Skip to main content

Kaza

Kaza kayıpları, çoğu kuruluşun toplam risk maliyeti hesaplamalarında önemli bir faktördür. Birden fazla disiplinden ve uzmanlık alanından gelen sorumluluk riski uzmanlarımız, risk durumlarınızı analiz etmenize, maliyet düşürme fırsatlarını belirleyip önceliklendirmenize ve kaza sigortası ile risk yönetimi programınızı iyileştirmenize yardımcı olur.

Kaza sigortası oldukça geniş çapta kayıp ve sorumluluk riskini kapsamına aldığı için toplam risk maliyetinde değerlendirilen birincil faktörlerden biridir. Sigorta ücretlerinin yükselmeye devam ettiği ve pandemi deneyiminin poliçe istisnalarına yol açtığı geçtiğimiz yılda, kuruluşların kazalarla ilişkili risk yönetimlerini geliştirme konusunda hissettikleri baskı da arttı.

Bu baskılarla birlikte uygun ve etkili bir kaza programı oluşturmak için sektörünüz ile kuruluşunuza özel ve verilerle desteklenen risk analizlerinin yanı sıra poliçe ve pazarlara dair uzman bilgisinin de gerektiğini görüyoruz.

Marsh’ın deneyimli kaza riski danışmanları, kuruluşunuza en uygun kaza sigortası türlerini belirlemenize yardımcı olabilir. Kazayla ilişkili risklerinizin ve geçmiş programlarınızın kapsamını göz önünde bulundurur ve bu riskleri yönetmenize, azaltmanıza ve aktarmanıza yardımcı olacak yenilikçi yollar bularak kaynaklarınız ve kârlılığınız üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleriz.

Küresel SSS

Kaza sigortası, araç sigortasından tutun da uygulanabilir olduğu durumlarda işçi tazminatına, içki sorumluluk sigortasından ürün mesuliyet sigortasına kadar çeşitli türler için sağlanan sigortaları açıklamak için kullanılan bir çatı terimdir. Kaza sigortası kategorisi oldukça geniş bir kapsama sahip olduğundan sık sık kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Üçüncü şahıs mallarında kayıp veya hasarın önlenmesini ve diğer insanlara karşı mesuliyetleri kapsayan çoğu sigorta poliçesi kaza sigortası kapsamına girmektedir.

Kaza sigortasının kapsamına örnek olarak üçüncü şahıs mallarında kayıp (ör. hırsızlık sonucunda), araç hasarı veya aracın tamamen kaybı, uygulanabilir olduğu durumlarda işçi tazminatı ve şirketlere açılan sorumluluk davaları verilebilir. Bu sorumluluk davaları, mağaza veya restoranda kayıp düşme kazalarından tutun da ürün kullanımından kaynaklanan hasar veya yaralanma davalarına kadar her şeyi içerebilir.

Kaza riski birçok farklı sigorta türüyle karşılanabileceğinden her sigortanın adını tek tek söylemek zor olacaktır.

Hemen hemen her yetişkin birey ve işletme, kaza sigortasının bir türüne ihtiyaç duymaktadır. Birçok ülkedeki otomobil sahiplerinin kendi araçları için olmasa bile en azından kaza durumunda başkalarına verdikleri hasar veya yaralanmaların mesuliyeti için bir sigorta türü yaptırmaları gerekmektedir. Özellikle mağaza veya ofis gibi fiziksel bir ortamı olan, çalışanlara sahip veya bir ürün üreten işletme sahipleri kaza sigortasına ihtiyaç duyar.

Toplam risk maliyeti (TCOR), kısaca risk ve maruz kalınan hasarların yönetiminin kapsamlı maliyeti olarak tanımlanır. TCOR'de payı olan faktörler arasında idari maliyetlerden tutun risk kontrol stratejisi geliştirme ve uygulama harcamalarına ve sigortalanmamış hasarlara kadar kuruluşların riskleriyle ilişkili operasyonları yer alır.

TCOR'yi oluşturan beş genel kategori vardır:

  • Prim: Ücretler de dahil olmak üzere riskin bir sigortacıya aktarılması maliyeti.
  • Kayıplar: Talep indirimleri de dahil olmak üzere hak talebinde bulunulan tüm kayıplar.
  • Talep yönetimi: Hem içeriden hem de dışarıdan risklerin yönetim maliyeti.
  • Teminat maliyeti: İndirimli programlar kapsamında yükümlülüklerinizi güvence altına almanın maliyeti.
  • Zımni risk: Hâlihazırda fark etmemiş olabileceğiniz dalgalanma riski.