Skip to main content

Medzinárodné poistenie

Organizácie vyžadujú odborníkov na vyhľadanie poistenia, ktorí im pomôžu navigovať komplikovaný globálny poisťovnícky trh. Naši makléri vo všetkých hlavných poisťovníckych centrách vám pomôžu nájsť optimálne riešenia pre váš rizikový profil od víchrice a povodne až po náhodné znečistenie či terorizmus.

Globálny poisťovnícky trh sa neustále mení a vytvára nové výzvy – riziká sú bezmedzné a kapacity a sadzby sa v rôznych regiónoch líšia. Organizácie musia mať medzinárodný dosah a zdroje, ale aj rázny prístup k vyhľadávaniu miestnych poisťovníckych služieb. Či už vlastníte firmu alebo vediete tím, riešenie každodenných úloh môže byť zložité, ak zároveň musíte myslieť na ochranu pred rizikami, ktoré môžu mať reálne fyzické následky.

450 vyškolených špecialistov na medzinárodné poistenie spoločnosti Marsh vám poskytne riešenia na presun rizika, porovnávacie testovanie a služby podpory v oblasti nárokov v rámci globálnej siete na základe spolupráce s miestnym tímom spoločnosti Marsh. Ponúkame inovatívne riešenia, ktoré vás ochránia pred nákladnými stratami a berú do úvahy jedinečné riziká a ohrozenia vašej firmy.

Náš tím skutočne chápe výzvy tohto odvetvia, má technickú expertízu a portfólio globálnych skúseností z našich regionálnych centier medzinárodného poistenia po celom svete. Táto globálna perspektíva nám pomáha pri vyjednávaní s tvorcami rozhodnutí na medzinárodných trhoch a pri určovaní priorít, ktoré čo najlepšie naplnia vaše potreby.

Často kladené otázky

Makléri medzinárodného poistenia ponúkajú inovatívne a prispôsobené poisťovacie riešenia, ktoré berú do úvahy riziká, ktorým je vaša firma vystavená, nech ste kdekoľvek na svete. Aby ste mohli efektívne navigovať trh medzinárodného poistenia, makléri musia mať špecializovanú expertízu v oblasti poisťovníctva a vášho odvetvia a poznať trendy a vývoj na miestnych trhoch.

Naše portfólio rizík nám umožňuje vyvíjať značné skúsenosti a expertízu nielen v danom odvetví, ale aj v konkrétnych regiónoch, ako aj hlboké pochopenie výziev, ktoré prinášajú riziká daného odvetvia. Spolu s našimi vzťahmi s kľúčovými tvorcami rozhodnutí v každej veľkej upisovacej organizácii nám umožňuje vyhľadať pre vás na trhu tie najkonkurencieschopnejšie podmienky, ktoré pokryjú čo najväčšie spektrum rizikových faktorov.

Makléri medzinárodného poistenia spolupracujú s klientmi pri pochopení ich potrieb, skúmajú trh, poskytujú možností a šijú riešenia na mieru, ktoré smerujú k splneniu cieľov poistenia a správy rizík.

Máme expertízu a odvetvovú perspektívu, vďaka ktorým dokážeme pochopiť potenciálne medzery v pokrytí rizík. Sme si vedomí nadchádzajúcich rizík a poskytujeme inovatívne riešenia, spolupracujeme s vami pri pochopení potenciálnych možností medzinárodného poistenia. Naše zodpovednosti pri sprostredkovaní medzinárodného poistenia pre klientov po celom svete nám umožňujú úzko spolupracovať s poisťovňami v mnohých krajinách.

Či už ste malá firma s jednou pobočkou alebo jedna z popredných nadnárodných korporácií, môžete využiť riešenia presunu rizika, analýzy rizík a porovnávacích testov, ako aj konzultácie v oblasti nárokov, ktoré ponúkajú makléri medzinárodného poistenia.

Naši špecialisti na medzinárodné poistenie spolupracujú s miestnym tímom spoločnosti Marsh pri hľadaní ďalšieho pohľadu na služby, ktoré ponúkame, optimalizovaním cien a pokrytia, pričom ponúkajú dynamický globálny prístup k nákupu poisťovacích kapacít.

Či už podnikáte v tucte krajín alebo len v jednej, pomôžeme vám.