Skip to main content

Altyapı

Altyapı geliştiren ve bakımını yapan girişimlerde başarı, riskleri azaltarak ve sermayeyi etkin bir şekilde kullanarak varlık değerlerinin korunmasına bağlıdır.

Günümüzün küresel ekonomisinde altyapı geliştirme; her yıl ulaşım, güç, kamu hizmetleri, enerji, limanlar, terminaller ve sosyal altyapı üzerinde onarım, değişiklik ve yeni imkanlar oluşturmak için harcanan yüzlerce milyar dolar ile güçlü bir etkiye sahiptir. Hükümetler, projelerin finansmanına yardımcı olmak için özel sektöre güvenirken diğer sektör katılımcıları (geliştiriciler, yükleniciler, bankalar, muhasebe ve hukuk firmaları, danışmanlar ve diğerleri) altyapı yaşam döngüsünde önemli roller oynamaktadır.

Altyapı projesi paydaşlarının farklı faktörleri olabilir. Ayrıca projenin teklif verme aşamasından inşaat öncesi, inşaat, operasyon ve devam eden yönetim aşamalarına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca paydaşların karşılaştığı zorluklar ve risk profilleri değişir.

25 yılı aşkın uzman deneyimiyle risk ve sigorta kararlarınızı desteklemek için ideal bir ekibe sahibiz. Uzmanlarımız kamu sektörü, öz sermaye yatırımcıları, borç verenler ve inşaat sektörünün farklı risk toleranslarını bilmektedir.

Finansman sırasında, altyapı girişimlerinin değişkenliğini azaltan ve projeleri güvenilir hale getiren stratejiler ve çözümler sunuyoruz. Planlama, tasarım, inşaat ve operasyon yoluyla projelerin aşamaları boyunca değişen riskleri ele alan içgörüler, etkili risk azaltma ve varlık yönetimi stratejileri sunuyoruz.

Küresel ekibimiz nihai varlık değerinin korunmasına, gelir akışı değişkenliğinin azaltılmasına ve doğal risklerin yönetilmesine yardımcı olarak sermayenizi etkili bir şekilde yeniden düzenlemenize yardımcı olabilir.

Küresel SSS

Bir altyapı projesine yatırım yapan tüm şirket veya kuruluşlar ve diğer önemli proje paydaşları çıkarlarını yeterli şekilde korumak ve proje yaşam döngüsü boyunca risklerini yönetmek için sigorta yapmayı göz önünde bulundurmalıdır. Projenin boyutu ve türü, sigorta için sözleşme gerekliliklerinin karşılanmasını sınırlayabilir. Bu nedenle, bu gerekliliklerin görüşülmesine ve proje risklerinin potansiyel etkisini en aza indirebilecek sigorta çözümleri oluşturulmasına yardımcı olmak için bir sigorta ve risk danışmanı ile erkenden irtibata geçmek önemlidir.

Ayrıca, proje yaşam döngüsünün her aşamasında risk azaltma stratejileri, tüm paydaşlar için potansiyel sorunları belirleyip yöneterek temel destek sağlar. Risk, planlama ve tasarım aşamalarından fiziksel inşaat ve altyapı uygulamasına kadar her aşamada ortaya çıkar. Bu nedenle, projenin sorunsuz ve hatasız bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için bir güvenlik ağı sağlamak önemlidir.

Bu sigorta türü genellikle proje paydaşlarını altyapı geliştirmeyle ilgili en yaygın sıkıntı yaratan noktalarla ilişkili risklerden korur.

Aynı şekilde, doğası gereği çoğu altyapı projesi halka açıldığı için üçüncü taraf sorumluluğundaki riskleri de her zaman kapsar. Bunun ötesinde, sigorta genel olarak sel veya rüzgar fırtınası gibi doğal bir tehlikeden veya yüklenici ya da kamunun neden olduğu zarardan kaynaklanan, projenin fiziksel kaybıyla ilgili riskleri kapsar.

Ayrıca özel finansman içeren altyapı geliştirmelerinde sigorta kapsamı, projenin tamamlanmasında yaşanan gecikme (fiziksel zarardan kaynaklanan) veya tasarımla ilgili profesyonel hizmetlerden kaynaklanan hatalar ve eksiklikler nedeniyle mali riski de kapsayacak şekilde genişler.

Yenilikçi sigorta çözümleri, yağmur ve sıcaklık farkından (hava durumu sigortası) alt yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmemesine karşı sigortalamaya kadar çok çeşitli riskleri kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Her proje için risk dağılımında çok fazla değişken olduğundan, özel risk maruziyetlerinizi yönetmek için Marsh gibi bir risk danışmanına danışmak önemlidir.

Her ne kadar uzun vadede toplum için son derece değerli olsa da büyük altyapı projelerinin sorunlara yol açtığı yönünde uzun zamandır devam eden bir itibarı var. Tedarik zinciri sorunları, uzun süreli olumsuz hava şartları, iş gücü anlaşmazlıkları ve paydaşların büyük proje kararlarına karşı çıkması gibi öngörülemeyen olaylar nedeniyle yaşanan gecikmeler, vergi mükelleflerinin ve özel yatırımcıların büyük miktarda para kaybetmesine neden olabilir.

Paydaş uyumsuzluğu gibi bazı riskler önceden ele alınamasa da diğerleri risk yönetimi planlaması yoluyla belirli şekillerde azaltılabilir. Risk yönetimi danışmanları, altyapı şirketlerinin kendilerini yaygın sorunlardan korumak için önceden strateji belirlemelerine yardımcı olurken bu sorunların ortaya çıkması durumunda hak talepleri ve kurtarma desteği de sağlayabilir.