleplerini daha etkili bir şekilde yönetebilir ve zamanında çözebilirsiniz. Ayrıca, işletmenizde günlük ticari faaliyetleri kesintiye uğratacak beklenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığı en aza inebilir.

Bir şirket; bir çalışanın yaralanması, siber olay, büyük kesinti veya felaket olayı gibi bir durum yaşandığında proaktif müdahalede bulunarak işleri her zamanki gibi sürdürmek büyük önem taşır. Bununla birlikte, özellikle kuruluşunuzda süreci yönetmek için mevcut altyapı ve kaynaklar yoksa tazminat taleplerini şirket içinde yönetmek önemli miktarda zaman alabilir. Ayrıca, bir tazminat talebini yönetmek için gereken sermaye olayın boyutuna, kapsamına ve karmaşıklığına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.

Tazminat talepleriyle ilgili bilgiler ve hassas verilerin hacmi nedeniyle birçok kuruluş tazminat talebini yönetirken belge sürecini denetlemekte zorluk çekmektedir. Tazminat talebi hazırlama hizmeti, işletmenizle birlikte çalışarak tazminat talebinizin belgelendirilmesi ve sunulmasıyla ilgili idari yükü azaltır. Aynı zamanda gerekli bilgi ve belgelerin derlenmesi, kaybın hesaplanması ve tazminat talebi çözüm sürecinin hızlandıracak yöntemler bulunması gibi konularda yardımcı olur. Sonuç olarak zamanınız ve kaynaklarınızı, vakit alan idari görevler yerine en iyi ticari sonuçları elde etmek için değerlendirebilirsiniz.

İşletmeniz kısa süre önce bir kayıp yaşadıysa ve/veya bir tazminat talebinde bulunmak veya tazminat talebine karşı savunma yapmak için gerekçeniz varsa bir tazminat talebi yönetimi hizmet sağlayıcısı ile çalışmayı düşünebilirsiniz. Marsh gibi bir hizmet sağlayıcısı aşağıdakilerle ilgili tazminat taleplerinde size yardımcı olabilir:

 • Mülk hasarı ve iş kesintisi
 • Enerji, inşaat, denizcilik ve havacılık gibi karmaşık sektörler
 • Mali suç ve yöneticilerin sorumluluğu
 • Ürün geri çağırma
 • Siber saldırılar
 • İşçi yaralanması ve sağlığı
 • Özel sermaye ve kredi riski
 • Otomobil/motor kazaları

Tazminat talebiyle sonuçlanan herhangi bir olay konusunda Marsh ile çalışmak, standart faaliyetlerinize daha hızlı dönmenize yardımcı olabilir.

Bir tazminat talebinin başarılı bir şekilde nasıl çözüleceği büyük ölçüde olayın niteliğine bağlı olsa da genellikle işletmelerin şunları yapması gerekir:

 • Tazminat talebinin boyutunu ve gerekçesini analiz eder.
 • Durumu çözmek için seçenekleri değerlendirirken aynı zamanda tüm uyumlulukları, ticari riskleri ve itibar risklerini de ele alır.
 • Süreç boyunca paydaşlarla iletişim kurarken tazminat sürecini denetlemek için düzenli bir plan uygular.

İşletme liderleri, tazminat talebi yönetimi konusunda bir uzmanla çalışarak tazminat talebinin maliyetini ve faaliyetler üzerindeki potansiyel etkisini azaltırken hız ve kurtarma oranını en üst seviyeye çıkarabilir.

Marsh olarak, beklenmedik bir olayın çalışanlarınız, faaliyetleriniz ve işletmeniz üzerinde doğurabileceği yıkıcı etkileri anlıyoruz. Ayrıca, devam eden veya bekleyen işçi tazminat taleplerini çözüme kavuştururken şeffaflığın, verimliliğin ve uygun bir maliyetin gerekli olduğunu anlıyoruz. Küresel Tazminat Talebi Çözümleri ekibimiz, sizinle birlikte çalışarak bu tür yıkıcı olayları inceler ve tazminat taleplerinizi daha verimli bir şekilde nasıl çözebileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Bir danışman, kuruluşunuzda güvenlik açığı olan alanları belirlemek için sizinle birlikte çalışır ve aşağıdaki hizmetleri sağlayarak bir tazminat talebi ortaya çıkmadan önce ve çıktıktan sonra hazırlanmanıza yardımcı olur:

 • En iyi uygulamaları kullanarak kayıpların ve hasar tespiti masraflarının nasıl azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunur.
 • Ödeme yöntemi değişimleri, tahkimler ve davalar bağlamında tazminat talebi muhasebesi desteği sağlar.
 • Belirli eski tarihli faktörlerin uygunluğunu ölçmek için eski tarihli tazminat taleplerini değerlendirir.

Danışman, karmaşık sorumluluk kayıplarını inceleyerek ve mevcut tazminat talepleriniz ve risk yönetimi süreçlerinizi denetleyerek sigorta şirketleriyle etkili bir iletişim kurmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca risk azaltma planları, tazminat talebi yönetimi protokolleri ve çözüm stratejileri önererek gelecekteki iş kesintilerinin ve kayıplarının etkisini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Tazminat talebi savunması, aşağıdakiler konusunda sizinle birlikte çalışarak sigorta şirketlerinizden daha iyi tazminat talebi sonuçları almanıza yardımcı olur:

 • Hızlı ve adil bir çözüm bulmak için sizin adınıza proaktif bir savunma yapar.
 • Tazminat taleplerinin durumuyla ilgili açık ve zamanında bilgi sağlar.
 • Karmaşık durumlarda sigorta şirketleriyle iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Her ne kadar kapsamlı bir risk yönetimi stratejisi sayesinde bazı sigorta tazminat taleplerinin önüne geçilebilse de, bunları tamamen engellemek mümkün değildir.

Küresel Tazminat Talebi Çözümleri ekibimiz; tazminat taleplerinizi dosyalama, yönetme ve çözme sürecini kolaylaştırmak için şirketinizle birlikte çalışır. Piyasaya dair bilgilerimizi ve verilere dayalı yaklaşımımızı birleştirerek tazminat talepleriyle ilgili zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacak ve şeffaf bir çözüm stratejisi geliştireceğiz.