Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

ULAŞTIRMA

Gerçek anlamda küresel bir endüstri. Ulaştırma uzmanlarımız bir yandan riski azaltırken diğer yandan da maruz kaldığınız korunmasızlıkları daha iyi yönetmenize yardım edecek çözümler oluşturmak için sigortacılığın ötesine geçerle.

Fikri sermaye, ayrıca risk ve sigorta uzmanlığı sunan dünya genelinde 500’ün üzerinde ulaştırma profesyoneli.

Lojistik sağlayıcıları ve havayolu filolarından demiryolu navlun operatörlerine ve araba imalatçılarına kadar olan bir yelpaze içindeki firmaları içeren ulaştırma endüstrisi, operasyonların karmaşası ve riskleri ile birlikte belirgin bir şekilde dinamiktir.

Personel eksikliği ve firmaların üzerlerinde tuttuğu risk sorunları, regülasyon riskleri, piyasadaki rekabet gibi risk faktörleri organizasyonunuzun karlılığını ciddi bir şekilde etkileyebilir ve genel başarısını engelleyebilir. Bazı ulaştırma şirketleri sektörde kalabilmek için riskin ve risk ile ilişkili maliyetlerin etkili bir tarzda yönetilmesine ve kontrolüne bel bağlar.

Bu güçlükleri göz önünde bulunduran Marsh, toplam bir risk finansmanı ve iş gücü çözümü sunmak üzere sigortacılığın ötesine geçen hizmetler verir.

Endüstri lideri veri ve analiz araçları, ayrıca öngörü modelleme programları, risk konularının belirlenmesi ve bunların yönetilmesine dair yaklaşımı anlamanıza yardım edecek veriler sunar. Marsh’ın Lojistik ve Kargo Riskleri Birimi, müşterilerimize çözümler sunma sürecinde açık bir kılavuzluk sağlar. Ayrıca özenli hizmet sunmamıza imkan veren bir dizi ödül kazanmış teknoloji, risk değerlendirmesi, analiz yöntemleri ve pazar veri bilgileri ile de hizmeti destekler.

Marsh’ın sunduğu hizmetler arasında maliyet etkin risk transferi çözümleri sunmamıza yardım edecek şekilde adapte edilmiş olan sigorta programlarının tasarımı ve plasmanı; riskin firma üzerinde tutulması ile risk transferi arasında optimal bir denge bulunmasını sağlamaya yönelik risk finansmanı hizmetleri; personelin maruz kaldığı kazalar, işe devamsızlıklar ve personel sirkülasyonu durumlarının doğrudan ve dolaylı maliyetlerinde önemli azalmalar sağlayan personel risklerine yönelik hizmetleri; filo yönetimi; ve maliyetlerinizi azaltmanıza ve verimliliği artırmanıza yardım eden hasar taleplerini işleme koyma, vekillik ve savunulabilirlik hizmetlerinin bir yelpazesi dahil olmak üzere hasar talepleri hizmetleri bulunur.

Elde edilen sonuç, endüstrinin karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik kapsamlı bir bakış açısı ve ele alma olup bilançonuzu korumayı, operasyonları optimize etmeyi, istikrarı artırmayı ve toplam risk maliyetinizi kontrol etmeyi amaçlayan yenilikçi risk çözümlerini geliştirebilmemize imkan sağlar.