Balesetek

A baleseti veszteségek a legtöbb vállalat esetében a teljes kockázati költség jelentős részét teszik ki. Több szakterületen tevékenykedő felelősség-kockázati szakembereink segítenek Önnek elemezni a kitettségét, felismerni és rangsorolni a költségcsökkentési lehetőségeket, valamint optimalizálni balesetbiztosítási és kockázatkezelési programját.

A baleset-biztosítás a veszteségek és a felelősség-kockázatok olyan széles körére terjed ki, hogy nem csoda, hogy a teljes kockázati költség egyik legfontosabb tényezője. Az elmúlt évben nőtt a szervezetekre nehezedő nyomás, hogy javítsák a baleseti kockázatok kezelését, mivel a legtöbb fedezeti típus díja tovább emelkedett, és a világjárványokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján a kötvényekből történő kizárásra került sor.

Tekintettel erre a nyomásra, a megfelelő és hatékony baleseti program kialakításához az Ön iparágára és szervezetére jellemző, adatokkal alátámasztott kockázati ismeretekre, valamint a biztosítási kötvényekre és piacokra vonatkozó speciális ismeretekre van szükség.

A Marsh tapasztalt baleseti kockázati tanácsadói segítenek Önnek megismerni, hogy milyen típusú baleset-biztosítás lehet a legmegfelelőbb az Ön szervezete számára. Figyelembe vesszük a balesetekkel kapcsolatos kockázatok mértékét és a korábbi programjait, és innovatív módszereket keresünk arra, hogy miként tudunk segíteni Önnek kezelni, mérsékelni és átadni ezeket a kockázatokat, hogy csökkentsük azok erőforrásokra és az eredményre gyakorolt hatását.

Általános GYIK

A baleset-biztosítás egy gyűjtőfogalom, amelybe számos, különböző típusú biztosítás által nyújtott fedezetet beletartozik, a gépjármű-biztosítástól a munkavállalói kártérítésig (adott esetben), valamint a szeszesital-forgalmazók felelősségbiztosításától a termékfelelősségig. Mivel a baleset-biztosítások kategóriája meglehetősen széles, ezért gyakran bonyolult azok megértése. Az alapfeltevés az, hogy a biztosítási kötvények azon típusai, amelyek harmadik felek tulajdonának elvesztését vagy megrongálódását, valamint egyéb személyekkel szembeni felelősségét fedezik, a baleset-biztosítás kategóriájába tartoznak. 

A baleset-biztosítás által fedezett dolgok közé tartozik többek között a harmadik fél tulajdonának elvesztése (pl. betörés következtében), a gépjárművek megrongálódása vagy teljes elvesztése, a munkavállalók kártérítése (adott esetben) és a vállalatokkal szembeni felelősségbiztosítási igények. Ezek a felelősségi igények az áruházban vagy étteremben bekövetkezett elcsúszásos-eleséses balesetektől kezdve a termék használatából eredő kárigényekig vagy sérülésekig terjedhetnek.

Mivel a baleseti kockázatok számos biztosítástípussal lehet kezelni, ezért kihívást jelentene, ha megpróbálnánk minden típusú fedezetet felsorolni. 

Szinte minden felnőttnek és vállalkozásnak szüksége van baleset-biztosításra. A legtöbb ország megköveteli a gépjármű-tulajdonosoktól, hogy rendelkezzenek valamilyen biztosítással, ha nem is a saját járművükre, de legalább a baleset esetén másoknak okozott károkra vagy sérülésekre. Az üzlettulajdonosoknak is szükségük van baleset-biztosításra, különösen azoknak, akik fizikailag vannak jelen, például egy üzlet vagy iroda alkalmazottai, akik dolgoznak, vagy terméket állítanak elő.

A teljes kockázati költség (TCOR) egyszerűen fogalmazva a kockázatok és a felmerült veszteségek kezelésének átfogó költségeként határozható meg. A TCOR-hoz hozzájáruló tényezők közé tartozik a szervezet működésének kockázatokkal kapcsolatos valamennyi aspektusa, az adminisztratív költségektől kezdve a kockázatkezelési stratégia kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos kiadásokig, valamint a nem biztosított veszteségekig.

Öt, a TCOR-t alkotó kategória van: 

  • Prémium: a kockázat biztosító részére történő átruházásával járó költségek, beleértve a díjakat is.
  • Veszteségek: az összes veszteség, amelyekkel kapcsolatban kárigényt nyújtanak be, a kárigény önrészesedését is ideértve.
  • A kárigények adminisztrációja: a kockázatkezelés költségei, belsők és külsők egyaránt.
  • A biztosíték költsége: Az önrészt tartalmazó programok keretében vállalt kötelezettségeinek biztosítási költsége.
  • Implicit kockázat: A volatilitásnak való kitettség, amelyet esetleg nem ismert fel a jelenlegi tapasztalatai alapján.

Kollégáink

Placeholder Image

Csaba Németh

Vice President, Corporate Client Practice