Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

ALTYAPI YATIRIMLARI

Milyarlarca dolar içeren altyapı projelerinin başarıya ulaşması; değerin korunması, sermayenin etkin kullanılması ve volatilitenin azaltılması maksadıyla proje ve yatırım risklerinin yönetilmesine bağlıdır.

Dünya genelinde çalışan 600 adanmış risk ve sigorta uzmanımız, yatırım ve proje korunmasızlıklarını yönetmek için altyapı alanında sahip olduğumuz 25 yıllık deneyimden yararlanır.

Altyapı geliştirme çalışmaları, günümüzün küresel ekonomisinde büyük bir güçtür. Ulaştırma, elektrik, limanlar, terminaller ve enerji için yeni tesislerin idame ettirilmesi, mevcutların onarılması, yenileri ile ikame edilmesi ve yenilerinin inşa edilmesi için önemli bir sermaye gerekir. Hükümetler projelerin finansmanını üstlenmeleri için özel sektöre müracaat eder ve geliştiriciler, yükleniciler, bankalar, muhasebe ve hukuk firmaları, danışmanları ve diğerleri gibi paydaşların oluşturduğu büyük bir grup, altyapı projelerinin ömür döngüsünde önemli bir rol oynar.

Küresel altyapı ekosisteminin bir parçası olan bir sigorta brokeri ve risk danışmanı olarak hareket eden Marsh, altyapı projelerinin finanse edilmesinin içerdiği risk nüanslarını anlar. Altyapı işletmemize entegre çalışan küresel takımımız, kamu sektörünün, öz sermaye yatırımcılarının, kredi verenlerin ve inşaat sektörünün birbirlerinden farklılaşan risk toleransını anlar. Marsh, altyapı girişimlerinin volatilitesini azaltan, risk dağıtımına ilişkin kararların verilmesine yardım eden ve projeleri bankalarca kredilendirilebilir kılan stratejileri ve çözümleri ele almak için benzersiz bir konumdadır.

Yaklaşımımız hayat döngüsü riskine odaklanır. Geliştirme aşamasından planlamaya, tasarıma, inşaata ve operasyonlara kadar bir projenin ömrü boyunca paydaşların maruz kaldıkları güçlükler ve risk profilleri değiştikçe, değişen risklerin yönetilmesi için gerekli kavrayışları sunuyoruz.

Bir altyapı projesinin her fazı için etkili risk azaltma ve varlık yönetimi stratejileri belirlenmelidir. İhale evresi, yapım öncesi / yapım evresi, operasyonel evre ve proje yönetimi imkanları dahil olmak üzere pratik taktikler ve gerçek dünyaya özgü etmenler, ele alınması gereken kilit faktörlerdir.

Marsh’ın diğer endüstri işletmeleri ile iş birliğinde bulunarak, elektrik (karbon, nükleer ve yenilenebilir enerji), ulaştırma (yüksek hızlı tren, havaalanları, yollar, köprüler, tüneller ve limanlar ve terminaller), kamu hizmetleri (elektrik, gaz ve su), enerji (petrol ve gaz - rafineleme, nakliye ve depolama dahil) ve sosyal altyapı (hastaneler, okullar ve konaklama) alanlarına yapılacak projelerin geliştirilmesine özel olarak uyarlanmış çözümler size sunar.

Küresel takımımız, projelerin ve yatırımların içerdiği içsel risklerin yönetilmesine yardım etmek amacıyla varlık değerinin korunmasına, gelir akımlarındaki volatilitenin azaltılmasına, sermayenin daha etkin kullanılmasına ve yeni iş ve yatırım fırsatlarının oluşturulmasına yardım edebilir.