Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Distribúcia a veľkoobchod

Oblasť distribúcie sa pri riadení rizika spolieha na kombináciu analytiky, užitočných informácií a poradenstva v oblasti technického rizika.

Globálny tím so skúsenosťami a poprednými analytickými nástrojmi zastupuje 43% z celosvetovo vedúcich distribučných spoločností.

Pre distribútorov a veľkoobchod je to svet plný rizík: bezpečnosť informácií a expozícia osobných údajov, bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov, prírodné katastrofy a prerušenia dodávateľov, komplexná regulácia. Ktorákoľvek z týchto hrozieb môže spôsobiť výraznú škodu cez zodpovednosť tretej strany až po prerušenie obchodnej činnosti a poškodenie povesti.

Sektor distribúcie a spotrebiteľských značiek zažíva obdobie výrazných zmien, keď zákazníci a ich meniace sa kúpne trendy vytvárajú potrebu inovácie a zvýšenú rýchlosť uvedenia na trh.

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti distribúcie a veľkoobchodu, ako aj poisťovníctva a vzťahov s poprednými poisťovateľmi, zavedené postupy spoločnosti Marsh v oblasti distribúcie a veľkoobchodu prinášajú vedomosti a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu vybudovať efektívne programy poistenia a riadenia rizík tak, aby adresovali vaše kľúčové riziká a vy si tak udržíte náskok pred vašou konkurenciou. Pomocou vedúcich analytických nástrojov a nástrojov na porovnávanie výsledkov, ktoré poskytujú porovnávací pohľad na riziko vo vašej spoločnosti, vám vaše poradenské tímy v oblasti rizík pomôžu prejsť z jednoduchého riadenia rizík na vytvorenie príležitostí.

Našim cieľom je podporiť vašu spoločnosť a vytvoriť tak hodnotu, pomocou našich overených vedomostí a skúseností v danej oblasti poskytnúť vylepšenú ochranu značky, znížiť celkové náklady na riziko a poskytnúť inovatívne služby šité na mieru. Budeme s vami spolupracovať na vývoji programu riadenia rizík, ktorý vám pomôže znížiť celkové náklady na riziko, lepšie rozdeliť kapitál, ochrániť vašu bilanciu a zlepšiť celkovú ziskovosť.

Zavedené postupy využíva viac ako 600 kolegov na plnenie potrieb klientov v oblasti distribúcie a veľkoobchodu a podporujú ich odborníci na naše postupy v oblasti rizík, Marsh Global Analytics a Marsh Risk Consulting.