Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

ENVIRONMENTÁLNE RIZIKO

Environmentálne riziká patria medzi najaktuálnejšie problémy, ktoré ohrozujú povesť a bilanciu. Objavte inovačné riešenia rizík s tímom odborníkov.

Viac ako 60 profesionálov – odborníkov na poistenie environmentálnych škôd tvorí celosvetový tím zdieľajúci znalosti, odbornosti a overené postupy.

Environmentálne problémy sa často objavujú na titulkách a pre spoločnosť i podnikateľov naďalej predstavujú hlavné riziko. Environmentálne riziká zahŕňajú ochranu vodných zdrojov, vplyvy na ľudské zdravie, starostlivosť o biodiverzitu a kvalitu životného prostredia.

Povaha mnohých podnikových operácií zapríčiňuje, že kedykoľvek by mohlo dôjsť k znečisteniu alebo poškodeniu životného prostredia. Z pohľadu európskych regulačných orgánov došlo v poslednej dekáde k sprísneniu environmentálneho regulačného rámca, ktorý musia spoločnosti v Európe dodržiavať, vrátane implementácie Smernice o environmentálnej zodpovednosti (ELD) Európskej únie a vývoja jednotlivých legislatív členských štátov, ktoré na lokálnej úrovni podporia ducha ELD.

Spoločnosť Marsh vám pomôže zorientovať sa v čoraz zložitejšej spleti predpisov a tlakov podielnikov tak, že vyhodnotí vaše environmentálne riziká, stanoví vhodné riešenia na ich správu a v prípade potreby identifikuje a vyjedná riešenia poistenia environmentálnych škôd.

Náš tím sprostredkovateľov poistenia environmentálnych škôd, ktorý je jeden z najväčších na svete, tvoria odborníci z oblasti strojárstva, poradenstva, poisťovníctva, obchodu a riadenia rizík. Títo odborníci – členovia tímu, ktorý sa orientuje výlučne na environmentálne riziká, profitujú z kultúry spolupráce, ktorá podporuje zdieľanie znalostí a pomáha vám zabezpečiť prístup k riešeniam najlepším v triede. Napríklad, v rámci aktuálnych režimov zodpovednosti za environmentálne škody uzákonených s cieľom chrániť životné prostredie sa zodpovednosť podnikov zvýšila 10- až 40-krát, pričom náklady na vyčistenie sú definované s ohľadom na environmentálne východisko kvality životného prostredia.

Komplikované podnikanie často vyžaduje viac ako len poistenie. Naši odborníci pre oblasť životného prostredia poskytujú poradenstvo týkajúce sa rizík, kvantifikácie rizík a rôznych možnosti ich riadenia, ktoré zahŕňajú poisťovacie a iné techniky.

Spoľahnite sa na poradenstvo a získajte optimalizované riešenie riadenia environmentálnych rizík, ktoré ochráni vašu bilanciu a zníži vaše celkové náklady na environmentálne riziká. Spoločnosť Marsh ako dôveryhodný poradca vám môže pomôcť pri znížení environmentálneho rizika a dosiahnutí vašich obchodných cieľov.