Skip to main content

Építőipar

Az építőiparban számos kockázati változó játszik meghatározó szerepet, melyek hatással lehetnek a biztonságra, a határidőkre, az elkészülésre és a nyereségességre. A Marsh építőipari szakértőkből álló globális csapata segíthet Önnek személyre szabott kockázatkezelési és biztonsági megoldások összeállításában.

Az építőipar alapvető fontosságú iparág a globális gazdaság szempontjából. A szektor állandóan aktív, hiszen mindig szükség van a meglévő infrastruktúra megújítására vagy új infrastruktúra kiépítésére. Mivel azonban az építési ciklusok gyakran társadalmi-gazdasági tényezőkön alapulnak, sok a bizonytalanság. Az építőipari vállalatoknak komoly ismeretekkel kell rendelkezniük a jelenlegi és kialakulóban lévő kockázati tényezőkkel kapcsolatban, és képesnek kell lenniük gyorsan reagálni a változó körülményekre.

Az építőipari vállalatok kockázati profiljait formáló jelenlegi kihívások között megtalálható a digitalizáció, illetve az olyan környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati (ESG) tényezők, mint a klímakockázatok, a növekvő építési költségek és az ellátási lánccal kapcsolatos problémák. Ezek megértésével létrehozható egy olyan kockázatkezelési keretrendszer, mely egyensúlyba hozza a vállalat fenntartási, kezelési és transzferigényeit.

A Marsh globális csapatában több mint 1200 építőipari szakember található, akik a világ minden részén segítik az ügyfeleket az építőipari projektek megvalósításában. Több mint 30 éve segítjük a vállalatokat a kockázataik pontos felmérésével, a bizonytalanságok minimalizálásával és az üzletmenet biztonságalapú elősegítésével.

Önnel együtt dolgozva alakítjuk ki azokat az építőipari kockázatkezelési és biztosítási stratégiákat, melyek kimondottan az Ön által tapasztalt kihívásokra nyújtanak választ. Segítünk Önnek az optimális kockázatfinanszírozási döntések meghozatalában és költséghatékony megoldások megvalósításában.

Általános GYIK

Az építőipari kockázatok jellemzően az alábbi kategóriákba sorolhatók:

  • Fizikai károsodás: szélsőséges időjárási viszonyok, tűzesetek, robbanások, vandalizmus és lopás.
  • Harmadik fél kockázatok: személyi sérülések, harmadik fél által elszenvedett vagyoni károk és környezeti hatások.
  • Tervezés: hibák, késések, érdekelt felek általi hirtelen módosítási kérelmek.
  • Külső tényezők: szabályozások, adótörvények, makrogazdasági változók, negatív vélemény.
  • Megfelelőség: hibás engedélyek, a helyi hatóságoknak küldött nem megfelelően kitöltött vagy hiányos dokumentumok.
  • Projektkezelési és -szervezési problémák: kellő tapasztalattal nem rendelkező munkaerő, ellátási lánccal kapcsolatos problémák, biztonsági kockázatok, ütemezési ütközések, késések, költségtúllépések.
  • Szerződésben foglalt kötelezettségek: elmaradás az elvárt minőségi szinttől, nem megfelelő anyagok használata.

A megfelelő tényezők elemzésével már a projekt koncepciójának kialakításakor meg kell kezdeni a kockázatok azonosítását, elosztását és kezelését, ami meghatározza a projekt kereskedelmi életképességét. A projekt érdekeltjei közötti kockázatelosztás jellemzően az alapján történik, hogy ki van a legjobb pozícióban az adott kockázat vállalása és kezelése szempontjából. A potenciális veszteségek nagysága, anyagi hatása és gyakorisága fontos szerepet játszik a kockázatok priorizálása szempontjából. A nem kezelhető kockázatok bekerülnek minden vonatkozó szerződés végleges feltételeibe. 

A projekttel kapcsolatos kockázatok megfelelő szintű azonosításához és kezeléséhez magas fokú elemzés és tervezés szükséges. A projekt minden érdekeltjének tisztában kell lennie a folyamatokkal és részt kell vennie azokban. A kockázatkezelés módjának és részleteinek rögzítéséhez jellemzően egyértelműen dokumentált eljárásokra, biztonsági protokollokra és kockázati naplókra van szükség.

A Marsh kockázatkezelési szakemberei segíthetnek Önnek megtalálni a projekt kockázatainak megfelelő biztosítási és kockázatcsökkentési módokat.

Attól függetlenül, hogy egy cég már átfogó biztosítással rendelkezik a különféle vagyoni és felelősségi kockázatokra vonatkozóan, ezek jellemzően nem alkalmazhatók a függőben lévő - akár a tervezés, akár az építés szakaszában lévő - építőipari projektekre. Bármilyen pénzügyi érdekeltsége is legyen egy építőipari projektben – akár egyéni befektetőként vesz részt benne, akár az Ön vállalata végzi a munkát –, valamilyen szintű építőipari biztosításra (építtető kockázatának biztosítása) szüksége lesz.

Biztosítási védelemre van szükség a személyi sérülések és a fizikai károk által jelentett kockázatokkal szemben, és ezt általában az építési szerződés is megköveteli.

Ezen kockázatokon túl a pénzügyi érdekeltek pénzügyi veszteségekkel szembeni védelmet is megkövetelhetnek arra az esetre, ha a megtéríthető káresemények a projekt hosszas csúszását okozzák. A biztosítás ezen része arra szolgál, hogy egyrészt védelmet nyújtson a várható bevételek kiesésével szemben olyan esetekben, amikor a projekt késve lép operatív fázisba, másrészt, hogy fedezze az építkezéssel kapcsolatos adósszolgálati költségeket, melyek egyébként a működési bevételeket terhelnék. 

Az egyéb különböző biztosítási fedezetek védelmet nyújthatnak továbbá a szállítással, a szennyezéssel, a tervezéssel és a projekt számos egyéb tevékenységével kapcsolatban azonosított kockázatokkal szemben.

Kollégáink

Placeholder Image

Csaba Németh

Vice President, Corporate Client Practice

  • Hungary