Skip to main content

Balesetek

A baleseti veszteségek a legtöbb vállalat esetében a teljes kockázati költség jelentős részét teszik ki. Több szakterületen tevékenykedő felelősség-kockázati szakembereink segítenek Önnek elemezni a kitettségét, felismerni és rangsorolni a költségcsökkentési lehetőségeket, valamint optimalizálni balesetbiztosítási és kockázatkezelési programját.

A felelősségbiztosítás a veszteségek és a felelősségi kockázatok széles körére terjed ki, így nem csoda, hogy a teljes kockázati költség egyik legfontosabb tényezője. Az elmúlt évben nőtt a szervezetekre nehezedő nyomás arra vonatkozóan, hogy javítsák a jogi felelősségből eredő kockázatok kezelését, mivel a legtöbb ilyen típusú biztosítási fedezet díja tovább emelkedett, és a világjárványokkal kapcsolatos tapasztalatok miatt a biztosítási feltételekben számos kockázat kizárásra került.

Tekintettel erre a nyomásra, a megfelelő és hatékony felelősségbiztosítási program kialakításához az Ön iparágára és szervezetére jellemző, adatokkal alátámasztott kockázati ismeretekre, valamint a biztosítási feltételekre és piacokra vonatkozó speciális ismeretekre van szükség.

A Marsh jogi felelősségből eredő kockázatok terén tapasztalt tanácsadói segítenek Önnek megismerni, hogy milyen típusú felelősségbiztosítás lehet a legmegfelelőbb az Ön szervezete számára. Figyelembe vesszük a jogi felelősséggel kapcsolatos kockázatok mértékét és a korábbi biztosítási programjait, valamint innovatív módszereket keresünk arra vonatkozóan, hogy miként tudunk segíteni Önnek ezen kockázatok kezelésében, mérséklésében és áthárításában, hogy csökkentsük azok erőforrásokra és az eredményre gyakorolt hatását.

Általános GYIK

A baleset-biztosítás egy gyűjtőfogalom, amelybe számos, különböző típusú biztosítás által nyújtott fedezetet beletartozik, a gépjármű-biztosítástól a munkavállalói kártérítésig (adott esetben), valamint a szeszesital-forgalmazók felelősségbiztosításától a termékfelelősségig. Mivel a baleset-biztosítások kategóriája meglehetősen széles, ezért gyakran bonyolult azok megértése. Az alapfeltevés az, hogy a biztosítási kötvények azon típusai, amelyek harmadik felek tulajdonának elvesztését vagy megrongálódását, valamint egyéb személyekkel szembeni felelősségét fedezik, a baleset-biztosítás kategóriájába tartoznak. 

A baleset-biztosítás által fedezett dolgok közé tartozik többek között a harmadik fél tulajdonának elvesztése (pl. betörés következtében), a gépjárművek megrongálódása vagy teljes elvesztése, a munkavállalók kártérítése (adott esetben) és a vállalatokkal szembeni felelősségbiztosítási igények. Ezek a felelősségi igények az áruházban vagy étteremben bekövetkezett elcsúszásos-eleséses balesetektől kezdve a termék használatából eredő kárigényekig vagy sérülésekig terjedhetnek.

Mivel a baleseti kockázatok számos biztosítástípussal lehet kezelni, ezért kihívást jelentene, ha megpróbálnánk minden típusú fedezetet felsorolni. 

Szinte minden felnőttnek és vállalkozásnak szüksége van baleset-biztosításra. A legtöbb ország megköveteli a gépjármű-tulajdonosoktól, hogy rendelkezzenek valamilyen biztosítással, ha nem is a saját járművükre, de legalább a baleset esetén másoknak okozott károkra vagy sérülésekre. Az üzlettulajdonosoknak is szükségük van baleset-biztosításra, különösen azoknak, akik fizikailag vannak jelen, például egy üzlet vagy iroda alkalmazottai, akik dolgoznak, vagy terméket állítanak elő.

A teljes kockázati költség (TCOR) egyszerűen fogalmazva a kockázatok és a felmerült veszteségek kezelésének átfogó költségeként határozható meg. A TCOR-hoz hozzájáruló tényezők közé tartozik a szervezet működésének kockázatokkal kapcsolatos valamennyi aspektusa, az adminisztratív költségektől kezdve a kockázatkezelési stratégia kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos kiadásokig, valamint a nem biztosított veszteségekig.

Öt, a TCOR-t alkotó kategória van: 

  • Prémium: a kockázat biztosító részére történő átruházásával járó költségek, beleértve a díjakat is.
  • Veszteségek: az összes veszteség, amelyekkel kapcsolatban kárigényt nyújtanak be, a kárigény önrészesedését is ideértve.
  • A kárigények adminisztrációja: a kockázatkezelés költségei, belsők és külsők egyaránt.
  • A biztosíték költsége: Az önrészt tartalmazó programok keretében vállalt kötelezettségeinek biztosítási költsége.
  • Implicit kockázat: A volatilitásnak való kitettség, amelyet esetleg nem ismert fel a jelenlegi tapasztalatai alapján.

Kollégáink

Placeholder Image

Csaba Németh

Vice President, Corporate Client Practice

  • Hungary