Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Zdravotníctvo

Komplexné, rýchlo sa meniace a konkurenčné prostredie. Zdravotnícke spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby nechali riziko nežiaduco ovplyvňovať ich výkon. Spoločnosť Marsh má riešenie.

Zaužívaná prax spoločnosti Marsh v oblasti zdravotníctva ponúka globálne skúsenosti pri práci so spoločnosťami po celom svete.

Zdravotnícke spoločnosti čelia širokému spektru rizikových záležitostí súvisiacich s charakterom ich služieb. Vznikajúce problémy, ako napríklad narastajúce zákonné požiadavky, súlad, konsolidácia a technológia, spolu s tradičnejšími obavami vrátane rizík v rámci bezpečnosti pracovníkov pri práci, obchodná kontinuita a zodpovednosti v rámci životného prostredia, predstavujú niektoré z mnohých hrozieb pre úspech spoločností aktívnych v oblasti zdravotníctva.

Rôzne trendy v oblasti zdravotníctva prinášajú jedinečné a rastúce výzvy vrátane: klesajúcich hladín kompenzácie a narastajúcich nákladov na starostlivosť, narastajúcich hodnôt náhrad v rámci náhrady škody v dôsledku lekárskej nedbanlivosti, frekvencie výskytu nárokov na náhradu škody spôsobenej zamestnancom, narastajúcich nákladov na odškodnenia lekára, zneužívania, bezpečnosti pacientov a kvality starostlivosti, bezpečnosti údajov, problémov so zdravotníckymi implantátmi a narastajúce spoliehanie sa na technológie.

Výzvy však prinášajú aj príležitosti. Praktické skúsenosti spoločnosti Marsh v oblasti zdravotníctva sa sústreďujú na riešenie rizík pre všetky typy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pomáhame vám napredovať pomocou identifikácie a hľadania riešení pre riziká, ktoré by mohli ohroziť vašu stratégiu, prevádzku a úspech.

Náš zdravotnícky tím odborníkov na nároky na náhradu škody a riadenie rizík bude s vami spolupracovať na zavedení efektívnych plánov riadenia rizík a kontrolných opatrení. Využívanie zdrojov zo spoločností v rámci Marsh & McLennan Companies nám umožňuje pomáhať vám pri riešení výziev spojených, okrem iného, s obchodnou pružnosťou, prieskumom vlastníctva, dátovými a kybernetickými rizikami, fúziami a akvizíciami, stratégiami pre pracovné sily, zamestnaneckými benefitmi a odmenami, systémami nárokov na náhradu škody a riadeniami udalostí navrhnutými na mieru a využívaním kaptív ako alternatívnych riešení poistenia.

Naša prax obsahuje najširšiu klientsku základňu, ktorá zahŕňa nemocnice. Na základe toho veľmi dobre rozumieme, ako sa nemocničná oblasť neustále mení a ovplyvňuje vašu obchodnú činnosť. Prostredníctvom vyše 500 kolegov s odbornými vedomosťami v danej oblasti a regionálnych rozhovorov pri okrúhlom stole, vzdelávacích webinárov a možností na vytváranie kontaktov určených pre 2 500 zdravotníckych organizácií v 45 krajinách získate najlepšiu spoluprácu a vedomosti.

Identifikáciou a reakciou na riadenie celkových nákladov na riziká môže vaša spoločnosť v čase reformy zdravotníctva napredovať, zlepšovať peňažné toky, znižovať náklady, znižovať volatilitu výsledku a dosiahnuť lepšiu predpovedateľnosť pri tvorbe rozpočtu na riziká.

Acute Care

For more than 300 acute care organizations, such as hospitals, clinics, and other providers, Marsh’s Healthcare Practice helps address many challenges by providing multiple solutions, including:

 • Reimbursement risk protection solutions.
 • Healthcare professional liability protection.
 • Captive solutions to protect capital.
 • Cyber risk assessments.
 • Directors and officers liability protection.
 • Property and equipment cost consulting.
 • Provider excess loss/health plan reinsurance.
Chronic Care

Optional item. Content to be determined.

Elderly Care

For dozens of senior care organizations like yours, Marsh’s Healthcare Practice helps address many challenges by providing multiple solutions, including:

 • Workforce safety consulting and solutions.
 • Claims inventory workout.
 • Captive solutions to protect capital.
 • Property and equipment cost consulting.
 • Cyber risk assessments.
 • Directors and officers liability coverage.