Üzgünüz, tarayıcınız Marsh.com'u desteklemiyor.

En iyi kullanım için lütfen tarayıcınızı yükseltin:

X

FİNANSAL VE PROFESYONEL SORUMLULUK

Uzman finansal ve profesyonel takımımız, şirketinizi sorumluluk risklerine karşı korumaya yardım eden ve böylelikle tamamen işletme faaliyetlerinize odaklanabilmenize imkan sağlayan çözümler sunar.

Dünya genelinde 1.100'den fazla çalışanımız, piyasa değeri ile en iyi 20 Avrupa şirketinin yarısından fazla şirketlere hizmet vererek yardımcı oluyor.

Günümüzde karşı karşıya olduğunuz risklerin sayısı önemli düzeyde ve giderek artıyor: Veri ve gizlilik ihlalleri ve ayrıca teknoloji arızaları veya kesintileri de dahil olmak üzere siber riskler: terörizm ve iç karışıklıklar da dahil olmak üzere siyasi istikrarsızlıklar; regülasyonlardan kaynaklanan güçlükler; yönetici sorumluluğu; çalışanlardan ve diğer kişilerden kaynaklı şirket varlıklarının çalınması; ve profesyonel itibarın zarar görmesi.

İster bir danışman, işletme müşaviri veya yönetim danışmanı olarak isterse diğer bir profesyonel sıfatla kamuoyuna hizmet verirken, size özgü risklere ve işletme ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olan bir finansal ve profesyonel sorumluluk sigortasına ihtiyaç duyarsınız.

Marsh’ın Finansal & Profesyonel Hizmetler (FINPRO) Birimi, işletmenize yönelik tehditleri öngörebilir, modelleyebilir ve yönetebilir. Sektör lideri analiz platformumuz, risk kararları verme süreci hakkında bilgi sağlayarak trendleri belirlemenize ve güçlükleri öngörmenize yardım edecek olan kritik kavrayışları geliştirebilmemize imkan sağlar. Marsh & McLennan Şirketleri’ne ait işletmelerden aldığımız destekle, organizasyonel ihtiyaçlarınıza uyarlanan bütüncül çözümler oluşturuyoruz – bu şekilde fırsatlara odaklanabilirsiniz.

Bir endüstri lideri olan Marsh, işletme riskleriniz konusunda sigortacıları eğitmekte ve spesifik güçlükleri yönetecek şekilde teminatlarınızı özgünleştirmekte. Kapsamlı çözümlerimiz; mesleki sorumluluk ve yönetim sorumluluğundan kıymet risklerine ve özel risklere ve siyasi risklere yönelik çözümlere kadar olan bir yelpazeye sahiptir.

Sonuç olarak güçlükleri aşabilmenize ve güvenle fırsatları arayabilmenizi sağlamak üzere işletmeniz için istikrar, güvenlik ve koruma sunabiliriz.

Suç ve Sahtecilik

Marsh’ın sadakat suçları teminatı, mürtekip fiillerden ötürü ortaya çıkan paraların, menkul kıymetlerin veya diğer mülklerin kaybına karşı organizasyonunuzun korunmasına yardım edebilir. Bu teminat, çalışanların emniyeti suiistimaline bağlı kayıpları ve ayrıca şayet zeyil düzenlenmiş ise hırsızlığa bağlı üçüncü tarafların kayıplarını kapsar.

Yönetici Sorumluluk

Şirket yöneticileri ve memurları, iş, hukuk ve regülasyon ortamının karmaşıklığını azaltamazlar. Fakat yapabilecekleri şey, güçlü bir kurumsal yönetişimin, geniş kapsamlı kurumsal tazminat uygulamalarının ve - yüksek kaliteye sahip bir D&O Sorumluluk Sigortası programını da içeren - bir risk transferi programının bir kombinasyonu vasıtasıyla kendi kişisel varlıklarını korumaya yönelik adımlar atmaktır.

İstihdam Uygulamaları Sorumluluğu

Günümüzün iş ortamı, şirketleri eskisinden daha büyük tazminat bedellerine hükmedildiği cinsel istismar, hatalı işten çıkarma ve ayrımcılık davaları dahil olmak üzere istidam risklerinin pek çok şekline açık bırakmıştır. Bu riskler yalnızca vahim finansal neticeler ile sonuçlanmakla kalmaz fakat aynı zamanda bir organizasyonun itibarına da telafisi olmayan zararlar verebilir. Marsh size yardım edebilir.

Hatalar ve İhmaller Sorumluluğu

Marsh, günümüz iş dünyasında en çok ihmal edilen fakat potansiyel olarak zarar veren bir sorumluluk riskine karşı kendinizi korumanıza yardım edebilir: Hatalar ve ihmaller (E&O). Yasal tanım: “Profesyonel hizmetlerin verilmesi veya verilmemesi sırasında işlenen fiili veya iddia edilen bir edim, hata veya ihmal, yanlış beyan, yanıltıcı beyan veya sadakat görevinin veya diğer bir görevin ihlali.” Marsh bundan ötürü bir E&O Sorumluluk Teminatı sunar.

Adam Kaçırma ve Fidye

Çok uluslu şirketlerin, yüklenicilerin, uluslararası seyahatler yapan çalışanları bulunan şirketlerin çalışanları ve ayrıca zengin kişiler ve aileler bu türden hasmane olaylara özellikle açıktırlar. Marsh, yasal sorumlulukları sınırlandıracak şekilde, çalışanlarınıza, marka itibarınıza ve mülklerinize karşı mevcut tehditlere müdahale edilmesine yönelik hizmetlerin kapsamlı bir yelpazesini sunar.