Skip to main content

Maloobchod a veľkoobchod

Maloobchodníci a veľkoobchodníci s maloobchodnými prevádzkami pôsobia v prostredí s rastúcim množstvom rizík. Tento rast sa pritom urýchľuje v dôsledku implementácií technológií a meniacich sa požiadaviek zákazníkov. Ak potrebujete nové inovatívne riešenia v oblasti poradenstva a prenosu rizík, môžete sa spoľahnúť na skúsených globálnych odborníkov spoločnosti Marsh.

Maloobchod už pred pandémiou COVID-19 čelil rozsiahlym zmenám. Odvetvie smerovalo dlhodobo k nakupovaniu na internete a rýchlemu doručeniu. Tempo týchto zmien sa počas pandémie zrýchlilo pod vplyvom vládnych obmedzení osobného nakupovania a zákazníkov, ktorí začali uprednostňovať bezpečné bezkontaktné doručenie a široké možností vrátenia tovaru.

A hoci digitalizácia nakupovania nie je v žiadnom prípade novým javom, nárast dopytu počas pandémie spôsobil maloobchodu i veľkoobchodu s maloobchodnými prevádzkami nečakané problémy. Prevádzky pri snahe prispôsobiť sa čoraz komplexnejšiemu súboru rizík, od kybernetickej bezpečnosti až po narušenia dodávateľského reťazca, začali narážať na svoje limity.

Skúsení odborníci spoločnosti Marsh na maloobchod a veľkoobchod môžu vašej spoločnosti v tejto ére neistoty pomôcť s predvídaním nových potrieb v oblasti riadenia rizík a implementáciou stratégií na zabezpečenie stability a ziskovosti.

Často kladené otázky

Maloobchod čelí komplexnejšiemu súboru rizík než kedykoľvek predtým. Ľudia postupne začínajú znovu nakupovať osobne, no dopyt po internetovom nakupovaní neslabne.

Keďže pandémia COVID-19 stále zúri po celom svete, podniky musia čeliť rizikám spojeným s návratom ľudí do kamenných predajní vrátane zaistenia bezpečnosti zákazníkov a zamestnancov. Ďalšou výzvou je otázka ziskovosti pri rastúcom využívaní nakupovania cez internet.

Niektoré riziká súvisiace s nakupovaním cez internet, napríklad kybernetická bezpečnosť, boli prítomné už pred pandémiou. Avšak ďalšie, ako sú prerušenia dodávateľského reťazca, sa stali oveľa väčším problémom v dôsledku komplikácií v oblasti lodnej dopravy a logistiky vrátane oneskorení pri cezhraničnom presune tovaru.

Maloobchodníci by mali mať minimálne poistenie všeobecnej zodpovednosti, aby boli chránení pred nárokmi zákazníkov za spôsobené škody. Okrem toho by mali maloobchodníci zvážiť poistenie firemného majetku, ktorá pokrýva postenie výkladu, komerčných budov a všetkého osobného majetku, ktorý sa môže nachádzať na týchto miestach. Každý maloobchodník so zamestnancami (okrem seba) by mal tiež mať určitú formu poistenia kompenzácie pracovníkov, hoci požiadavky na toto poistenie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Napokon, ak sa vaša firma zaoberá aj prepravou alebo doručovaním tovaru, je dôležité mať komerčné poistenie vozidla a byť tak chránený pred havarijnými nárokmi.

Pri akomkoľvek podnikaní vo veľkom existuje príležitosť na veľký zisk, ale aj na obrovskú stratu. Veľkoobchodníci čelia v rámci svojej každodennej prevádzky unikátnemu súboru rizík. V prvom rade ide o riziko straty tovaru, či už v dôsledku krádeže alebo pohromy. Ďalej hrozí neschopnosť zaistiť dodávky, čo môžu následne narušiť ďalšie firemné činnosti. Veľkoobchodníci môžu byť tiež súčasťou nárokov v prípade chybných výrobkov, keďže boli súčasťou ich výroby alebo distribúcie. A nakoniec možno proti veľkoobchodníkom podniknúť ďalšie právne kroky z rôznych dôvodov, od nedodania tovaru až po regulačné sankcie za nedodržanie predpisov.

Najdôležitejšie je, aby veľkoobchodníci zvážili všeobecné poistenie zodpovednosti (podobne ako maloobchodné prevádzky). To chráni spoločnosti pred nárokmi na základe ujmy alebo iného poškodenia zákazníkov i širokej verejnosti. Ďalšie druhy poistenia, ktoré je vhodné zvážiť, sú: poistenie kompenzácie pracovníkov (ak sa to vyžaduje v konkrétnom regióne) a, ak je to vhodné, pokrytie rizík súvisiacich s dopravou (napríklad komerčné poistenie vozidiel). Ak je veľkoobchod zodpovedný za medzinárodnú prepravu, zvyčajne je užitočné rozšíriť pokrytie na straty a zodpovednosť za tovar v preprave vrátane ochrany proti poškodenia plavidla alebo inej formy prepravy samotným tovarom.