Skip to main content

Pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítás

A Marsh pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítási szakértői segítséget tudnak nyújtani a cégét és alkalmazottait óvó megoldások kialakításában, melyek révén Ön a vállalkozásra összpontosíthat.

A mai világ globális szervezetei eddig példátlanul nagy számú fenyegetéssel kerülnek szembe a kiberbiztonsági kockázatoktól és adatbiztonsági sérülésektől a politikai instabilitáson és a gyorsan változó szabályozási és jogi környezeten át a nyilvános imázs válságaiig, sőt, a szervezett bűnözésig. Ehhez járul a COVID-19 pandémia folyamatos fenyegetése, amely továbbra is világszerte hat a vállalkozásokra.

Lehengerlő lehet, ha ezekkel a kockázatokkal önállóan próbál megbirkózni. A Marsh pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítási (FINPRO) részlege készséggel segít. FINPRO szaktanácsadói szakosodott, jelentős szakági tapasztalatokkal rendelkeznek, hogy segíthessenek az Ön cége kockázatainak azonosításában és kezelésében. A többi Marsh McLennan vállalkozással együttműködve cégének a fokozódó jogi és szabályozási kockázatvállalás elleni védelméhez holisztikus megoldásokat biztosítunk, így támogatva cége innovációs tevékenységét és növekedését. Így a részvényesi értéket is növelheti, miközben kockázatkezelési célkitűzéseit is megvalósítja. 

A Marsh ágazati vezető szerepe jelenti a mércét a vezetői biztosítási és kockázatkezelési tanácsadási szolgáltatások terén. Mindegy, milyen kockázattal néz szembe a vállalkozás, mi elkötelezetten segítjük abban, hogy tevékenységét bizalommal bonyolíthassa. 

Termékek

Kapcsolódó cikkek

Általános GYIK

Minden szervezetnek megvannak a maga, az iparágnak, a szervezet méretének, létszámának és folyamatainak megfelelő egyedi pénzügyi-szakmai kockázatai, ám jónéhány kockázat közös a vállalkozások körében. 

Tekintettel a gyorsan fejlődő technológiára és a digitális adatokra támaszkodás elterjedésére, az ágazatok zömét érinti a kiberbiztonság fokozódó kockázata, hiszen a romboló, magas szintű támadások és adatvisszaélések világszerte kezdenek rendszeressé válni. Számos cég kiberbiztonsági csoportjai és üzleti vezetői képtelenek lépést tartani a felmerülő kockázatokkal, és a válsághelyzeteket kénytelenek reagáló jelleggel kezelni.

További pénzügyi-szakmai felelősségi kockázatok merülnek fel a fehérgalléros bűnözéstől a mindennapos üzleti és tranzakciós tevékenység hibáitól a részvénypiacok volatilitásán keresztül az egyre szigorodó ágazati szabályozási normák teljesítésének elmaradásáig és a szexuális zaklatásig bezárólag terjedő okból. Ezeken túlmenően fennáll a munkavállalók elrablásának és váltságdíj követelésének igen komoly kockázata. E kockázatok pénzügyi következményeit a megbízható tanácsadók segítségével kialakított pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítással és kockázatkezelési tervvel lehet kezelni.

A szervezetek ma sok olyan kockázattal néznek szembe, amelyek szükségessé teszik a pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítást és a stratégiai kockázatkezelési tervezést. E kockázatok leggyakrabban az adatbiztonság megsértéséhez és a kiberbiztonsághoz, a szellemi tulajdonjogok és a szabadalmi jogok megsértéséhez, a globális és helyi joghatósági kihívásokhoz, az igazgatók és tisztségviselők döntéseihez vagy magatartásához, a szakmai szolgáltatások teljesítéséhez, a munkáltatói gyakorlathoz, valamint az összeolvadásokhoz és felvásárlásokhoz fűződnek. A megfelelő biztosítási és kockázatkezelési stratégiák nélkül az Ön cége nagy kihívást jelentő pénzügyi és a jó hírnevet érintő következmények elé nézhet.

Az ágazatban vezető, adatvezérelt megközelítésünk alkalmazása révén a FINPRO szakértői segítséget tudnak nyújtani az Ön kockázatainak felméréséhez és megismeréséhez. Segítünk a kockázati kitettségek enyhítésében és kezelésében, hogy Ön tájékozottan dönthessen a kockázatokról és javítsa vállalkozása rugalmasságát.

Az adott konkrét kockázatot több pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítás segítségével lehet testre szabni. 

A pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítás elterjedt formája a vélt szakmai gondatlanság, vagy hibák vagy hiányosságok esetére nyújt védelmet. Ezt emlegetik általános felelősségbiztosítás néven is A szervezetek zöme fenntart az ennek a leírásnak megfelelő pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítást valamilyen formában. 

Felmerülhet továbbá az olyan pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítás lehetősége, amely kiterjed az igazgatók és vezető tisztségviselők (D&O) felelősségbiztosítására és a kiberbiztonsággal kapcsolatos biztosításra, valamint a váltságdíjért történő emberrablás esetén segítséget nyújtó biztosításra. Lehetnek ennél speciálisabb formák is, attól függően, hogy az Ön cége mely ágazatot szolgálja ki. 

A pénzügyi és szakmai felelősségi kockázatok kezelésében elsősorban a megelőzésre kell összpontosítani. Az első lépésben fel kell mérni az Ön szervezetének valós és lehetséges kockázatait. Ezt leginkább a belső és külső érdekelt felekkel folytatott megbeszélések, valamint olyan tapasztalt kockázati tanácsadókkal folytatott egyeztetések kombinációjával lehet elérni, akik képesek felmérni az Ön cégére vonatkozó kockázatokat, sőt, a nem azonnal nyilvánvaló kockázatokat is azonosítani tudják.

A potenciális kockázatok azonosítását követően hasznos egy formális kockázatkezelési stratégia kialakításával továbblépni. A stratégiában részletezni kell, hogyan lehet a különféle kockázatokat megelőzni vagy áthárítani, és ha mégis bekövetkeznének, hogyan reagáljon a társaság. 

A vezetőségi felelősségbiztosítás a peres eljárásokban a jogi védelem ellátásának költségéből, az ítéletekből vagy egyezségekből fakadó pénzügyi veszteségek köré összpontosuló különféle fedezeteket nyújt. Felöleli az igazgatók és vezető tisztségviselők, valamint a munkáltatói gyakorlatok felelősségére (utóbbi az EPL vagy EPLI) vonatkozó biztosítást, emellett a bizalmi felelősségre, bűncselekményekre, valamint a váltságdíj érdekében végrehajtott emberrablásra is fedezetet nyújt. Célja, hogy az állami, magán- és nonprofit társaságok a napi irányítási tevékenységből fakadó különféle jogi kockázatokat kezelni tudja.

A D&O biztosítás védelmet nyújt egy vállalat igazgatói és tisztségviselői számára, amikor vezetői feladataik ellátása során elkövetett szabálysértéssel vádolják őket. A D&O biztosítás különösen akkor válik jelentőssé, ha egy vállalat nem tudja vagy nem hajlandó megvédeni igazgatóit és tisztségviselőit a kárigényekkel szemben, amelyek tipikus esetben származékos keresetek vagy fizetésképtelenség esetén merülhetnek fel. A D&O biztosítás védelmet nyújt az igazgatók és tisztségviselők személyes vagyonára kiterjedően, amikor vállalatuk nem hajlandó vagy nem képes fizetni a védelem költségeit, valamint a velük szemben esetlegesen felmerülő kártérítési vagy bírósági ítéleteket.

A felvásárlás érintheti a D&O felelősségbiztosítást, a munkáltatói gyakorlatokra vonatkozó felelősségbiztosítást (EPL vagy EPLI), a bizalmi, a kiber- és az általános felelősségbiztosítást. Azonban az összes hatályos biztosítást át kell tekinteni annak meghatározásához, hogy a konkrét felvásárlás függvényében azokat fenn kell tartani, növelni kell vagy meg kell szüntetni.

Amikor a társaság egy leányvállalatának új, különálló nyílt társaságnak történő átadását vizsgálja, a pénzügyi és szakmai felelősségbiztosítás két jelentős kategóriáját kell értékelni: 1) az eladás előtt állítólag bekövetkezett szabálysértésekre alapuló kárigények fedezete; és 2) az eladás után állítólag bekövetkezett szabálysértésekre alapuló fedezet. A fedezetnek a tranzakciós szerződés felelősségre vonatkozó rendelkezéseihez kell igazodnia. Emellett az új szervezetnek szüksége lehet más fedezetekre is, hogy folytatólagos védelmet élvezzen pl. a munkáltatói gyakorlat, a bizalmi felelősség, a bűncselekmények, valamint az emberrablás és váltságdíj tekintetében.

Bizalmi kezelőnek minősül az, aki befektetéseket kezel, pl. nyugdíjalap-kezelő. A bizalmi felelősségbiztosítás az ilyen bizalmi kezelőknek és vagyonkezelőknek nyújt védelmet a védelem ellátása költségeinek és a bírságok tekintetében, ha valamely munkavállalói juttatási konstrukció vagy más befektetők nevében hozott döntéseikért perelik őket.

A munkáltatói gyakorlatra vonatkozó felelősségbiztosítás – más néven EPL vagy EPLI – célja a szexuális zaklatásra, hátrányos megkülönböztetésre, megtorlásra és egyéb, a munkaviszonnyal kapcsolatos szabálysértésekre vonatkozó igények kezelése. Ezek jelenthetik a legnagyobb kárt okozó nyilvánosságot a vállalkozás számára, az Egyesült Államok és más joghatóságok bíróságain egyre nagyobb kártérítést ítélnek meg ilyen ügyekben. Az EPL tárgyú perek nemcsak pénzügyi téren károsak, de a szervezet jó hírnevét is helyrehozhatatlanul megtépázhatják. 

Az EPL kárigények a cégekkel szemben leggyakrabban felhozott igények közé tartoznak, ilyennel élhet egyéni panaszos vagy panaszosok pertársasága. A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos elbocsátásokra és a munkába történő visszatérésre vonatkozó munkáltatói döntések fokozták a cégeknél felmerülő ilyen kockázatokat.

A vállalkozások gyakran figyelmen kívül hagyják a hibákból és mulasztásokból eredő (E&O) kockázatokra vonatkozó felelősséget. Az E&O definíció szerint a szakmai szolgáltatások nyújtása vagy nyújtásának elmulasztása során előforduló vélt vagy valós cselekmény, hiba vagy mulasztás, nem helytálló állítás, félrevezető állítás, vagy bizalmi vagy egyéb kötelezettség megszegése.

Olyan esetekben érdemes fontolóra venni az általános felelősségbiztosítást, ha Ön: 

  • Díj ellenében nyújt szolgáltatást, különösen technológiai területen.
  • Telepítési, integrációs, támogató, karbantartási vagy kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.
  • Számítógépes szoftvert, hardvert, távközlési termékeket illetve alkatrészeket gyárt, forgalmaz vagy értékesít.
  • Tartalmat fejleszt, tesz közzé, sugároz vagy terjeszt (függetlenül attól, hogy azért díjat számít-e fel).

Kollégáink

Eva Orban

Eva Csomor

Vice President