Skip to main content

Çevresel Risk

Çevrenin korunması ve muhafaza edilmesi toplum, hükümetler ve şirketler için temel konular haline gelmiştir. Düzenleyici kurum ve sosyal sorumluluk talepleri göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin çevresel riskleri belirlemeleri ve yönetmeleri olmazsa olmazdır. Sektör lideri uzmanlarımız, bu karmaşıklıkları çözmenize yardımcı olabilir.

Günümüzde şirketler, çevre yönetimi söz konusu olduğunda düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, iş paydaşları ve kamuoyu tarafından her zamankinden daha fazla baskıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Kurumsal faaliyetlerle ilgili çevresel risklerin kapsamı geniştir. Şirketlerden yalnızca faaliyetleri sonucunda çevreyi etkilemekten kaçınmaları değil, aynı zamanda yeni atık maddeler, düzenlemelerdeki değişiklikler, ürün sorumluluğu ve daha sık ve şiddetli hava olayları dahil olmak üzere değişen çevre şartları gibi ortaya çıkan sorunları da yönetmeleri istenmektedir.

Çok uluslu şirketlerin küresel düzeyde çok çeşitli düzenlemelere uyma sorumluluğu olması, meseleleri daha da karmaşık hale getirmektedir. Çevresel politikalar ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve bu da uyum sağlamayı önemli bir sorun haline getirir. Bu, özellikle Avrupa Birliği gibi çevresel hasar sorumluluğunun oldukça yüksek olduğu bölgelerde geçerlidir. Kazalar veya hatalar bir şirketin çalışanları ve toplulukları, kamuoyu imajı ve kâr hanesi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Marsh'ın mühendislik, danışmanlık, sigortacılık ve risk yönetimi alanlarında geçmişe sahip çevresel risk uzmanları, şirketinizin karmaşık çevresel düzenlemelerin risk sonuçlarını ve bunların paydaş beklentileri üzerindeki etkilerini anlamasına yardımcı olabilir. İş hedeflerinize ulaşmaya odaklanabilmeniz için uygun risk yönetimi çözümlerini uygulamaya koymanıza da yardımcı olabiliriz.

Küresel SSS

Birçok şirket, çevresel riskleri ele almak ve azaltmak için özel çaba sarf etmektedir. Birçok çok uluslu şirketin karşılaştığı özel bir zorluk ise gözetim sorunudur. Çevresel kontrollerin ve standartların yürürlüğe konması nispeten kolay olsa da politikaların yerel ve bölgesel çalışanlar veya yükleniciler tarafından, yerel ve bölgesel gerekliliklere uygun şekilde takip edildiğinden emin olmak adına tüm konumların yakın denetimini sürdürmek genellikle zor bir iştir.

Özellikle patlamalar ve kimyasal sızıntılardan petrol sızıntılarına ve daha fazlasına kadar değişebilen endüstriyel çevre kazaları gibi belirli risk durumlarını tahmin etmek zor olabilir. Bu durumlar ne yazık ki sağlam bir risk önleme ve azaltma planı yürürlükteyken bile ortaya çıkabilir. Örneğin, şiddetli bir iklim olayı veya deprem, diğer konularda risk yönetimi sağlanmış bir üretim tesisine zarar verebilir ve kimyasal dökülmeye veya patlamaya neden olabilir. Bu koşullar altında, iyi geliştirilmiş bir acil durum müdahale planına ve güvenilir çevresel risk danışmanlarının desteğine sahip olmak şirketin menfaatine olur.

Çoğu riskte olduğu gibi, çevreyle ilgili iş risklerini yönetmenin de en önemli yolu önlem almaktır. Şirket içi ve dışı paydaşların yanı sıra güvenilir küresel çevresel risk danışmanlarının yardımıyla şirketinizin maruz kaldığı riskleri anlamak ve ele almak önemlidir.

Şirketinizin paydaşları, iş uygulamanızla ilgili nüanslı çevresel riskler hakkında derin bir anlayışa sahip olsa da, harici risk danışmanları daha derin sektör bilgisine ve risk önleme ve azaltma stratejilerine ilişkin değerli bakış açılarına sahip olabilir. Konu kapsamlı bir çevresel risk yönetimi planı geliştirmek olduğunda, genellikle bir ekip yaklaşımı gerekir.

Hasara yol açan çevresel durumlar genellikle uyarı vermeden ortaya çıkabileceği için sağlam bir kriz yönetimi stratejisine sahip olmak da iyi bir fikirdir. Çevresel risk danışmanları da gerektiğinde şirketinizin yönetimiyle ve hukuk ya da halkla ilişkiler ekibiyle iş birliği yaparak bu konuda yardımcı olabilir.

Çevresel risk incelemesi ve politika denetimi, belirli faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisini veya potansiyel etkisini mevcut standartlarla karşılaştırmayı amaçlar. Çevresel risk incelemesi ve politika denetiminin amacı, sigorta satın alma kararlarınızda sizi daha iyi bilgilendirmek adına, nesnel verilerin toplanmasına dayalı olarak, normal ticari faaliyetlerden kaynaklı mevcut riskleri belirlemek ve anlamaktır. Bu bilgiler ayrıca şirket yönetiminizin önleyici faaliyetlerde bulunabilmek için mevcut riskler doğrultusunda gelecekteki riskleri değerlendirmelerine de yardımcı olabilir.

Çevresel risk incelemeleri ve politika denetimleri, şirketler daha yüksek sorumluluk ve çevre yönetimi standartlarına tabi tutuldukları için son yıllarda daha popüler hale gelmiştir. Bir çevresel risk incelemesinden ve politika denetiminden elde edilen bilgiler, bir belge izi oluşturarak değerli bir yönetim aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca müşterilerin ve sektör düzenleyicilerinin, şirketinizin çevre uygulamalarını izlemede aktif bir rol alma konusundaki çabalarını takdir etmelerini sağlar ve bu da güven teşvik etmekle birlikte şirketinizin misyonunu kamuoyu ile uyumlu hale getirmeye yardımcı olabilir.

Son olarak, bir çevresel risk incelemesi ve politika denetimi, bir sigorta talebi durumunda geri kazanımınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir.