Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Infraštruktúra

Úspech infraštrukturálnych projektov zahŕňajúcich miliardy závisí od riadenia projektových a investičných rizík za účelom udržania hodnoty, rozvíjania kapitálu a znižovania volatility.

Našich 600 odborníkov na riziká a poistenie po celom svete sa pri riadení investičnej a projektovej expozície spolieha na 25 rokov skúseností v oblasti infraštruktúry.

Rozvoj infraštruktúry je hnacou silou dnešnej globálnej ekonomiky. Na udržanie, opravu, výmenu a stavbu nových možností pre dopravu, napájanie, prístavy, terminály a energiu je potrebný značný kapitál. Vláda sa obracia na súkromný sektor, aby pomohol financovať projekty, zatiaľ čo veľká skupina podielnikov, developérov, staviteľov, bánk, účtovných a právnych firiem, poradcov a iných zohráva dôležitú úlohu v životnom cykle infraštruktúry.

Spoločnosť Marsh ako sprostredkovateľ poistenia a poradca v oblasti rizík, ktorý je súčasťou globálneho ekosystému infraštruktúry, rozumie jemným odtieňom rizík pri financovaní infraštrukturálnych projektov.  Náš globálny tím v rámci zaužívaných postupov v oblasti infraštruktúry rozumie rôznej tolerancií rizík vo verejnom sektore, v sektore kapitálových investorov, veriteľov a v stavebnom odvetví. Spoločnosť Marsh má jedinečné postavenie na poradenstvo pre stratégie a riešenia, ktoré znižujú volatilitu infraštrukturálnych iniciatív, pomáha robiť rozhodnutia o rozdelení rizík a zvyšuje solventnosť projektov.

Náš prístup je zameraný na riziko životného cyklu. Výzvy a rizikové profily podielnikov sa počas projektu menia od vývoja a plánovania cez návrh a stavbu až po prevádzku – a my ponúkame užitočné informácie potrebné na riadenie meniacich sa rizík.

Pre každú fázu infraštrukturálneho projektu je potrebné identifikovať efektívne zmierňovanie rizík a stratégie riadenia kapitálu. Kľúčovými faktormi pre plánovanie sú praktické postupy a reálne protiplnenia, vrátane fázy predkladania ponúk, predstavebnej/stavebnej fázy, prevádzkovej fázy a schopností projektového riadenia.

Vďaka spolupráci s ďalšími postupmi spoločnosti Marsh v danej oblasti vám dokážeme poskytnúť riešenia ušité na mieru pre konkrétny rozvoj projektov v oblasti energie (uhlie, jadrová, obnoviteľná), dopravy (vysokorýchlostná železnica, letiská, cesty, mosty, tunely a prístavy a terminály), služieb spojených s užívaním (elektrina, plyn a voda), palív (olej a plyn vrátane rafinácie, dopravy a uskladnenia) a sociálnej infraštruktúry (nemocnice, školy a ubytovanie).

Prostredníctvom riadenia základných rizík v projektoch a investíciách dokáže náš globálny tím pomáhať udržiavať hodnotu kapitálu, znižovať volatilitu toku príjmov, efektívnejšie opätovne rozvíjať kapitál a vytvárať nové obchodné a investičné príležitosti.