Skip to main content

Finansal ve Profesyonel Sorumluluk

Marsh'ın finansal ve profesyonel sorumluluk uzmanları, şirketinizi ve çalışanlarınızı korumanıza yardımcı olacak çözümler tasarlayarak işinize odaklanmanızı sağlar.

Günümüzün küresel kuruluşları, siber güvenlik riskleri ve veri ihlallerinden siyasi istikrarsızlığa, hızla değişen düzenleyici ve yasal değişikliklere, kurumsal imaj krizlerine ve hatta organize suçlara kadar her zamankinden daha fazla tehditle karşı karşıyadır. Dünyanın dört bir yanında işletmeleri etkilemeye devam eden COVID-19 pandemisinin oluşturduğu tehdit de bu listeye dahildir.

Tüm bu riskleri kendi başınıza ele almaya çalışmak bunaltıcı olabilir. Marsh'ın Finansal ve Profesyonel Sorumluluk (FINPRO) Uygulaması size yardımcı olmaya hazırdır. FINPRO danışmanlarımız, sektördeki köklü ve özel uzmanlıklarıyla şirketinizin karşı karşıya olduğu riskleri belirlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Diğer Marsh McLennan işletmeleriyle birlikte çalışarak şirketinizi artan yasal ve düzenleyici risklere karşı koruyup kuruluşunuzun yenilikçi yönünü ve büyümesini destekleyen bütünsel çözümler sunuyoruz. Böylece risk yönetimi hedeflerinize ulaşırken paydaş değerini artırabilirsiniz.

Marsh'ın sektördeki liderliği, idari sigorta ve risk yönetimi danışmanlık hizmetleri için çıtayı belirlemektedir. Şirketinizin karşı karşıya olduğu riskler ne olursa olsun işinizi güvenle yürütmenize yardımcı olmaya kararlıyız.

Küresel SSS

Her kuruluşun sektör türü, boyutu, iş gücü ve süreçlerine bağlı olarak karşı karşıya kaldığı benzersiz finansal ve profesyonel sorumluluk riskleri olsa da, her kuruluşun karşı karşıya olduğu birkaç yaygın risk vardır.

Hızla gelişen teknolojiye ve dijital verilere giderek artan bağımlılık göz önünde alındığında siber güvenlik; yıkıcı olması, yüksek profilli ihlallerin ve saldırıların dünya çapında düzenli olarak meydana gelmesi nedeniyle sektörlerin büyük çoğunluğunu etkileyen yaygınlaşan bir risktir. Birçok şirketin siber güvenlik ekipleri ve işletme liderleri yükselen risklerin önüne geçemiyor ve krizlere karşı tepkisel bir yaklaşım sergilemek zorunda kalıyor.

Beyaz yakalı suçları, günlük işletme ve işlem hataları, borsadaki değişkenlik, gittikçe sıkılaşan düzenleyici sektör standartlarını karşılayamama ve cinsel taciz, diğer finansal ve profesyonel sorumluluk riskleri arasındadır. Bunların ötesinde, çalışanların kaçırılması ve fidye gibi çok önemli bir risk de mevcuttur. Tüm bu risklerin finansal sonuçları, güvenilir danışmanların yardımıyla bir finansal ve profesyonel sorumluluk sigortası ve risk yönetimi planı aracılığıyla ele alınabilir.

Günümüzde kuruluşlar, finansal ve profesyonel sorumluluk sigortası ile stratejik risk yönetimi planlarına duyulan ihtiyacı artıran çok sayıda riskle karşı karşıyadır. Bu riskler genellikle veri ihlalleri ve siber güvenlik, fikri mülkiyet hakları ve patent ihlali, küresel ve yerel yargıyla ilgili zorluklar, yönetici ve yetkili kararları veya davranışları, profesyonel hizmetlerin sunulması, istihdam uygulamaları ve birleşme ile satın almalarla ilgilidir. Uygun sigorta ve risk yönetimi stratejileri olmadan şirketiniz, üstesinden gelmesi zor olabilecek finansal sonuçlarla ve itibar sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Sektör lideri ve veriye dayalı yaklaşımımızı kullanan FINPRO uzmanlarımız, risklerinizi değerlendirmenize ve anlamanıza yardımcı olabilir. Bilinçli risk kararları alıp işletmenizin dayanıklılığını artırabilmeniz için risklerinizi azaltmanıza ve yönetmenize yardımcı olacağız.

Belirli risklerinizi ele almaya uyarlanabilecek çeşitli finansal ve profesyonel sorumluluk politikaları mevcuttur.

Yaygın bir finansal ve profesyonel sorumluluk sigortası çeşidi, profesyonel ihmal veya hatalar ve eksiklikler (E&O) iddialarına karşı koruma sağlar. Buna bazen E&O sigortası adı verilir. Çoğu kuruluş, bu tanıma uyan bir tür finansal ve profesyonel sorumluluk sigortasına sahiptir.

Yönetici ve yetkili (D&O) sorumluluk sigortası ve siber güvenlikle ilgili politikaların yanı sıra fidye için kaçırma durumlarında destek sağlayan sigorta, göz önünde bulundurabileceğiniz diğer finansal ve profesyonel sorumluluk sigortaları arasındadır. Şirketinizin hizmet verdiği sektöre bağlı olarak daha özel sigorta seçenekleri mevcut olabilir.

Finansal ve profesyonel sorumluluk riskini yönetirken, şirketinizin asıl önceliği bu tür riskleri önlemek olmalıdır. Sürecin ilk adımı kuruluşunuzdaki var olan ve potansiyel riskleri belirleyip değerlendirmekten geçer. Bunu yapmanın en iyi yolu, iç ve dış paydaşlarla yapılan görüşmelerin yanı sıra şirketinizin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirebilecek ve hemen belirgin olmayan riskleri tespit edebilecek deneyimli risk danışmanlarıyla çalışmaktır.

Potansiyel riskler belirlendikten sonra resmi bir risk yönetimi stratejisi oluşturarak ilerlemelisiniz. Stratejiniz, çeşitli risklerin nasıl önleneceğini veya aktarılacağını ve risklerin gerçekleşmesi halinde şirketin nasıl yanıt vereceğini ayrıntılarıyla ortaya koymalıdır.

Yönetim sorumluluğu sigortası, hukuki savunma masrafları, hükümler veya davalarda varılan uzlaşmalar sonucunda ortaya çıkan finansal kayıpları merkez alan çeşitli kapsamlar sunar. Yönetici ve yetkili sorumluluğu ile istihdam uygulamaları sorumluluğuna (EPL veya EPLI) ek olarak vekil sorumluluğu, suçları ile kaçırma ve fidyeleri de kapsar. Halka açık, özel ve kâr amacı gütmeyen şirketlerin günlük yönetim faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çeşitli yasal riskleri ele almalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

D&O sigortası, idari görevlerini yerine getirirken yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanan şirket yöneticilerini ve yetkililerini korur. D&O sigortası, genellikle türev dava veya iflas durumları bağlamında şirket, yönetici ve yetkililerine tazminat ödeyemediği veya ödemeyi reddettiği durumlarda daha da büyük bir önem taşır. D&O sigortası, hizmet verdikleri şirket savunma masrafları ve sorumlu oldukları herhangi bir uzlaşma veya hüküm için ödeme yapmak istemediğinde veya yapamadığında yönetici ve yetkililerin kişisel varlıklarını korur.

Şirket satılırken D&O sorumluluğu, istihdam uygulamaları sorumluluğu (EPL veya EPLI), vekil, siber ve E&O sigortaları etkilenebilir. Ancak belirli satın alma durumunuza bağlı olarak hangilerinin devam edeceğini, artırılacağını veya iptal edileceğini belirlemek için yürürlükteki tüm politikalar incelenmelidir.

Şirketiniz bir alt kuruluşu yeni ve ayrı bir kamu şirketine dönüştürmeyi planlıyorsa iki önemli finansal ve mesleki sorumluluk sigortası kategorisini değerlendirmelisiniz: 1) Ayrılmadan önce gerçekleştiği iddia edilen kanuna aykırı fiillerin kapsanması; 2) Ayrılmadan sonra gerçekleştiği iddia edilen kanuna aykırı fiillerin kapsanması. Kapsam, işlem sözleşmesinin sorumluluk hükümlerine uyacak şekilde belirlenmelidir. Buna ek olarak istihdam uygulamaları, vekil, suç, kaçırma ve fidye gibi durumlarda yeni kuruluşun gelecekte kendini koruyabilmesi için diğer kapsamlar gerekli olabilir.

Vekil, emeklilik fonu gibi yatırımları yöneten bir yatırım yöneticisidir. Vekil sorumluluğu sigortası, personel sosyal yardım planı veya diğer yatırımcılar adına verdikleri kararlar için dava edilen vekil ve mütevellilerin kişisel varlıklarını savunma maliyetinden ve cezalardan korur.

EPL veya EPLI olarak da bilinen istihdam uygulamaları sorumluluğu sigortası, cinsel taciz, ayrımcılık, misilleme ve istihdam bağlamındaki diğer kanuna aykırı fiillerle ilgili iddialara yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. İşletmelere en büyük zararları verebilecek olan bu tür riskler, ABD mahkemelerinde ve diğer yargı alanlarında her zamankinden daha yüksek tazminatlarla sonuçlanmaktadır. EPL davaları yalnızca finansal zarara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşların itibarına onarılamaz bir şekilde zarar da verebilir.

Tek bir talep sahibi veya birden fazla birey adına yapılabilecek EPL talepleri, şirketlere karşı öne sürülen en yaygın talep çeşitlerinden biridir. İşten çıkarma ve işe dönme gibi COVID-19 kapsamında verilen istihdam kararları, şirketlerin bu alanda karşı karşıya olduğu riskleri artırdı.

İşletmelerde genelde göz ardı edilen sorumluluk risklerinden biri de hatalar ve eksikliklerdir (E&O). Tanım olarak E&O, gerçek veya iddia edilen eylemleri, hata veya eksiklikleri, yanlış beyanları, yanıltıcı beyanları, profesyonel hizmetler sağlanırken veya sağlanamazken yerine getirilen vekil görevlerini veya diğer görevleri kapsar.

Aşağıdaki koşullar sizin için geçerliyse hatalar ve eksiklikler sigortasını gözden geçirmek isteyebilirsiniz:

  • Özellikle teknoloji alanında bir ücret karşılığında hizmet veriyorsanız.
  • Kurulum, entegrasyon, destek, bakım veya ilgili hizmetleri veriyorsanız.
  • Bilgisayar yazılımı, donanım, telekomünikasyon ürünleri ve/veya bileşenleri üretiyor, dağıtıyor veya satıyorsanız.
  • İçerik geliştiriyor, yazılı veya görsel-işitsel olarak yayınlıyor ya da dağıtıyorsanız (ücret karşılığında olsun veya olmasın).